Cover

မာတိကာ

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး

ျမန္မာ့ေအာင္ဆန္း

Aung San of Myanmar

သန္း၀င္းလွိဳင္

(စီစဥ္တည္းျဖတ္သည္)

မာတိကာ

- ေက်းဇူးတင္လႊာ ၇

၁။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း .......သန္း၀င္းလွဳိင္ ....... ၉

၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးဂုဏ္.......သန္း၀င္းလွိဳင္ ....... ၂၁

၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ရက္စြဲသမိုင္း .......သန္း၀င္းလွိဳင္ ....... ၂၈

၄။ ႏုိင္ငံေရး ဆုိတာဘာလဲ .......ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ....... ၁၄၆

၅။ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ .......ေမာင္ထင္ ....... ၁၅၁

၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အ႐ိုင္း၀ိေသသ .......ဒဂုန္တာရာ ....... ၁၆၃

၇။ အဲဒါေအာင္ဆန္း .......နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ ....... ၁၇၄

၈။ သူ႔စကား .......ဒဂုန္ေမာင္စံသူ ....... ၁၈၅

၉။ ေအာင္ဆန္းအသက္ငယ္ေသာ ္လည္းေမာင္ႏြယ္ေဆြ ၁၉၀

၁၀။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသေဘာထားႀကီးလြန္းမိ၍ လား .......သာဂဒိုး ....... ၁၉၆

၁၁။ တုိက္ယူခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ေရး .......ရဲထြန္း ....... ၂၀၅

၁၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား .......တကၠသိုလ္ေန၀င္း ....... ၂၁၅

၁၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္း .......ျမင့္ေဆြ ....... ၂၂၀

၁၄။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး အျမင္ ......ေအာင္သန္း (မႏၲေလး) ....... ၂၂၇

၁၅။ လြပ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း .......တကၠသိုလ္ နႏၵမိတ္ ....... ၂၃၄

၁၆။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာျပန္ေျပာခဲ့သနည္း .......ဗမုိး .......၂၆၁

၁၇။ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ .......ေမာင္ေန၀င္း ....... ၂၆၅

၁၈။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိသားစုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ........ဦးေဖသိန္း (ေအာင္ဆန္းၿမိဳ႕) .......၂၇၁

၁၉။ ဗိုလ္ေတဇ၏ ေမ့မရေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ .......တင္ရီမ (ေညာင္ဦး) .......၂၈၁

၂၀။ ေတးသီခ်င္းမ်ား ထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ .......ေမာင္ဧရာ ....... ၂၈၉

၂၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဦးေစာ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံရသနည္း .......အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးေအးေငြ ....... ၂၉၉

၂၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့စဥ္က ........စိုးရွိန္ ....... ၃၂၉

၂၃။ ေအာင္ဆန္း၏ ေၾကညာခ်က္ ........သာဂဒိုး ....... ၃၄၄

၂၄။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အ႐ိုင္းဘ၀ .......ထူးရယ္ ....... ၃၅၅

၂၅။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဇာတိဂုဏ္ ........ဆုၿမိဳင္ ........ ၃၆၃

၂၆။ ပင္လံုပဲ့တင္သံ .........ေရႊေတာင္ကုိကုိႏုိင္ ....... ၄၀၄

၂၇။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ........ ၄၁၉

ေက်းဇူးတင္လႊာ

“အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျမန္မာ့ေအာင္ဆန္း” ေခါင္း စဥ္တပ္ထားေသာ စာအုပ္၌ စာေရး သူအပါအ၀င္ နာမည္ ေက်ာ္ စာေရး ဆရာႀကီးငယ္တို႔၏ ေဆာင္းပါး ၂၆ ပုဒ္ကုိ စုစည္း၍ လာမည္ ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၌ က်ေရာက္ေတာ့မည္ ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာ အားျဖင့္ စီစဥ္ ထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။ စာအုပ္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ စာေရး ဆရာႀကီးမ်ား ၏ ေဆာင္းပါးမ်ား ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ရသည့္အတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ မွာ းယြင္းမႈ မ်ား ပါရွိခဲ့ေသာ ္စီစဥ္တည္းျဖတ္သူ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမွတ္တရ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတႂကြယ္၀ေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အဖံုဖံုကုိေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္စြာ ျဖင့္

သန္း၀င္းလိႈင္

၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔

(၁)

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

သန္း၀င္းလိႈင္

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံ မေကြးတိုင္းရွိ ေျမလတ္ေဒသ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၆၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္ (ခရစ္၁၉၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္) စေနေန႔၊ နံနက္ ၅ နာရီ၊ ၃၅ မိနစ္တြင္ ဦးဖာ (တတိယတန္းေရွ႕ေန) ေဒၚစုတုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ အဘိုး ျဖစ္သူမင္းႀကီး ဦးမင္းေရာင္ မွာ ၿမိဳ႕လုလင္ၿမိဳ႕သူႀကီး ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ငယ္ဇာတာအမည္ မွာ ေမာင္ထိန္လင္း ျဖစ္သည္။သို႔ ရာတြင္ သူ႔အား မည္ သည့္အခါကမွ် ထိန္လင္းဟူ၍ မေခၚဟု ဆို၏ ။ေနာက္တြင္ အစ္ကုိ ေအာင္သန္းႏွင့္ နာမည္ လိုက္ေအာင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းဟု ေခၚတြင္ ေလသည္။ မိခင္ ေဒၚစု၏ သားသမီး ၉ ေယာက္ အနက္ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ အေထြးဆံုး ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမြးခ်င္းမ်ား မွာ (၁) မခင္ညြန္႔ (လယ္၀န္ကေတာ္ )၊ (၂) မ၀က္ (အိမ္ေထာင္မျပဳ)၊ (၃)ေမာင္ဘ၀င္း (ဘီေအ၊ ဘီအက္စ္စီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင့္ အတူ က်ဆံုးခဲ့ရသူ)၊ မေရႊမွန္ (ငယ္စဥ္က ကြယ္လြန္)၊ (၅) ေမာင္ေနေအာင္ (အမိန္႔ေတာ္ ရ ေရွ႕ေန)၊ (၆) ေမာင္ညိဳေမာင္ (ငယ္စဥ္က ကြယ္လြန္)၊ (၇) ေမာင္ထြန္းလင္း၊ (၈) ေမာင္ေအာင္သန္း (ဘီေအ)၊ (၉) ေမာင္ေအာင္ဆန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ၈ ႏွစ္ သားအရြယ္မွ ေက်ာင္းေနရေသာ ္လည္းၪာဏ္ေကာင္းသူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ျမန္မာေလးတန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ အစ္ကုိမ်ား ကုိ အားက်လာေသာ ေၾကာင့္ ကုိေအာင္ဆန္းအား အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေပးရေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းျပဆရာအ ျဖစ္ အမႈ ထမ္းေနေသာ အစ္ကုိ ျဖစ္သူ ဦးဘ၀င္းႏွင့္ အတူ လိုက္ေနကာေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ပညာလိုလားသူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အတန္းတိုင္းတြင္ ထူးခၽြန္သည္။ ၇ တန္း စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္အမ်ား ဆံုးရသျဖင့္ ဦးေရႊခိုေရႊတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ တစ္လ ၁၀ က်ပ္ျဖင့္ သံုးႏွစ္ တာကာလအတြက္ စေကာလားရွစ္ ရသည္။

၁၉၃၂ တြင္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေအာင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းစာသက္သက္ကုိသာေလ့လာက်က္မွတ္ေနသူ မဟုတ္။ အျပင္ ဗဟုသုတ အမ်ား အျပားကုိလည္းေလ့လာဖတ္႐ႈသူ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔အခန္းထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား စြာ ေတြ ႕ျမင္ႏုိင္ေလသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ တကၠသိုလ္ေရာက္သည့္ႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ရွိေသာ မေကြးအသင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အသင္း၀င္ ျဖစ္ေသာ ္လည္း မေကြးအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ မိတ္ဆက္ဧည့္ခံပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ အၿငိမ့္ခံျခင္းမ်ား ကုိ မႀကိဳက္ႏွစသက္္ ေခ်။ ၁၉၃၂-၃၃ အတြက္ မေကြးအသင္းဥကၠ႒ ျဖစ္လာေသာ အခါအၿငိမ့္ခံျခင္း ပကာသနဖက္ေသာ မိတ္ဆက္ခံပြဲမ်ား မျပဳလုပ္သည္သာမကသူဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ တြင္ မေကြးအသင္းကုိပင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္သည္။

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၃၄ တြင္ ဥပစာ၀ိဇၨာ ဒုတိယႏွစ္ စာေမးပြဲကုိ(ခံုအမွတ္ ၂၃၁) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ၀ိဇၨာ ပထမႏွစ္ (ဘီေအ ဂ်ဴနီယာ) တြင္ တက္ေရာက္ သင္ယူသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ(တကသ) အမႈ ေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ ္၁၉၃၅-၃၆ တြင္ တကၠသိုလ္သမဂၢ အမႈ ေဆာင္လူႀကီးမ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ အမႈ ေဆာင္အ ျဖစ္ အေရြးခံရေလသည္။ ယင္းေနာက္ တကၠသိုလ္သမဂၢ၏ မဂဇၢင္း ျဖစ္ေသာ အိုးေ၀မဂဇၢင္းတြင္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရေလသည္။ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာဘ၀တြင္ မိမိ အႏွစ္ ႏွစ္ အလလက ေလ့လာမွတ္သား ဖတ္႐ႈခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတမ်ား ကုိ ေဆာင္းပါးအ ျဖစ္ အိုးေ၀မဂၢဇင္းတြင္ ေရး သားခဲ့သည္။

တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအ ျဖစ္ ကုိေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ေနေသာ အိုးေ၀ မဂၢဇင္း (အတြဲ -၅၊ အမွတ္-၁) တြင္ အဂၤလိပ္က႑ပိုင္း၌ ဦးညိဳျမသည္ ယမမင္း ကေလာင္အမည္ ျဖင့္ The Hell Hound At Large(ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေျပးေနသည္) အမည္ ရွိ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာတိုေလးေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဒီေဂ်စေလာ့စ္ (D.J. Sloss)က ထုိေပးစာသည္ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္တစ္ဦးအား ထိပါး ပုတ္ခတ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပးစာေရး သူ အမည္ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္းအား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ သို႔ ေသာ ္ အယ္ဒီတာကုိေအာင္ဆန္းက အယ္ဒီတာ က်င့္၀တ္ ၀တၱရားအရ ကေလာင္အမည္ ကုိဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္ ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ ထုိအခါ အယ္ဒီတာကုိေအာင္ဆန္းအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပစ္ရန္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ား ၾကံရြယ္ေနေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။

ဤ ျဖစ္ရပ္မတိုင္မီ တကၠသိုလ္သမဂၢဥကၠ႒ ကုိႏုအား အမ်ဳိးသားေန႔မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၃၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ သမဂၢႏွင့္ အိုးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာကုိ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပစ္လိုက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လံုးကုိ ေစာ္ကားျခင္းဟုသမဂၢက ယူဆသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၆ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ သမဂၢက ဦးေဆာင္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား တညီတညြတ္တည္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္တိုက္ပြဲၿပီးေသာ အခါ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ား က ကုိေအာင္ဆန္းကုိ ေက်ာင္းျပန္ေနခြင့္ေပးရသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၃၆-၃၇ တြင္ ဘီေအ စီနီယာတန္းကုိ ျပန္တက္ရာ ပဲခူးေဆာင္ အခန္းအမွတ္ ၁၁၃ တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္သည္။ ထုိႏွစ္ တြင္ ပဲခူးေဆာင္ သဟာယအသင္းတြင္ ေအာင္ဆန္းသည္အမႈ ေဆာင္အ ျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အေရြးခံရသည္။ ယင္းေနာက္ ပဲခူး သဟာယအသင္းႏွင့္ စာဖတ္အသင္းတို႔တြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၃၆-၃၇ တက္ၠသိုလ္သမဂၢတြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ဒုတိယဥကၠ႒အ ျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ ၁၉၃၇ တြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္အဂၤလိပ္စာေပ၊ ဥေရာပရာဇ၀င္၊ ႏုိင္ငံေရး သိပ္ၸံ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖင့္ ၀ိဇၨာတန္းကုိ ခံုအမွတ္ ၅၆ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ထုိႏွစ္ ေမလ ၉ မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၃၇-၃၈ တြင္ ဥပေဒပညာကုိဆည္းပူးလိုေသာ ေၾကာင့္ ဘီအယ္လ္တန္းကုိ တက္ေရာက္သင္ၾကားသည္။ထုိႏွစ္ တြင္ ပင္ တကၠသိုလ္သမဂၢတြင္ အရန္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အ ျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ ဥကၠ႒အ ျဖစ္လည္းေကာင္း အေရြးခံခဲ့ရသည္။

ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ပုသိမ္၊ ေမာ္တင္စြန္း၊ ဇီးခ်ဳိင္ရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအလွဴတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာလူထုကုိ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္အတြက္လည္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမွသာ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္ တြင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥက္ၠ႒ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢဥကၠ႒အ ျဖစ္ အေရြးခံရေသာ ္လည္း ႏွစ္ ဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ႏုိင္ငံေရး ကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ရန္ ရည္သန္ေနၿပီ ျဖစ္ရကား တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ၁၉၃၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္း အမည္ တြင္ လာခဲ့သည္။ အစည္းအ႐ံုး၀င္ၿပီး မ်ား မၾကာမီမွာ ပင္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕က ခန္႔အပ္ေသာ အေထြေထြအတြင္ းေရး မွဴး ျဖစ္လာသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၃၈၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢဥကၠ႒အ ျဖစ္မွ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား သမဂၢဥကၠ႒အ ျဖစ္မွ လည္းေကာင္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ တာ၀န္မ်ား ကုိ ကုိလွေရႊ၊ ကုိဗဟိန္း၊ ကုိဗေဆြတို႔အား လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ဌာနခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ရန္ကုန္ အေရး တႀကီး လံုျခံဳေရး အက္ဥပေဒအရ ၁၉၃၉ ခု၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံရကာေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ က်ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေထာင္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ၈ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅၊ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား (ေက်ာင္းသားသပိတ္ အေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး) ေတြ ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ေမာ္လၿမိဳင္ညီလာခံတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၃၉၊ ဧၿပီ ၃၀ မွ ေမလ ၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၏ ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသည္။

ထုိႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရေက်ာ္ရပ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး တည္ရာေနရာတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္လွေဖ၊ ကုိဗဟိန္း၊ကုိသိန္းေဖ၊ မစၥတာဂိုရွယ္၊ မစၥတာဒတၱားတို႔သည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးအတြင္ းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ (ကလာပ္စည္း) အဖြဲ႕အစည္းကေလးတစ္ရပ္ကုိဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ေျမႏုလမ္း အိမ္အမွတ္ ၁၄ ကုိ ဗဟိန္းအိမ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိလွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ တည္ေထာင္ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၁၉၃၉၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ ထုိစစ္ႀကီး မ ျဖစ္မီ ၂ ရက္အလိုမွာ ပင္တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၏ အထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ အိမ္တြင္ က်င္းပကာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ဆင္းရဲသား ၀ံသာႏုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ေနျပည္ေတာ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ကရင္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ငါးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း (Burma Freedom Bloc) ကုိ စက္တင္ဘာလ၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ကုိ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အ ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းအား အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးၾကသည္။

ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းကုိ တည္ေထာင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ျဖင့္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆင့္ကာဆင့္ကာ ေပၚထြက္လာကာ သပိတ္ေမွာ က္မႈ ၊ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး အင္အားျပမႈ အစရွိသည့္ေတာ္ လွန္ေရး လႈိင္းထမ္းပိုးတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ကုိ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မေသာ ေၾကာင့္ သာ ေအာင္ဆန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ပစ္လိုက္ေသာ ပိုက္ကြန္အတြင္ းသို႔ မသက္ဆင္းခဲ့ရေပ။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ညီလာခံတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အား ျမန္မာတို႔ကအကူအညီ မေပးသင့္ေၾကာင္း တရားေဟာခဲ့ေလသည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၄၀၊ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ရမ္းဂါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ ့ အိႏၵိယအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ညီလာခံသို႔ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ခင္ေအာင္၊ သခင္တင္ေမာင္ (ပန္းတေနာ္)၊ကုိထြန္းရွိန္၊ သခင္ဗသြင္၊ ဆင္ဂုပၸတား၊ ကုိဗဟိန္း၊ သခင္အုန္းေဖ၊ သခင္အုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး ) တို႔ႏွင့္ အတူ တက္ေရာက္ၿပီး ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၀၊ ဇြန္ ၅ တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္တက္ၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕တြင္ ပထမဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။သို႔ ႏွင့္ ၁၉၄၀၊ ဇြန္ ၁၇ တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး တရားပြဲတစ္ခုတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ခ်င္းေတာင္တန္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာေသာ ေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္တို႔အား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ဖမ္းဆီးရန္ဟသၤာတ ရာဇ၀တ္၀န္ မစၥတာေဇဗီးယား (Mr. Xavier) က ၀ရမ္းထုတ္လိုက္သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဗမာပုလိပ္အရာရွိတစ္ဦး ဦးလွေတာႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ခင္ဦးတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဟသၤာတခ႐ိုင္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၅၃ လမ္းရွိ သခင္ေအာင္ေဖ၏ အေမႀကီးအိမ္တြင္ ပုန္းလွ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအေတာအတြင္ း နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ၏ အလိုေတာ္ ရိ ေဇဗီးယားကပင္ “သခင္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္းဆီးေပးႏုိင္လွ်င္ ဆုေငြ ၅ က်ပ္ေပးမည္ ”ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ ယင္းဆုေငြ ၅ က်ပ္ ထုတ္ျပန္သည့္သတင္းကုိဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ား တြင္ အသီးသီးပါရွိလာရာ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိသာမက ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုးကုိပင္ ေစာ္ကားလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ တစ္ျပည္လံုးက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဆုေငြကုိ ၁၉၄၀၊ၾသဂုတ္ ၂၀ တြင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ရသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ အဖမ္းမခံလိုဘဲ ျပည္ပတြင္ ထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားအကူအညီရွာရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေရႊေတာင္တန္းတိုက္မွ တ႐ုတ္တန္း ၁၉ လမ္း ဦးေက်ာ္ခင္အိမ္တြင္ ပုန္းေအာင္းၿပီး ဦးေက်ာ္ခင္၏ စီစဥ္မႈ ျဖင့္ တ႐ုတ္သေဘၤာသားေယာင္ေဆာင္ကာ တန္လြန္ေရွာင္ဟူေသာ တ႐ုတ္အမည္ ခံယူ၍ လည္းေကာင္း၊ သခင္လွၿမိဳင္သည္ တန္ဆူေတာင္ဟူေသာ တ႐ုတ္အမည္ ခံယူ၍ လည္းေကာင္း ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေ၀းပိုင္ “ဟိုင္လီ” (Hai Lee) သေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ၁၉၄၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ တြင္ အမြိဳင္ရွိ ကူလန္စုကၽြန္း (KulangsuIsland) သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔သည္ အမြိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရဘဲ ေသာ င္တင္ေနစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရဲေဘာ္မ်ား ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး စူဇူကီး (ေနာင္ ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)သည္ သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔အား အမြိဳင္မွ ဂ်ပန္သို႔ ဆက္သြယ္ေခၚယူခဲ့ရာ ၁၉၄၀၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္တြင္ းရွိ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ႏွင့္ တုိင္ပင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ရႊန္းတင္းမား႐ူးသေဘၤာျဖင့္ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၁၊ မတ္ ၁၀ တြင္ ရႊန္းတင္းမာ႐ူးသေဘၤာျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ အျပန္တြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ပထမအသုတ္ ျဖစ္သည့္သခင္လွေဖ (ဗိုလ္လက်္ာ)၊ သခင္ဗဂ်မ္း (ဗိုလ္လေရာင္ )၊ သခင္ေအးေမာင္(ဗိုလ္မိုး)၊ ကုိထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏုိင္) တို႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္၍ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ရာ ၁၉၄၁၊ မတ္ ၂၇ တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္စစ္ပညာသင္ရန္ ၁၉၄၁၊ ဧၿပီတြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ထုိင္၀မ္ကၽြန္းတြင္ စစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၁၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ တြင္ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ၿပီး သစၥာျပဳကာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) ကုိ၁၉၄၁၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဒုတိယ စစ္ေသနာပတိအ ျဖစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္ း ခ်ီတက္ကာၿဗိတိသွ်တို႔ကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၂၊ ဇူလိုင္ ၂၇ တြင္ ဂ်ပန္တို႔က ဘီအုိင္ေအကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ) ဖြဲ႕စည္းေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ျဖင့္ ဘီဒီေအ၏ စစ္ေသနာပတိအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃၊မတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူး တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း ခံရသည္။

ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၁၉၄၃၊ မတ္ ၁၁ တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္၊ သခင္ျမတို႔ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ မတ္ ၂၂ တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတို၏ တက္ေန၀န္း တံဆိပ္ (တတိယအဆင့္) ႏွင့္ စလြယ္လတ္ (ThirdClass Order of Rising Sun Wilt Middle Class) ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရေလသည္။ ၁၉၄၃၊ ၾသဂုတ္ ၁ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေသာ အခါ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး (စစ္၀န္ႀကီး)အ ျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အား ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကုိ ေတာ္ လွန္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၄၊ ၾသဂုတ္ ၄ မွ ၇ရက္ေန႔အထိ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ စံျပတပ္ရင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္းတို႔ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ အစည္းအေ၀း ေခၚယူခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အတြင္ း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ၁၉၄၄၊ စက္တင္ဘာ ၄တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္ ဟီ႐ိုဟီတို၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရတနာ(ပထမအဆင့္) ဘြဲ႕တံဆိပ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရသည္။

၁၉၄၅၊ မတ္ ၁ မွ ၃ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကန္ေတာ္ ႀကီး ပတ္လမ္းႏွင့္ ဦးထြန္းျမတ္ လမ္းေထာင့္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနအိမ္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကုိ ေတာ္ လွန္တိုက္ခိုက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၁၉၄၅၊ မတ္ ၂၇ တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး စတင္ေသာ အခါေရွ႕တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ယူကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကုိ ေတာ္ လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅၊ ေမ ၁၆ တြင္ မိတ္ၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ၿဗိတိသွ်ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာ၀ီလ်ံစလင္း Lt.Gen. (William Joseph Slim) (ေနာင္ ဖီးမာရွယ္)(၁၈၉၁-၁၉၇၀) ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၅၊ ေမ ၁၉ တြင္ မိတ္ၳီလာမွ ရန္ကုန္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၅၊ ေမ ၁၉ တြင္ က်င္းပေသာ ေနသူရိန္ညီလာခံတြင္ သဘာပတိအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔မွာ ပင္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၅၊ စက္တင္ဘာ ၇တြင္ ကႏ္ၵီ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မဟာမိတ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဗမာ့တပ္မေတာ္ တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္ ဒုတိယ စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ (Deputy Inspector-General) အ ျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ဟုကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တပ္မေတာ္ သားဘ၀ကုိ လိုလားေသာ ္လည္း သမိုင္းေပးတာ၀န္ ျဖစ္သည့္ မၿပီးဆံုးေသးေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၁၉၄၅၊ ေအာက္တုိဘာ၂၇ တြင္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ (Patriotic Burmese Forces) ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္က ဖဆပလအား အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ (၀န္ႀကီးအဖြဲ႕)တြင္ ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မရေသာ ေၾကာင့္ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီသို႔ မ၀င္ခဲ့ေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ အင္အားျဖင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စစ္ေသနာပတိအ ျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၁၉၄၆၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ က်င္းပေသာ ဖဆပလ ပထမဆံုးျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖဆပလ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတြင္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ မေက်နပ္မႈ ပိုမိုႀကီးထြားလာကာ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဆာေဒၚမန္စမစ္ကုိ အဂၤလန္ျပည္သို႔ ျပန္ေခၚကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ခံသစ္ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္သည္ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ပါ၀င္ရန္ ဖဆပလကုိဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ၁၉၄၆၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဒုတိယသဘာပတိ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနမ်ား ကုိပါ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ပါ၀င္လာၿပီးေနာက္၁၉၄၆၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တစ္ႏွစ္ အတြင္ းလြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဖဆပလ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္နန္းရင္း၀န္ မစၥတာအက္တလီ (C.R. Attlee, P.C.., O.M.., C..H..) က ၁၉၄၆၊ဒီဇင္ဘာ ၂၀ တြင္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ အဂၤလန္ျပည္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးမည္ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အဂၤလန္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ ၁၉၄၇၊ဇန္န၀ါရီ ၂၇ တြင္ ၿဗိတိသွ် နန္းရင္း၀န္ အက္တလီႏွင့္ “ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္”ကုိ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အပါအ၀င္ ေပါင္းစည္းၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရယူႏုိင္ရန္ ၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတို႔၏ လမ္းဆံုရာ လဲခ်ားေစာ္ဘြား၏ နယ္ေျမအတြင္ းရွိ ပင္လံုၿမိဳ႕ကေလးတြင္ တိုင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးတို႔ႏွင့္ အတူ သမုိင္း၀င္ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္”ကုိ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၇၊ ဧၿပီ ၉ တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလ အမတ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ(လမ္းမေတာ္ ) မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ၀င္ေရာက္အေရြးခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္အ ျဖစ္ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၄၇၊ ေမ ၁၉ မွ ၂၃ ထိ က်င္းပေသာ ဖဆပလပဏာမ ျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇၊ ဇြန္ ၁၆တြင္ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရး ဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ရမည္ ့ အေျခခံမူမ်ား ကုိတင္သြင္းခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၂၊ စက္တင္ဘာ ၆ တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေန ဦးဖိုးညႇင္း၊ ေဒၚဖြားစုတို႔၏ သားသမီး ၉ ဦးအနက္ သတၱမေျမာက္သမီး ျဖစ္သူ သူနာျပဳဆရာမ မခင္ၾကည္ (ေနာင္ မဟာသီရိသုဓမၼဘြဲ႕ရ၊အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာႏွင့္ နီေပါႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး) ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၿပီး သား ၂ ဦး၊ သမီး ၂ ဦး၊ [ေအာင္ဆန္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္း၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမီးေထြး (ငယ္စဥ္က ကြယ္လြန္)ထြန္းကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၄၇၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၃၅ နာရီတြင္ အတြင္ း၀န္မ်ား ႐ံုး (ေနာင္ ၀န္ႀကီးမ်ား ႐ံုး) တြင္ ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ နန္းရင္း၀န္ေဟာင္း ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ေနာက္လိုက္ လူသတ္သမားတို႔၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ ၁၉၄၈၊ ဧၿပီ ၁၁ တြင္ အျခား၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အတူ ဂ်ဴဗလီေဟာမွ အာဇာနည္ကုန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးၿပီး ၁၁ ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၅၉၊မတ္ ၂၇ တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေနာက္ဆံုးက႑အထိကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ဘဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ က ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အ ျဖစ္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ (ပထမဆင့္) (Star of the Revolution)တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

(၂)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးဂုဏ္

သန္း၀င္းလိႈင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရာထူးႏွင့္ အာဏာကုိ မမက္ေမာသလိုပကာသနကုိလည္း အေလးမထားေပ။ ဟိတ္ဟန္ကုိလည္း မလုပ္တတ္။႐ိုးသားမႈ ကုိ ျမတ္ႏိုး၍ အမွန္တရားကုိ ဦးထိပ္ပန္သည္။ သူသည္တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ကုိသာ အေလးအနက္ စိတ္၀င္စားကာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူလူထုေလးစားယံုၾကည္ ေထာက္ခံမႈ အရဆံုးေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။

အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတ္ၱမဂႏ္ၵီ၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွ လီနင္၊ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္၊ အေမရိကန္ (၁၆)ဆက္ေျမာက္ သမၼတလင္ကြန္း၊ ဗီယက္နမ္မွ သမၼတဟိုခ်ီမင္း တို႔ကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္၍ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္သာ ေနထုိင္၀တ္စားဆင္ယင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ အ၀တ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခ်းမမ်ား ခဲ့။ ျဖစ္သလို ေနထုိင္စားေသာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ေရး သားခဲ့ေသာ အတၳဳပၸတ္ၱိတြင္ ဤသို႔ ေရး သားထားေလသည္။ကၽြန္ေတာ္ ၏ အထက္ အစ္ကုိ ကုိေအာင္သန္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မွာ အသက္၃ ႏွစ္ ခြဲ ၄ ႏွစ္ မွ် ကြာ၏ ။ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကား ငယ္ငယ္က ရန္ ျဖစ္ဖက္ ျဖစ္၏ ။ သူကား လက္ျမန္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ ကား အားႀကီး၏ ။ အခ်ိန္မဆလက္လြတ္စပယ္ လုပ္တတ္၏ ။ သူကား ႏု၏ ။ မင္းသားက်ခ်င္၏ ။ကၽြန္ေတာ္ က ၾကမ္း၏ ။ သူသည္ အစားအေသာက္ အေနအထုိင္မွစ၍ သပ္ရပ္၏ ။ အစားဆိုလည္း အစားတုိင္းမစား၊ စားေသာက္ေနသည့္အခါေျမႀကီးေပၚသို႔ က်သြားလွ်င္ သူသည္ မစားေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ ကားဖုတ္ဘက္ခါ၍ စားႏုိင္လွ်င္ စား၏ ။ သူကား အ၀တ္မ်ား ကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္တတ္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ ကား မ၀တ္တတ္။ ျမန္ျမန္ညစ္ေအာင္ ၀တ္တတ္၏ ။ သူသည္ ေျမႀကီး၊ ၾကမ္းမ်ား ေပၚတြင္ မည္ သည့္အခါမွ တံုးလံုးမလွဲ။ကၽြန္ေတာ္ က ႀကိမ္ဖန္မ်ား စြာ လွဲဖူး၏ ။ သူကား ပါး၏ ။ လ်င္၏ ။ ကၽြန္ေတာ္ ကား ထူ၏ ။ ေအး၏ ”” ဤသို႔ ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႔ငယ္စဥ္က အေနအထိုင္၊အစားအေသာက္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ခဲ့ပံုကုိ မကြယ္မ၀ွက္ ေရး သားခဲ့၏ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူကုိယ္တိုင္ ထုိကဲ့သို႔ ေရး သားခဲ့သည္သာမက သူေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဘ၀တြင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတာ္ ခြက်၏ ။ ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကားတြင္ ဂိုက္ေပးျခင္း၊ ဆိုက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ ျဖစ္သလို ၀တ္စားဆင္ယင္တတ္မႈ ေၾကာင့္ တစ္ေက်ာင္းလံုးက ရယ္စရာ ေမာစရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ မိခင္အေမစုထံမွ အနီေရာင္ ပိုးေရာခ်ည္လံုခ်ည္မ်ား ပို႔ေပးေလ့ ရွိ၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ထုိလံုခ်ည္မ်ား ကုိ ႀကိဳက္ႏွစသက္္ သျဖင့္ ခံုခံုမင္မင္ ၀တ္ေတာ့၏ ။ အကယ္၍ ၀တ္ေနစဥ္ ေအာက္အနားက စုတ္ခဲ့ေသာ ္ ထုိအစုတ္ကုိပင္ ျပန္၍ ထံုးၿပီးခ်ည္ေႏွာင္၀တ္ဆင္ခဲ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား သူ႔၀တ္စားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဤသို႔ ဂ႐ုမစိုက္၊ ရွက္လည္း မရွက္ေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေရနံေခ်ာင္း အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ခဲ့၏ ။

ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္အခါက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားပိုင္းတြင္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ က ပကာသန လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိ၏ ။ ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့ႏွင့္ ဆံပင္ကုိ ၿဖီးလိမ္းၿပီး ေဟာ္လံပင္မင္း ျပန္ပိုးသက္ၠလပ္အက်ႌ ေႂကြေျပာင္ေျပာင္တိုက္ ေကာ္လာႏွင့္ ၀တ္ဆင္ၿပီး ရႊမ္းရႊမ္းျမည္ ေနသည့္ ေရႊေတာင္မႏၲေလးပိုးလံုခ်ည္ကုိ ဆင္ျမန္းကာ မွန္ကဲ့သို႔ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနေသာ ႐ူးဖိနပ္ကုိ စီး၍ စတိုင္ထုတ္ေနၾကခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာတြင္ လည္း အေကာင္းစားအလွရည္မ်ား ကုိ လိမ္းၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နံ႔သာမ်ား ကုိ အသံုးျပဳ၍ ျခယ္သၾကသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကား ထူးျခားေသာ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနသည္။ ဖားလ်ားက်ေနေသာ ပင္နီအက်ႌႏွင့္ ေၾကးနီေရာင္ ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္တပတ္ရစ္ကုိ ၀တ္ကာအၿမီးျပတ္ ဘံုဘိုင္ေရညႇပ္ဖိနပ္ကုိစီးလ်က္ အိမ္ေတာ္ ရာထီးတစ္ေခ်ာင္းကုိေနပူမိုးရြာမေရွာင္ အၿမဲတမ္း ေဆာင္းတတ္ၿပီး ဆံပင္စုတ္ဖြားႏွင့္ ျဖစ္သလိုေနတတ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ျမင္ေတြ ႕ရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတိုင္းက ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ၾကသည္။ ဘယ္လိုလူပါလိမ့္ဟူေသာ အၾကည့္မ်ဳိးျဖင့္ လည္း စူးစမ္းၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတိုင္းက လူ႔ခြစာ၊ ေလာက၀တ္ ေခါင္းပါးသူ ဟူ၍ ကြယ္ရာ၌ အတင္းတုတ္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား မည္ သူ႔ကုိမွ် အေရး မလုပ္၊ သူေနတတ္သလို၊ ေနခ်င္သလို ေနရရင္ၿပီးေရာ ဟူသည့္ လူစားမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ပဲခူးေက်ာင္းေဆာင္မွ စာသင္ခန္းသို႔ သြားေသာ အခါ၌ လည္း အက်ႌဘိုသီဘတ္သီႏွင့္ ဖိနပ္ကပိုက႐ိုစီး၍ သြားတတ္သည္။

ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒုတိယေက်ာင္းသားညီလာခံကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေႏြရာသီအတြင္ း က်င္းပရာ ထုိႏွစ္ က အမ္ေအရာရွစ္က ဥကၠ႒၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အတြင္ းေရး မွဴး ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးညီလာခံသို႔ အလာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ႔အစ္ကုိ ဦးေအာင္သန္း ၿမိဳ႕အုပ္အိမ္သို႔ ၀င္လည္သည္။ အျပန္တြင္ အစ္ကုိေအာင္သန္းအိမ္၌ သူ႔တြင္ ပါလာေသာ ပုဆိုးႏွစ္ ထည္အနက္ တစ္ထည္မွာ က်န္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ မသိဘဲ ထြက္လာရာ ေနာက္မွေန၍ လိုက္ေခၚေပးေသာ ္လည္း ေခၚသံကုိပင္ ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ေက်ာင္းသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ မွ် စိတ္ေစာေန၍ လံုခ်ည္က်န္မွန္းပင္ မသိသူ ျဖစ္သည္။ဤသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား အ၀တ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးမထားသူ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းမွထြက္၍ ႏိုင္ငံေရး ေလာကသို႔ ေျခစံုပစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္စဥ္ကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးႏုက ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းက သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ မည္ သည့္အခါမွ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳေသာ ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ အိပ္ရာေပၚတြင္ သူအိပ္သည္။ ၾကမ္းပိုးမ်ား ကလာသမွ်လူကုိ သူ႔အိပ္ရာႏွင့္ သူ႔အခန္းထဲမွ ေမာင္းထုတ္ေနၾကသည္။ေအာင္ဆန္း တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အမႈ မထားဘဲ သူ႕အခန္းထဲ၌ ေနႏုိင္၊အိပ္ႏုိင္ေလသည္။ တစ္ခါတြင္ ခ႐ိုင္မွ ဧည့္သည္မ်ား ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဆီေရာက္လာၾကသည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕က ဧည့္သည္မ်ား ကုိစႀကႍေပၚတြင္ မအိပ္ေစခ်င္ၾကေသာ ေၾကာင့္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းကုိ(ထုိစဥ္က သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴး ျဖစ္ေနသည္)ဧည့္သည္မ်ား အား ေနရာခ်ေပးသည္။ ဧည့္သည္မ်ား က အတြင္ းေရး မွဴး၏ အခန္း၌ တည္းခြင့္ရွိေသာ ေၾကာင့္ သေဘာက်ၾကသည္။ သို႔ ေသာ ္ ၾကမ္းပိုးမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကုိ သူတို႔ စတင္မခံစားရမီအခ်ိန္ကေလး၌ သာ ျဖစ္သည္။ညသန္းေခါင္ခန္႔ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ တပ္ခ်ီႏွိပ္စက္ေသာ ၾကမ္းပိုးဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္ၾ ကေတာ့ေသာ ဧည့္သည္မ်ား က အိပ္ရာခင္း၊ ေစာင္မ်ား ကုိသယ္ေဆာင္လ်က္ အခန္းထဲမွ တစ္ေယာက္ မက်န္ အကုန္ေျပးထြက္ၾကကာစႀကႍထဲတြင္ ပင္ ျဖစ္သလို အိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရး သည္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဘ၀ ျဖစ္သည္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲဒဏ္သည္ သူ႔အဖို႔ အေရး မပါေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။သခင္လွေဖ (ဗိုလ္လက်္ာ)က- “ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အပါအ၀င္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အမ်ား စုသည္ အစားေကာင္းေကာင္းကုိ တစ္ခါတစ္ရံ ေတာင္းတၾကသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းက ထုိကဲ့သို႔ ေသာ အရာမ်ား ကုိ မည္ သည့္အခါမွ် မတမ္းတေခ်။ သူက ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ မဟုတ္ေခ်။ သူ႔ခႏၶာကုိယ္ကုိသံမဏိျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အလား ထုိအင္အားျဖင့္ သူေတာ္ လွန္ေရး လုပ္ခဲ့သည္” ဟူ၍ ေျပာျပခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အတူေနစဥ္ သူ႔တြင္ ၀တ္စရာမရွိေသာ ေၾကာင့္ သခင္သန္းထြန္း၏ လံုခ်ည္ႏွင့္ အက်ႌတို႔ကုိ ယူ၍ ၀တ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က သခင္သန္းထြန္းသည္ ကန္ေတာ္ ကေလးအရပ္၌ ေက်ာင္းဆရာလုပ္၍ ၀င္ေငြမွန္ေနသျဖင့္ အက်ႌအသစ္ႏွင့္ လံုခ်ည္အသစ္မ်ား ၀ယ္၍ ေသတၱာထဲတြင္ တ႐ိုတေသ သိမ္းဆည္းထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ယူ၍ ၀တ္သျဖင့္ မေက်နပ္ေသာ ္လည္း ဘာမွမေျပာေခ်။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ၀တ္ၿပီး မေဟာင္းမခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွမခၽြတ္ေပ။ ျပန္လည္း မေပးေခ်။ ေဟာင္းႏြမ္းနံေစာ္ေနသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းကလည္း မေတာင္းေတာ့ေပ။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယိုးဒယား (ထုိင္း)ႏုိင္ငံတြင္ ရွိစဥ္ကအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ စကားေျပာစရာရွိသျဖင့္ စစ္ယူနီေဖာင္းကုိ ၀တ္ၿပီးထြက္သြားရာ စီးသြားေသာ စစ္ဖိနပ္မွာ က်ပ္ေနသျဖင့္ ဗိုလ္မင္းေခါင္အားၾကည့္ခိုင္းရာ ဘယ္ႏွင့္ ညာ မွာ းစီးထားသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး အမွန္ျပန္၍ စီးခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွာ ထုိသို႔ ဖိနပ္စီးရာတြင္ ပင္ ဘယ္ႏွင့္ ညာ မွာ းစီးခဲ့သည္အထိသူ၏ စိတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ မွ် စိတ္ေရာက္ေနသည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ (၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔အထိ) အတြင္ း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္ေသာ ္လည္းအ၀တ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အက်ႌႏွစ္ ထည္ႏွင့္ စစ္ေဘာင္းဘီႏွစ္ ထည္သာ ရွိသည္။ ေအာက္ခံစြပ္က်ယ္ တစ္ထည္မွ်ပင္ ေကာင္းေကာင္းမရွိေခ်။ဇာေပါက္ေတြ ကဲ့သို႔ အေပါက္ဗရပြႏွင့္ စြပ္က်ယ္တစ္ထည္သာ ေတာ္ လွန္ေရး ၿပီးသည္အထိ ၀တ္ခဲ့ရာ မည္ မွ်အထိ ၿခိဳးျခံေခၽြတာ တင္းတိမ္ႏုိင္သည္ကုိမွန္းဆႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လည္း ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက သူ၏ ႐ုပ္ပံုလႊာ စာအုပ္တြင္ -

“သူ၏ မ်က္ႏွာထားသည္ သုန္မႈ န္၏ ။ တစ္ခါေတြ ႕ဖူးေသာ သူကုိ ေနာက္တစ္ခါေတြ ႕လွ်င္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္မွ ဆက္၏ ။ သူ႔ကုိ သိသူက ျပံဳးျပေသာ ္လည္း သူသည္ တံု႔ျပန္၍ ျပံဳးခ်င္မွ ျပံဳး၏ ။ ဥကၠ ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ကုိကားေက်ာင္းသားတိုင္းက သိၾက၏ ။ သူကလည္း အစဥ္လိုလို ႏုိင္ငံေရး ကုိသာေတြ းေနဟန္ တူ၏ ။ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ စိတ္ပူပံုရ၏ ။ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ သုန္မႈ န္လ်က္ ရွိေနသည္။

သူစကားေျပာလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းကုိသာ ေျပာသည္။သူေျပာေနစဥ္ ေဘးရွိလူမ်ား က နားေထာင္ေနရသည္။ ေဘးကလူမ်ား ၏ စကားကုိ သူမၾကား။ သူေျပာခ်င္တာေတြ ကုိသာ စြတ္၍ ေျပာေနတတ္သည္။သူ႔တြင္ သိမ္ေမြ႕ျခင္း မရွိ။ အလွအပကုိ သူ မမက္ေမာ။ သူသည္ၾကမ္းတမ္းသည္။ ႐ိုင္းသည္။ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရး တြင္ ရွိေသာ ဧည့္၀တ္ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းျခင္း စသည္တို႔ကုိ သူသည္ ဂ႐ုမစိုက္။ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊သဘင္ စေသာ အႏုပညာရပ္မ်ား ကုိ မလိုက္စား၊ သူ႔ကုိယ္သူ အတင္းယဥ္ေက်းေအာင္ မလုပ္၊ သူ၏ နဂိုအတိုင္း ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ေန၏ ။ သူ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး ၀ိညာဥ္ကား ျပင္းထန္လွေခ်၏ ။ သူသည္ ႏုိင္ငံေရး တစ္ခုတည္းကုိသာ လုပ္ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္၏ ။

သူသည္ ႐ိုင္း၏ ။ ေၾကာင္၏ ။ ကိစၥမရွိ။ သူသည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္မွဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္၊ တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ခုတည္းကုိသာ မဲ၍ လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သတၱ၀ါ ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိစ္ၥမရွိ” ဟူ၍ ေရး သားခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ တပ္မေတာ္ သားတိုင္းက ခ်စ္ခဲ့ၾကသည္။ျပည္သူလူထုကလည္း ႐ိုေသခဲ့ၾကသည္။ ေရာက္ေလရာ အရပ္တိုင္း၌ သူ႔ကုိ ျပည္သူတို႔ႏႈတ္ဖ်ား၀ယ္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္” “ဗိုလ္ခ်ဳပ္” ဟူ၍ တရြရြတဖြဖြ ရွိခဲ့ၾကသည္။

တစ္ဖန္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ၿဗိတိသွ်ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္လာရာလူထုအား “က်ဳပ္ ဘိလပ္က ျပန္လာတာ ဘာပါလဲလို႔ေမးရင္ ယူနီေဖာင္းတစ္စံုပဲ ပါလာတယ္” ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ထုိသို႔ ျဖင့္ စိန္၊ ေရႊ၊ ေမာ္ေတာ္ ကား၊ အိမ္ေ၀းစြ အ၀တ္အစားကုိပင္ မက္ခဲ့သူမဟုတ္ေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းရပ္ကြက္ နတ္ေမာက္လမ္း၊ အမွတ္ (၂၅)ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ လုပ္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ႏွင့္ ျခံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အိမ္ျခံမဟုတ္ေပ။ ေနာင္တြင္ မဆလပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး ျဖစ္လာသည့္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ အိမ္ သာ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနထုိင္ရန္ ေခတၱေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ရွိ ပရိေဘာဂမွအစ ေမာ္ေတာ္ ကားအဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ပိုင္ဟူ၍ ဘာမွ်မရွိေပ။ ေရာင္ းရင္းမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား က ေပးလွဴထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ စာအုပ္အမ်ား စုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပိုင္ မဟုတ္။ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း၏ စာအုပ္မ်ား သာ ျဖစ္ၿပီးငွားရမ္းဖတ္႐ႈျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာက္ဆံုး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ က်ဆံုးခ်ိန္အထိ သူ႔တြင္ လံုခ်ည္ ႏွစ္ ထည္၊ အက်ႌသံုးထည္၊ တိုက္ပံုတစ္ထည္ႏွင့္ အိႏ္ၵိယေခါင္းေဆာင္ႀကီး ပ႑စ္ေန႐ူး ခ်ဳပ္ေပးခဲ့ေသာ ေလာင္းကုတ္စစ္၀တ္စံု တစ္ထည္သာ က်န္ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ၉၉ ႏွစ္ ေျမာက္ ေမြးေန႔ ျဖစ္သလို ၅၈ ႏွစ္ ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကေလးမ်ား ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ဂုဏ္အဂၤါ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါ၊ လိမ္ညာမေျပာတတ္ေသာ ႐ိုးသားသည့္ ဂုဏ္အဂၤါ၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား ၀တ္စားဆင္ယင္၍ ၿခိဳးျခံေခၽြတာတတ္သည့္ဂုဏ္အဂၤါမ်ား သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

မည္ သို႔ ဆိုေစကာမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ၊ ႐ိုးသားပံု၊ ေရာင္ ့ရဲတင္းတိမ္ႏုိင္ပံုႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔စား အနစ္နာခံခဲ့ပံုကုိ ေလ့လာကာ ယခုေခတ္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား တိုင္းျပည္ကုိလက္ညႇိဳးထိုး ေရာင္ းစားကာ စည္းစိမ္ယစ္မူးေနပံုကုိ ၾကည့္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိသာ လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနမိပါေတာ့သည္။

(၃)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ရက္စြဲမ်ား

သန္း၀င္းလိႈင္

၁၉၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ ့တြင္ အဖ ဦးဖာ၊အမိ ေဒၚစုတို ့မွဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္း (၉)ေယာက္ အနက္ အငယ္ဆံုး။

၁၉၂၂-၂၈၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ေက်ာင္း၌ သူငယ္တန္းမွ ဆ႒မတန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပညာသင္ယူသည္။

၁၉၂၈ ခု ဇြန္လ၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္း၌ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ စတုတၳတန္းမွ စတင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

ႏုို၀င္ဘာ၊ စတတုတၳန္းေအာင္ျမင္သည္။ တန္းေက်ာ္တက္ခြင့္ႏွင့္ ရ၍ ဆ႒မတန္းသို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္သည္။

၁၉၂၉ ခု မတ္၊ ဆ႒မတန္းေအာင္သည္။ဇြန္လ၊ သတၱမတန္းတြင္ ပညာသင္သည္။

၁၉၃၀ မတ္လ၊ သတၱမတန္းတြင္ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုသည္။ အစိုးရပညာသင္ဆုႏွင့္ ဦးေရႊခိုဆုကုိ ရရွိေအာင္ျမင္သည္။

ဇြန္လ၊ အ႒မတန္း၌ ပညာသင္သည္။

၁၉၃၁ ခု ေမ ၁၈၊ ဖခင္ ျဖစ္သူ ဦးဖာ ကြယ္လြန္သည္။

၁၉၃၂ ခု မတ္၊ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲကုိ ခံုအမွတ္ ၁၂၈၈ ျဖင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သည္။ ပါဠိ-ျမန္မာဘာသာ၌ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္။

၁၉၃၄ ခု ဇြန္၊ ရန္ကုန္ယူုနီဗာစတီ ေကာလိပ္တြင္ ဥပစာ ၀ိဇၨာ ပထမႏွစ္ တြင္ ပါဠိ၊ ရာဇ၀င္ႏွင့္ အပိုျမန္မာစာ ဘာသာတြဲ ျဖင့္ တက္ေရာက္ သင္ယူသည္။

၁၉၃၅ ခု ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ္ ၁၉၃၅-၃၆ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အ ျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ ျပန္ၾကားေရး ဌာန တာ၀န္ခံအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၃၆ ဇန္န္န၀ါရီ ၃၀၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွႀကီးမူးက်င္းပေသာ စကားရည္လုပြဲ၌ သဘာပတိ ကုိႏု (တကသဥကၠ႒)က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာကိစၥမ်ား ကုိ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ေနေၾကာင္း၊ေက်ာင္းသားမ်ား ကၽြန္စိတ္ေမြးမႈ ႏွင့္ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ကုိပယ္ေပ်ာက္ပစ္သင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား အျပစ္ႏွင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ကုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလီလ၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအသင္းမွ အိုးေ၀ မဂၢဇင္း အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ (၁၉၃၆ ခု၊ဇန္န၀ါရီလ) ကုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ယင္းမဂၢဇင္းတြင္ တကၠသိုလ္အာဏာပုိင္မ်ား ကုိ သေရာ္ထားသည့္ ယမမင္း ကေလာင္အမည္ ျဖင့္ (ညိဳျမ) ေရး သားေသာ “ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ” ေဆာင္းပါး ပါရွိလာသျဖင့္ အိုးေ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္းကုိ ေဆာင္းပါးေရး သူကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္တို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေဖာ္ထုတ္မေပးပါက ေက်ာင္းထုတ္ခံမည္ ဟု ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မစၥတာဒီေဂ်စေလာ့စ္က ကုိႏုအား ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအမႈ ေဆာင္ အစည္းအေ၀းေခၚ၍ ကုိႏုအား ေက်ာင္းထုတ္သည့္အတြက္ သပိတ္ေမွာ က္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

၁၉၃၆ ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၂၅၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေ၀း က်င္းပကာ သပိတ္ေမွာ က္ရန္ အမ်ား သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္သပိတ္ေမွာ က္ခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၂၆၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာ က္ ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ခန္႔တို႔သည္ သပိတ္တားရန္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ မွရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၂၈၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာ က္ ေကာင္စီက သပိတ္ေမွာ က္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္စာတမ္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သပိတ္ေမွာ က္ေကာင္စီက ေက်ာင္းသားတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၊ သပိတ္ေမွာ က္ ေက်ာင္းသားအင္အား ၇၆၃ ဦး ရွိေၾကာင္း သပိတ္ေမွာ က္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မတ္ ၂၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀း က်င္းပကာ တကၠသိုလ္ အဓိပတိအား သပိတ္စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

မတ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးမွ ကိုေအာင္ဆန္း အားရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ သံုးႏွစ္ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမ ၁၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ အစိုးရသည္ တရားေရး ၀န္ႀကီး ဆာျမဘူးဥကၠ႒အ ျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။

ေမ ၈ မွ ၉ ရက္အထိ၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံကို ဂ်ဴဗလီခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကုိ စတင္ဖြဲ႕သည္။

၁၉၃၆ ေမ ၁၀၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သပိတ္ေမွာ က္ေကာင္စီ မွ သပိတ္လွန္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၈၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအ ျဖစ္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဦးေဖေမာင္တင္အား ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၁၉၃၆-၃၇၊ ဦးရာရွစ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကုိေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဒုတိယဥကၠ႒အ ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကုိေအာင္ဆန္း ပဲခူးေဆာင္ အခန္းအမွတ္၁၁၃ တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးေဆာင္ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္း ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၃၇ ေမ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒစံုစမ္းေရး ျမဘူး ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေမ ၉-၁၀၊ ကိုေအာင္ဆန္း ၀ဇၨာ(BA)စာေမးပြဲကို ခံုအမွတ္၅၆ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ အိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ပန္ဒစ္ေန႐ူးႏွင့္ သမီး အင္ဒီရာတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇီဇင္ဘ္ဘာ ၅၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားထုက ဆာျမဘူးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ကန္႔ကြက္ပြဲ က်င္းပသည္။

ပုဂံဦးဘဂ်မ္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဥပေဒပထမႏွစ္ သို႔ ကုိေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္သင္ၾကားသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အရန္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၃၈ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၃၈ ဧၿပီ ၂၄-၂၅၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တတိယအႀကိမ္ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ညီလာခံသို႔ ကုိေအာင္ဆန္းတက္ေရာက္၍ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ ဇီးခ်ဳိင္ရြာ၌ “လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ထႂကြမွသာ လြတ္လပ္ေရး ရႏုိင္”ဟု စတင္ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘ္ဘာ၊ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္လႈပ္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဥပေဒဘြဲ႕သင္တန္းကုိ ဆက္မတက္ေတာ့ဘဲေက်ာင္းထြက္လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ကိုေအာင္ဆန္း ၀င္ေရာက္သည္။

ေအာက္တ္တ္တိုိဘုိဘုဘာ ၂၆၊ တ႔ုိဗမာအစညး္အ႐ံုးက သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ ခန္႔သည္။

ႏုိ၀င္ဘ္ဘာ ၇၊ တကသဥကၠ႒ အ ျဖစ္မွ ေအာင္ဆန္းႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း တကသအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ မေကြး ၿမဳိ႕ မဲထီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ တရားေဟာမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုိဗဟိန္းႏွင့္ ကုိဗေဆြတို႔ကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ကုိဗဟိန္းႏွင့္ ကုိဗေဆြတို႔ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တရားေဟာမႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအသင္းက ကန္႔ကြက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

ဒီဇင္ဘ္ဘာ ၁၄၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ေက်ာင္းေပါင္းစံု ေက်ာင္းသားထုႀကီးက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္တြင္ ကန္႔ကြက္ပြဲႀကီး က်င္းပသည္။

ဒီဇင္ဘ္ဘာ ၁၅၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ေက်ာင္းေပါင္းစံု ေက်ာင္းသားထုႀကီးက ပုဒ္မ ၁၄၄ ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ း ခ်ီတကဆႏၵျပကာ အာဏာဖီဆန္ပြဲ က်င္းပသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂအသင္းတိုက္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး အတြင္ း၀န္႐ံုးကုိ ၀ိုင္း၍ သပိတ္တား ဆႏ္ၵျပရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

၁၉၃၈ ဒီဇီဇင္ဘ္ဘာ ၂၀၊ ေက်ာင္းသားထုႀကးီက အတြင္ း၀န္ရံုးကို၀ိုင္း၍ သပိတ္တား ဆႏၵျပခဲ့ရာ ျမင္းစီးပုလိပ္မ်ား ၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ေက်ာ္အပါအ၀င္ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိအေထြေထြ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး စတင္ေမွာ က္ခဲ့သည္။ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကုိေအာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ား ျဖင့္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ၂၅ မိနစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။

ဒီဇင္ဘ္ဘာ ၂၆၊ အာဇာနည္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္၏ ရုပ္ကလာပ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢအသင္းတိုက္မွ ဦးစီး၍ အသင္းတိုက္မွ ၾကံေတာသခ်ဳႋင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ ဂူသြင္းသၿဂိဳဟ္သည္။

၁၉၃၉ ဇန္န္န္န၀ါရီ ၂၃၊ ရန္ကုန္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ ၁၅ ရက္ က်ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ သခင္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ေထာင္ၾကီးမွ လြတ္ေျမာက္သည္။

ဧၿပီ ၇ မွ ၁၀ ရက္ထိ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ညီလာခံတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအ ျဖစ္ သခင္ေအာင္ဆန္း ေဆာင္ရြက္သည္။

ဧၿပီ ၃၀ မွ ေမ ၅ ရက္ထိ၊ တ႔ုိဗမာအစညး္ အ႐ံုး၏ ဌာနခ်ဳပ္အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း က်င္းပသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမွစ၍ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေရြးေကာက္ခံအေထြေထြအတြင္ းေရး မွဴး ျဖစ္လာသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ ေျမႏုလမ္း အမွတ္၁၄ တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကလာပ္စည္းကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ စတင္တည္ေထာင္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကလာပ္စည္း၏ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မွာ -

Cover

၁၉၃၉ စက္တင္ဘာ ၁၊ ေသာ ၾကာေန႔တြင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း(Burma Freedom Bloc) ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဗဟိုအမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕မွာ -

Cover

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈၊ေျမေအာက္လွ်ဳိ႕၀ွက္အဖြဲ႕ (Under GroundUnit) ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည္။

Cover

၁၉၄၀ ဇန္န၀ါရီလ၊ နယ္ခ်ဲ ့ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ထႂကြေရး စီမံခ်က္အေၾကာင္း သခင္ေအာင္ဆန္းက ေဒါက္တာဘေမာ္ကုိ ဖြင့္ဟေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ၊ မႏၲေလးမွဆင္းလာေသာ သံဃာ့ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႔ သခင္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္သည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၂၅၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း အင္အားျပပြဲသို႔ သခင္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္၍ အဓိ႒ာန္စာတမ္းကုိဖတ္ၾကားသည္။

မတ္ ၁၂၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ခင္ေအာင္၊ သခင္တင္ျမ၊ သခင္ဆင္ဂိုပတား၊ ကုိထြန္းရွိန္(ေနာင္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္)၊ ကုိဗဟိန္း (ေနာင္ သခင္ဗဟိန္း)၊ သခင္အုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး )၊ သခင္အုန္းေဖ (၀ါးခယ္မ) တို႔ႏွင့္ အတူ ရမ္းဂါးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အိႏ္ၵိယသို႔ သေဘၤာျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာသည္။

မတ္ ၂၉၊ အႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္အတြက္အိႏ္ၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုရန္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဗာရာဏသီၿမိဳ႕ ဟိႏၵဴတကၠသိုလ္တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း တရားေဟာေျပာသည္။

၁၉၄၀ ဧၿပီ ၂၊ အိႏ္ၵိယ လာဟိုးၿမိဳ႕၌ ကြန္ဂရက္အသင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ တရားပြဲတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရး ကုိ ေသြးျဖင့္ ရင္းႏွီးရမည္ ဟု ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ေမ ၁၊သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ ့ ရမ္းဂါးညီလာခံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္။

ဇြန္ ၁၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ဇလြန္ၿမိဳ ့တရားပြဲတြင္ သခင္ေအာင္ဆန္းက ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာ့ရန္သူအစစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊စစ္ႀကီးတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လသာခိုက္ ဗိုင္းငင္ရန္အာဏာဖီဆန္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြစုေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကုိ ေဟာေျပာသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ရာဇသတ္ပုဒ္မ၁၂၄ က၊ ခ အရ တရားစြဲဆိုရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၃၊ ဇလြန္ၿမိဳ ့ နယ္၌ နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရကတားျမစ္ထားေသာ ကန္ပက္လက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းကုိ သခင္ေအာင္ဆန္း တရားေဟာသည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္၊ ရန္ကုန္တက ၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့၀င္ လူႀကီးအ ျဖစ္ တကသအသင္း၏ ကုိယ္စား သခင္ေအာင္ဆန္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားေဟာေျပာမႈ အတြက္ ဟသၤာတ ရာဘက္ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးကသခင္ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းရန္ ၀ရမ္းထုတ္ျပန္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေျမေအာက္လွ်ဳိး၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၂ ဟသၤာတစီရင္စု ရာဇ၀တ္၀န္ ေဇဗီးယား(D.W. Harrison Xavier) က သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ ဖမ္းဆီးမိလွ်င္ ဆုေငြ ၅ က်ပ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ ဟု သတင္းစာမ်ား တြင္ ေၾကညာသည္။

၁၉၄၀ ၾသဂုတုတ္ ၈ ရက္၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ၿမိဳင္ (ေနာင္ဗိုလ္ရန္ေအာင္) တို႔သည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ကဲ့သို႔ ႐ုပ္ဖ်က္၍ ေနာ္ေ၀းအပိုင္ ဟိုင္လီ (Hai-Lee) သေဘၤာျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ တ႐ုတ္အမည္ မွာ “တန္ဆူေတာင္” ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀၊ သခင္ေအာင္ဆန္းအား ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားသည့္အမိန္႔ကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည္။ (ဖိုးေအာင္ေလး၏ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ရက္စဥ္ သမုိင္းစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၈တြင္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။)

ၾသဂုတ္ ၂၄၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တို႔သည္တ႐ုတ္ျပည္ နန္ကင္းအစိုးရပိုင္ အမြိဳင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ကူလန္စုရပ္ကြက္သို႔ ေရာက္လာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီးသည္ သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ကုိ ကုိင္ေဆာင္ကာ ရန္ကုန္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ၿမိဳင္တို ့ အမြိဳင္ၿမိဳ႕မွ တိုင္၀မ္ကၽြန္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆၊ သခင္ေအာင္ဆန္းက တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္သည္။ (လွ်ဳိ႕၀ွက္ လႈပ္ရွားရန္အတြက္ ရက္စြဲႀကိဳတင္တပ္၍ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။) သတင္းစာတိုက္သို႔ ေပးပို႔ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အလုပ္မ်ား ျခင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သည္ဟုအေၾကာင္းျပထားသည္။

၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ၊ ဂ်ပန္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာျပည္စစ္ဆင္ေရး ကို စတင္ေလ့လာသည္။

ဇန္န္န၀ါရီ ၂၇၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကၤီးက သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္လွၿမိဳင္တို႔ ႏွစ္ ဦးကုိ သြားတုမ်ား တပ္ဆင္ေပးသည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၁၊ ဂ်ပန္စစ္စီးခ်ဳပ္ရံုး၏ ကြပ္ကဲမႈ ျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး ဦးေဆာင္ေသာ မီနာမီကီကန္အဖြဲ႕ (MinamiKikan) ကုိ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းသည္။ မီနာမီကီကန္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ေတာင္ဘက္ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ကုိ စစ္ပညာသင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ကုိ ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၁၂၊ “ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး စီမံကိန္း ”စာတမ္းကုိ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ ေရး သား၍ ဂ်ပန္စစ္အာဏာပိုင္မ်ား ထံ တင္ျပရာ အနည္းငယ္မွ်သာ ျပင္ဆင္ၿပီး အတည္ျပဳလက္ခံသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ မီနာမီအဖြဲ႕အစည္း၏ အမိန္႔အမွတ္ (၁)ကုိ ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိအမိန္႔အရ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ကုိ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္ကာ စစ္ပညာသင္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သခင္ေအာင္ဆန္းကုိ အကူအညီေပးရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မီနာမီ အဖြဲ ့၀င္ မစၥတာစူဂီး (မစၥတာ မီနာမီ၀ါကာ) တို႔သည္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕အနီး ကာ၀ါစတီးဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ရႊန္းတင္းမာ႐ူး(Shuten Maru) သေဘၤာျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ၾကသည္။

မတ္ ၃၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အတုကုိင္ေဆာင္ကာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားအ ျဖစ္ ႐ုပ္ဖ်က္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ရထားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည္။

၁၉၄၁ မတ္ ၄ ႐ုပ္ဖ်က္လာသည့္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျခံတစ္ျခံ၌ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သခင္ျမ၊ သခင္လွေဖ(ေနာင္ ဗိုလ္လက်္ာ)၊ ကုိဗဟိန္း၊ ကုိလွေမာင္၊ ကုိထြန္းေရႊ(နဂါးနီ)၊ သခင္ခ်စ္တို႔ႏွင့္ အတူ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။

မတ္ ၉၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မစၥတာစူဂီးတို႔သည္ ဂ်ပန္သေဘၤာ ရႊန္းတင္းမာ႐ူးျဖင့္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ျပန္ၾကေသာ အခါရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၏ ပထမဆံုးအသုတ္အ ျဖစ္ သခင္လွေဖ(ဗိုလ္လက်္ာ)၊ သခင္ေအးေမာင္ (ဗုိလ္မိုး)၊ သခင္ဗဂ်မ္း (ဗိုလ္လေရာင္ )၊ ကုိထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏုိင္) တို႔ ေလးေယာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ လိုက္ပါသြားၾကသည္။

မတ္ ၂၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပထမအသုတ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔သည္ ဂ်ပန္ျပည္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ဧၿပီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ ့၀င္တို ့ တိုက်ိဳ ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္မိုဆာကၽြန္း၊ ယင္းမွ ဟိုင္နန္ကၽြန္း (Hainan)သို႔ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကသည္။ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေတာင္ဘက္အစြန္းရွိ စန္းယာ့စခန္း၌ ဂ်ပန္တို႔က စစ္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္ထားသည္။

ဧၿပီ ၁၃၊ ဒုတိယအသုတ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ႕၀င္တို႔သည္မီနာမီအဖြဲ႕အစည္းမွ မစၥတာမစ္စုတာနီႏွင့္ အတူ ဂ်ပန္သေဘၤာကုိင္႐ိုမာ႐ူး (Kaisho Maru) ျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ထြက္ခြာသြားသည္။

ဒုတိယအသုတ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ၇ ဦးမွာ သခင္ေစာလြင္ (ဗိုလ္မင္းေခါင္)၊ သခင္သန္းတင္ ၂ (ဗိုလ္ျမဒင္)၊ကုိေရႊ (ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ)၊ ကုိေအာင္သိန္း (ဗိုလ္ရဲထြဋ္)၊သခင္တင္ေအး (ဗိုလ္ဖုန္းျမင့္)၊ သခင္ထြန္းေရႊ (ဗိုလ္လင္းယုန္)၊သခင္စိုး (ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္) တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၁ ဧၿပီ ၂၅၊ ဂ်ပန္ျပည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းရွိ ဆန္းယ (Sanya) စစ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား ကုိ စစ္ပညာ စတင္သင္ၾကားေပးရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၈၊ ဒုတိယအသုတ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္တို႔သည္ ဂ်ပန္ျပည္ အိုဆာကာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ေနာက္ ေဖာ္မိုဆာမွတစ္ဆင့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ စစ္ပညာသင္ရန္၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိသည္။

ေမ၊ တတိယအသုတ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ကုိလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်)၊ သခင္စံျမ (ဗိုလ္ေတာက္ထိန္)၊သခင္ ခင္ေမာင္ဦး (ဗိုလ္တာရာ) တို႔ သံုးဦးသည္ မီနာမီအဖြဲ႕အစည္းမွ မစၥတာစူဂီး၏ စီစဥ္မႈ ျဖင့္ ကုိင္႐ႈိမာ႐ူး (KaishoMaru) သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ဇူလိုင္၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဆူဇူကီးႏွင့္ အတူ ဟိုင္နန္ကၽြန္း၊စန္းယာ့စစ္ေက်ာင္းမွ ယိုးဒယားသို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ဇူလိုင္ ၈၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စတုတၳအသုတ္ ျဖစ္ေသာ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္႐ႈေမာင္ (ဗိုလ္ေန၀င္း)၊ သခင္ေက်ာ္စိန္ (ဗိုလ္မိုးညိဳ)၊ သခင္ထြန္းခင္ (ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ)၊ သခင္ေငြ (ဗိုလ္ေစာေအာင္)၊ သခင္သစ္ (ဗိုလ္ေစာေနာင္)၊ သခင္စံလႈိင္ (ဗိုလ္ေအာင္)၊ သခင္သန္းညြန္႔ (ဗိုလ္ဇင္ေယာ္)၊ သခင္ေမာင္ေမာင္(ဗိုလ္ၪဏ)၊ သခင္ထြန္းလြင္ (ဗိုလ္ဗလ)၊ သခင္လွ (ဗိုလ္မင္းေရာင္ ) ႏွင့္ ၁၁ ဦးတို႔သည္ ကုိရိယုမာ႐ူး (KoriyuMaru) သေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄၊ စတုတၳအသုတ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ ့၀င္တို ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ က်ဴ႐ႈကၽြန္း၊ ယိုကုိဆူက ေရတပ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ (ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္ ၃၀ အနက္သခင္ထြန္းအုပ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာ ဆည္းပူးေန၍ လည္းေကာင္း၊ ကုိေဆာင္းသည္ မီနာမီအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုိ ေစာင့္ႀကိဳရန္ တာ၀န္ျဖင့္ ဇင္းမယ္ (Chiangmai) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန၍ လည္းေကာင္း၊ သခင္သန္းတင္ ၁ (ေမာ္လၿမိဳင္) သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ အစာအိမ္ႏွင့္ အဖ်ား ေရာဂါ ျဖင့္ တုိင္ေပၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၁ စက္တင္ဘာလတြင္ ကြယ္လြန္သြား၍ လည္းေကာင္းစစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ၂၇ ဦးသာ စစ္သင္တန္း တက္ခဲ့ၾကသည။္ သ႔ုိေသာ ္ ျမေဒါင္းညဳိ မူလအမည္ ေပးခဲ့ေသာ “ရဲေဲေဘာ္သံုးက်ိပ္” ဟူေသာ အမည္ သာလွ်င္ သမုိင္းတြင္ ခဲ့သည္။

၁၉၄၁ ၾသဂုတ္ ၁၅၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္ထြန္းအုပ္ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုရန္အတြက္ ယိုးဒယားႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာရျပန္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၆၊ နန္းရင္း၀န္ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ အတြင္ း၀န္ဦးတင္ထြဋ္ႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုရန္ဟု ဆိုကာ အဂၤလန္သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။

ေအာက္တ္တိုိုဘုဘာ ၂၃၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ ့၀င္အားလံုး ေဖာ္မို ဆာကၽြန္း၊ တမာဇာတိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ဂ်ပန္ေတာင္ဘက္ေဒသ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတရအူခ်ီသည္ မီနာမီအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ မီနာမီအဖြဲ႕အား အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား ဆိုင္ဂံု႐ံုးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ညႊန္ၾကားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ဂ်ပန္တို႔က ပုလဲဆိပ္ကမ္းကုိ ေလေၾကာင္းျဖင့္ အလစ္၀င္ တိုက္ခိုက္သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ယိုးဒယား (ထုိင္း)အစိုးရႏွင့္ စစ္မဟာမိတ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႀကီးကုိမတရားသင္းအ ျဖစ္ ေၾကညာကာ ဖ်က္သိမ္းပစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ မီနာမီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ့သိုု ့ေျပာင္းေရြ ့ ၍ အဂၤလိပ္ပိုင္ ေဘာ္နီယိုကုမၸဏီ (Boreneo Company)၀င္းႀကီး၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ မီနာမီအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆူဇူကီးက ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္စစ္သားမ်ား စုေဆာင္းရန္ အမိန္႔ေပးသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဆိုင္ဂံုၿမိဳ ့မွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ဦးလြန္းေဖေနအိမ္တြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ စစ္သားစုေဆာင္းရန္ စီစဥ္သည္။ ထုိေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းသို႔ မသြားမီ သခင္ေအာင္ဆန္းက ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္တို႔ကုိ စုေ၀းၿပီး ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္သည့္အခါ မိမိတို႔ ၀တ္ထားသည္မွာ ဂ်ပန္၀တ္စံု၊ အမည္ ကလည္း ဂ်ပန္နာမည္ ျဖစ္ေန၍ မိတ္ဆက္ရာတြင္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ နာမည္ ရင္းမ်ား ကုိ မိတ္ဆက္လွ်င္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ မိဘေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ဒုကၡေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ ရွိစဥ္က ကုိလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်) အၾကံေပးသည့္အတိုင္း ဗမာဆန္ဆန္ ဗိုလ္နာမည္ မ်ား ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔၏ ဗိုလ္ဘြဲ႕အမည္ အသီးသီးကုိ ေဘာ္နီယိုကုမၸဏီ၀င္းအတြင္ း အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား ၏ ဗိုလ္အမည္ ရင္း၊ ဂ်ပန္အမည္ ႏွင့္ ဗိုလ္အမည္ မ်ား မွာ -

Cover
Cover

တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စူဇူကီး အမည္ ကုိလည္းဗိုလ္မိုးႀကိဳးဟု ေျပာင္းလဲ မွည့္ေခၚသည္။

ထုိေန႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဦးထြန္းေဖ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းသို႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ၊ ထုိင္း-ျမန္မာ ကျပားမ်ား အပါအ၀င္လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးလြန္းေဖကဗိုလ္ေတဇႏွင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္မ်ား အား တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္မ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ေတဇ၏ မိမိတို႔သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ စစ္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အစည္းအေ၀း ေခၚရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိစိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေနမ၀င္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာကုိ ၿဖိဳဖ်က္ရန္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားစြာ တိုက္ပြဲ၀င္လိုသူမ်ား အား ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ အတြင္ း ၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဗိုလ္ေတဇ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသူမ်ား ထဲမွ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ အတြင္ း၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေတဇမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသူမ်ား ထဲမွ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (Burma IndependenceArmy-B.I.A) သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးၾကရာ တပ္သားသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိသို႔ တပ္သားသစ္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေတဇသည္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ တပ္သားမ်ား ႏွင့္ အတူ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အသက္ေပး၍ တိုက္ပြဲ၀င္ပါမည္ ဟု သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳကာ ေသြးေသာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ဘီအုိင္ေအကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ နံနက္ ၈ နာရီ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိအဂၤလိပ္ပိုင္ ေဘာ္နီယိုကုမၸဏီ၏ ၀င္းႀကီးအတြင္ း၌ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ၏ ပထမဆံုး စစ္ေရး ျပပြဲ က်င္းပရာဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး (ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)၊ သခင္ေအာင္ဆန္း (ဗိုလ္ေတဇ) တို႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

-ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတာ၀န္အသီးသီး ခြဲေ၀ခန္႔ထားခဲ့သည္။

၁၉၄၂ ဇန္န္န၀ါရီ ၁၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ ဘားမားလစ္(Burma List)ေခၚ အစိုးရ၏ ရန္သူေတာ္ စာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ (၅) ၌ သခင္ေအာင္ဆန္း အမည္ ပါရွိခဲ့သည္။ အမွတ္(၁)မွာ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈ ိင္း ျဖစ္သည္။

-ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ အတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ကုိ ဆိုင္ဂံုၿမိဳ႕မွ တင္ပို႔လိုက္ရာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဇန္န္န္န၀ါရီ ၂၊ တပ္ဖြဲ ့အသီးသီးသို ့ လက္နက္မ်ား ျဖန့္ေ၀ခဲ့သည္ဘန္ေကာက္ခ်ီတပ္ဖြဲ႕ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၈၊ ထား၀ယ္စစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးႏွင့္ ဗိုလ္ေတဇတို႔ ဦးစီးေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွစစ္ဆင္ေရး အတြက္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ဗိုလ္ေတဇတို႔အဖြဲ႕ ရဟိုင္းသို႔ ေရာက္သည္။

၁၉၄၂ ဇန္န္န၀ါရီ ၁၄၊ အတြင္ းသူပုန္အဖြဲ ့၀င္မ်ား နယ္စပ္ရဟိုင္း မွစတင္ထြက္ခြာသည္။

ဇန္န္န၀ါရီ ၁၅၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ေကာ့ေသာ င္းၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ၿမိတ္ၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္သည္။

ဇန္န္န၀ါရီ ၁၈၊ နန္းရင္း၀န္ ဂဠဳန္ဦးေစာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ အျပန္ပါလက္စတိုင္းေဒသ ဟိုင္ဖာၿမိဳ႕ေလဆိပ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု ဆိုကာ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဖမ္းဆီးၿပီး ၿဗိတိသွ်ပိုင္ယူဂန္ဒါနယ္တြင္ စစ္အတြင္ း ၄ ႏွစ္ ခန္႔ အက်ဥ္းခံခဲ့ရသည္။

-၀ိတိုရိယရြာကုိ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ဗိုလ္လက်္ာဦးစီးေသာ ဘီအိုင္ေအတပ္ကထား၀ယ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ ၌ ျမန္မာတို႔က ဂ်ပန္ကုိ ကူညီလွ်င္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ကူမည္ ဟု ထည့္ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂၊ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ အက္စ္အီးဒါးက ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကုိ ကူရန္အတြက္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ႀကီး ခ်ီလာၿပီဟု ဆိုသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ ၁၅ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ဇန္န္န္န၀ါရီ ၃၁၊ ဂ်ပန္တပ္မ ၅၅ က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ အတြင္ းသူပုန္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

- လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မစၥတာဟတ္တန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ခ်န္ေကရွိတ္တို႔ ေတြ ႕ဆံု၍ ဂ်ပန္ရန္ကုိ ကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၂ ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၄၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ဘားအံ့ၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၉၊ ဗိုလ္ေတဇႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုစစ္ေၾကာင္းသည္ ဗမာျပည္နယ္ျခား (ရွမ္းရြာ) သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ဗိုလ္ေတဇႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုစစ္ေၾကာင္းသည္ ကူးဆိပ္ရြာသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ့သို ့ေရာက္ရွိ္လာေသာ သခင္ျမအား ဘီအုိင္ေအတပ္က တပ္အလိုက္ အေလးျပဳျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ဘားအံၿမိဳ ့၌ ဗိုလ္ေတဇတပ္ႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္တပ္မ်ား ေတြ ႕ဆံုႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ဂ်ပန္တပ္မ်ား သထံုၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၁၆၊ သံျဖဴဇရပ္တြင္ ဗိုလ္ေတဇ ၊ ဗိုလ္ထြန္းအုပ္၊သခင္ျမ၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ ကုိလွေမာင္တို႔ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ဘီးလင္းၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က စစ္သားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြာၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀္၀ါရီ ၂၂၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား စစ္ေတာင္းၿမိုဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

-သခင္ျမ၊ သခင္စံေ၀၊ သခင္သင္၊ သခင္ သိန္းေမာင္၊သခင္ေဖသိန္း၊ သခင္သာညြန္႔၊ ကုိသိန္း၊ ကုိယုဆုိင္တို႔ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းစုရပ္ အၿငိမ္းစား ရဲ၀န္ေထာက္ ဦးဘေက်ာ့တိုက္တြင္ ဗိုလ္ေတဇ၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးတို႔ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ နနံက္ ၅း၃၀ နာရီတြင္ စစ္ေတာင္းတံတားႀကီးကုိ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ေရႊက်င္ၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

- ေရႊက်င္တိုက္ပြဲတြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ေစာေအာင္(၁၉၁၄-၁၉၄၂) ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ က်ဆံုးခဲ့သည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ စစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်ီတက္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ကုိ တိုက္ခိုက္ရာ၌ စစ္ေျမျပင္တြင္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းပီသစြာ ပထမဆံုး က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ျဖစ္သည္။ သို႔ ကလို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ေနာက္ဆံုးက႑၌ ကုိယ္က်ဳိးမငဲ့ဘဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ က ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အ ျဖစ္ ဗိုလ္ေစာေအာင္အား ၁၉၅၉၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ (တတိယဆင့္) တံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေလသည္။

မတ္လ ၃၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ဘုရားႀကီး၊ ေ၀ါ၊ ပ်ဥ္ပံုႀကီးၿမိဳ႕မ်ား ကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

မတ္လ္လ ၄၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၆၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီးတိုက္ပြဲဆင္၍ ဆုတ္ခြဲရမည္ ဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

- ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ကုိ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္ ဦးစီးေသာ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

မတ္ ၇၊ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား ပဲခူးၿမိဳ ့ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

- အထက္ျမန္မာျပည္ကုိ ဆက္လက္ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္ရန္ဂ်ပန္ေတာင္ပိုင္း တပ္မေတာ္ မွ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဖီးဖာရွယ္ေတရာအူခ်ီက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးသည္ အထက္ျမန္မာျပည္ကုိ သိမ္းပိုက္ရန္ ဘီအိုင္ေအတပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Cover

၁၉၄၂ မတ္ ၈၊ ဂ်ပန္အမွတ္ ၂၁၅ ေျခလ်င္တပ္မႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ေအာင္ ဦးစီးေအာင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ တို႔ နံနက္၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည္။

- တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဖူးႀကီးရြာ၊ ဗိုလ္တဲတိုက္ပြဲတြင္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္မိုး (၁၉၁၈-၁၉၄၂) က်ဆံုးသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲစစ္ေျမျပင္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မိုးအား ၁၉၅၉ခု၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ က လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ (တတိယအဆင့္)တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၂၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး (ဗိုလ္မိုးႀကိဳး) ဗိုလ္ေတဇ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) တို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ကုိ ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးကုိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံျပဘုရားလမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

- ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးကုိ အမွတ္ ၈၊ ခ်ာခ်ီလမ္း၊ (ကုိယ့္မင္းကုိယ္ခ်င္းလမ္း) တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။

မတ္ ၁၅၊ ဂ်ပန္အမွတ္ ၁၅ တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီးဒါးက အမွတ္ ၁၅ တပ္မေတာ္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်မွတ္သည္။

ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ရွိေစသည့္ရည္မွန္းခ်က္မွာ -

(၁) ျပည္သူၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေရး ကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊

(၂) ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိရန္၊

(၃) အေရး ႀကီး သယံဇာတမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲရန္ႏွင့္ ၊

(၄) အနာဂတ္ စနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၿဗိတိသွ် တံပိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး ဂ်ပန္အင္ပါယာႏွင့္ စစ္ေရး စီးပြားေရး ကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး တည္ေဆာက္ရန္၊ ေနာင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လြတ္လပ္ေရး ေပးၿပီး လြတ္လပ္ေသာ အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လိုအပ္ေသာ ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ မူမဟာအေရွ႕အာရွ စစ္ပြဲေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီးမွ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အေကာင္အထည္ ေပၚလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနရသည့္အတြက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာကုိ မထုတ္ေဖာ္ရန္၊ သို႔ ရာတြင္ ျမန္မာတို႔ လြတ္လပ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစရေအာင္ ဂ႐ုျပဳရမည္ ဟု ပါရွိသည္။

၁၉၄၂ မတ္လ ၂၅၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ေရး ျပ အခမ္းအနားကုိ ဘီေအေအ (Burma Atheletic Association)အားကစားကြင္း (ယခု ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း) ၌ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္ သား တစ္ေသာ င္းခန္႔ ပါ၀င္ခ်ီတက္၍ ဗိုလ္မိုးႀကိဳး၊ ဗိုလ္ေတဇ၊ သခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈ ိင္းတို႔က အေလးျပဳျခင္း ခံခဲ့သည္။

- ဂ်ပန္တပ္မ ၃၃ က လက္ပံတန္းႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕မ်ား ကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

မတ္ ၂၈၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၊ေရႊဒဂံုအေနာက္ဘက္မုဒ္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ၌ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသူအာဇာနည္မ်ား ျဖစ္သည့္

(၁) အသွ်င္ဦး၀ိစာရ

(၂) သာယာ၀တီ ေတာင္သူလယ္သမား အေရး ေတာ္ ပံုတြင္ က်ဆံုးသြားေသာ ဆရာစံႏွင့္ တကြ အာဇာနည္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ၊

(၃) ေရနံေျမသပိတ္ အေရး ေတာ္ ပံုတြင္ က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ၊

(၄) ေက်ာင္းသားအေရး ေတာ္ ပံု၌ က်ဆံုးေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားအာဇာနည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊

(၅) မႏၲေလး အေရး ေတာ္ ပံု၌ က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္မ်ား ၊

(၆) ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္အသီးသီး၌ က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္မ်ား ၊

(၇) ယခုတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသြားေသာ တပ္သားမ်ား ႏွင့္ တပ္ဗိုလ္မ်ား ကုိ ခ်ီးက်ဴးပြဲႏွင့္ ၎င္းတို႔ကုိ ရည္စူး၍ ဆြမ္းသြတ္အမွ်ေ၀ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

၁၉၄၂ မတ္ ၃၀၊ သမိုင္း၀င္ ေရႊေတာင္တိုက္ပြဲကုိ ဗိုလ္မွဴးရန္ႏုိင္ကြပ္ကဲေသာ ဘီအုိင္ေအတပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲရာထုိတိုက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္တို႔ သံခ်ပ္ကာကား (၁၁) စီး၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ အေျမာက္အျမား ဆံုး႐ႈံးၿပီး အဂၤလိပ္စစ္သည္ ၃၅၀ေက်ာ္ က်ဆံုးခဲ့သည္။

-ဂ်ပန္ အမွတ္ ၅၅ တပ္မႏွင့္ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ား နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပိုက္ႏုိင္သည္။

ဧၿပီ ၄၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ၪဏ (၁၉၁၄-၁၉၄၂)ဖာပြန္တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး တာ၀န္ ထမ္းရြက္စဥ္ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခံရ၍ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ေခါင္းျဖတ္ယူသြားျခင္း ခံရသည္။ တတိယေျမာက္ က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႀကီးမွဴးေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဆင္ေရး တပ္မႏွစ္ ခုသည္ အထက္ ျမန္မာျပည္ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ေရး အတြက္ စစ္ထြက္အခမ္းအနား က်င္းပၿပီး ျပည္လမ္းအတိုင္း ေျမာက္ဘက္သို႔ ခ်ီတက္သည္။

၁၉၄၂ ဧၿပီ ၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သည္။

ဇြန္ ၄၊ ေမၿမဳိ႕ (ျပင္ဦးလြင္)ရွိ ျမန္မာျပည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား ၏ စစ္ေသနာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီးဒါးထံသို႔ ျမန္မာျပည္ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီစဥ္မႈ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္မည္ ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္၊ သခင္ျမ၊ ဗႏၶဳလဦးစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ႏု၊ ဓားမဦးဘသိန္း၊ ဦးလွေဖႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔က သြားေရာက္ေတြ ႕ဆံုသည္။ ထုိေတြ ႕ဆံုပြဲတြင္ သခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈ ိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚခင္မမ (ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဇနီး) တို႔လည္း အထူးဧည့္သည္ေတာ္ အ ျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

- ထုိေတြ ႕ဆံုပြဲတြင္ အီးဒါးက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ရန္သူအား အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ့ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူဟူသမွ်ကုိ က်ဴးလြန္ပါက အထူးႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ ။ စစ္ပြဲဆံုးခန္းတိုင္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကိုမူမည္ သူမည္ ဝါ ေႏွာင့္ယွက္တားဆီးေစကာမူ မပ်က္မကြက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္မွာ အဓိကရန္သူႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အဂၤလိပ္အင္အားႏွင့္ အဂၤလိပ္အက်ဳိးစီးပြားတို႔ကုိ အျမစ္ကပါမက်န္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ကုိ ႐ိုေသေလးစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမ်ား လက္သို႔ အပ္ႏွင္း၍ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သြားရာ၌ လူႀကီးမင္းမ်ား ထံမွ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ကုိ ရႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္နန္းရင္းဝန္ ဂ်င္နရယ္တိုဂ်ဳိ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္အခ်က္အလက္ကုိ ေထာက္႐ႈလိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္က လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံအ ျဖစ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိလာမည္ ့ေန႔ ျမန္ျမန္ေရာက္လာေစရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ တမ္းတလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ ေသာ ္လည္း

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာ စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရး ပင္ ျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔က ယခုစစ္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေအာင္ပြဲရယူႏုိင္ရန္ ႏွလံုးရည္ လက္႐ံုးရည္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း၊ယခု ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းရမည္ ့ ျပႆနာမွာ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စက္ယႏၲရား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထူေထာင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စက္ယႏၲရား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ လူႀကီးမင္းမ်ား သည္ စစ္ဘက္ဌာနမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၁၉၄၂ ဇြန္ ၅၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ အထက္ျမန္မာျပည္ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ေရး တပ္မေတာ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ေတဇ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)က တပ္မေတာ္ သားမ်ား ပါတီႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ား ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။

ဇြန္ ၁ဝ၊ မီနာမီကီကန္(Minami Kikan)အဖြဲ ့ကိုဖ်ူက္သိမ္းသည္။

ဇြန္ ၁၃၊ ဗနး္ ေမာ္ၿမိဳ ့ေရာက္ရွိေနသည့္ ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္ေဇယ်ထံ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပန္ဆင္းရန္ဂ်ပန္စစ္ေသနာပတိက ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီစဥ္မႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ခန္႔ၿပီးေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ား အလ်ဥ္းေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စာေရး သား ညႊန္ၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၇၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ကုိ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (Burma Defence Army) ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းၿပီး ဗိုလ္မ်ား ကုိ ခန္႔အပ္သည့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည္။

ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္ စစ္ဗိုလ္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္အမည္ ကုိ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္ ဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိတပ္သစ္ကုိ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလက္ေအာက္တြင္ ထားရွိေစၿပီး ျဖစ္ရာ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဗိုလ္မ်ား ကုိ ထပ္မံ ခန္႔ထားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေအာင္ဆန္း - ကာနယ္ (ဗိုလ္မွဴးႀကီး)

ေအာင္သန္း - လက္ဖတင္နင္ကာနယ္(ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး)

႐ႈေမာင္၊ ရန္ႏုိင္၊ လွေမာင္ (ဗိုလ္မွဴး) ေမာင္ညြန္႔၊ ဘဂ်မ္း၊ေမာင္ေက်ာ္၊ ဗလွ၊ ေမာင္ကေလး၊ ေစာေနာင္၊ ေက်ာ္ေဇာ၊ေမာင္ေအာင္၊ မင္းေခါင္၊ မင္းရ၊ စံျမ၊ ဗတူ၊ ျမေမာင္၊ ရန္ေအာင္၊ရဲထြဋ္၊ ဇင္ေယာ္၊ ခင္ေမာင္ဦး၊ ေဖသက္၊ ဘုန္းျမင့္၊ ခင္ေမာင္ကေလး၊ တင္ထြန္း၊ ထြန္းေရႊ၊ ေမာင္ေမာင္၊ ထြန္းခင္ (စာရင္းဌာန)၊ ကပၸတိန္ (ဗိုလ္ႀကီး)။

ေမာင္ေမာင္၊ တင္ေအာင္၊ ေမာင္လြင္ (ေဆးပညာ) ကပၸတိန္။ဘိုးကြန္း၊ တင္ဟန္ (ဥပေဒဌာန)၊ ကပၸတိန္ ေအးကြယ္၊လွေမာင္၊ တင္ေရႊ လက္ဖတင္နင္ (ဗိုလ္) မ်ဳိးအုံး၊ စန္းေမာင္၊အံုးခိုင္၊ တူရင္ (စက္မႈ ဌာန) လက္ဖတင္နင္။

ေအာင္ႀကီး၊ ေမာင္ရွိန္၊ ေမာင္ၾကည္၊ ဗသိန္း (စာရင္းဌာန)၊လက္ဖတင္နင္။

ဗႏွစ္ (စာရင္းဌာန)၊ ဒုတိယလက္ဖတင္နင္ (ဒုဗိုလ္)။

အံုးသြင္ (စက္မႈ ဌာန) ဒုတိယလက္ဖတင္နင္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာျပည္နိပြန္စစ္တပ္

၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၇၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ကာနယ္ေအာင္ဆန္းအား ဗမာျပည္ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္) အ ျဖစ္ခန္႔အပ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၆၊ ရန္ကုန္ ဘီဒီေအ စစ္ေဆးရံုၾကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔ လက္ထပ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ေက်ာင္းဆရာမ ်ား ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေခတ္သစ္ဆရာ ျဖစ္ သင္တန္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ဆန္း က ''ေသနဂၤဗ်ဴဟာ၊ စစ္ပညာ''အေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၂၄၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (B.D.A)ေသနာပတိ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ သို႔ ဝင္ေရာက္ စစ္မႈ ထမ္းရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၂၇၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဆန္းက ျမန္မာျပည္အသံလႊင့္႐ံုမွ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ အေၾကာင္း ေဟာေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲႀကီးကုိ ေနျပည္ေတာ္ ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာပရိသတ္ (၁ဝဝဝ)ခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္အစိုးရ တြဲ ဖက္ဝန္ႀကီးသခင္ျမ (B.Sc.B.L) အား ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးအ ျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္။

၁၉၄၃ မတ္ ၁၁၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ၏ စစ္ေသနာပတိဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီးဒါးက ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဆန္းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္သည္။

၁၉၄၃ မတ္လ ၁၈၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ သခင္ျမ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

မတ္ ၂၂၊ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ဟီ႐ိုဟီတို (Emperor Hirohito၁၉၁ဝ-၁၉၈၉) က ေဒါက္တာဘေမာ္အား တက္ေန ပထမတန္းဘြဲ႕တံဆိပ္ႏွင့္ စလြယ္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး သခင္ျမႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္တို႔အား မြန္ျမတ္ေသာ တက္ေနဒုတိယတန္း ဘြဲ႕တံဆိပ္ႏွင့္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား တက္ေနတတိယတန္း ဘြဲ႕တံဆိပ္ႏွင့္ စလြယ္လတ္ (Third ClassOrder of Rising Sun with Condon) ခ်ီးျမႇင့္သည္။

မတ္ ၂၃၊ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ဟီ႐ိုဟီတို၏ ေရွ႕ေမွာ က္သို႔ ျမန္မာျပည္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး သခင္ျမ၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္ႏွင့္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဝင္ေရာက္ေတြ ႕ဆံုသည္။

မတ္ ၃၁၊ ပထမပတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ေမ ၈၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး စီစဥ္မႈ အဖြဲ႕ (BurmaIndependence Preparatry Commission) ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ ေရး ဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဘေမာ္က နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အခမ္းအနားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ခန္႔အပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္သည္။ အဖြဲ႕၏ အတြင္ းေရး မွဴးမွာ အတြင္ းဝန္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ပါဝင္မည္ ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကုိ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္အရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘေမာ္က ေရြးခ်ယ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီး ၉ ဦးႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ ၁၂ ဦးပါဝင္သည္။

Cover

၁၉၄၃ ေမ ၉၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ ကန္ေသာ ္မိတ္တြင္ က်င္းပေသာ ဂ်ပန္ျပည္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ျမန္မာျပည္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း အမႈ ေဆာင္လူႀကီးမ်ား က ဂုဏ္ျပဳညစာ စားပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ေခါင္းေဆာင္ကုိ အားေပးၾကပါ'' ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၁ဝ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၃၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို ့၏ သားဦးေအာင္ဆန္းဦးကုိ ဖြားျမင္သည္။

ဇူလိုင္ ၃၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဂ်ပန္မ်ား ၏ ေသနာပတိကာဝါဘီက ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး စီစဥ္မႈ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဘေမာ္ထံ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ (၁-၈-၄၃) တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္။

- ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရး အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဆူဘတ္ခ်န္ဒရာဘို႔စ္ (Subhas ChandraBoss) က ျမန္မာတို႔ လြတ္လပ္ေရး ရျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔(အိႏၵိယအမ်ဳိးသား)၏ တိုက္ပြဲတြင္ မ်ား စြာ အကူအညီရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ျခင္းကုိ ျပႏုိင္သည့္ တစ္ခဏတြင္ ဂ်ပန္အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မမွန္ျခင္းကို ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၊ ဂ်ပန္ ဗဟုိစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္စစ္တပ္၏ စစ္ေသနာပတိ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာဝါဘီက ယခုလက္ရွိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း၊ထုိ႔ေနာက္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ကုိလည္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း၊ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဟဘီေက်ာ့ကု ေခၚ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္မႈ ျပင္ဆင္ေရး ႐ံုးႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ နည္းေပးလမ္းျပ႐ံုး ဘီ႐ုမာ ဂြန္စီဒိုဘိုးကုိလည္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းစစ္အမိန္႔မ်ား ကုိ ထုတ္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ေန႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သည္ဤအခ်ိန္ ဤကာလမွစ၍ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီး ျဖစ္၍ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္၍ မိမိတို႔ အာရွတိုက္ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္း ဆက္လက္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အစိုးရအိမ္ေတာ္ တြင္ နံနက္ ၈း၃ဝ နာရီ၌ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေန႔ သဘင္အခမ္းအနား က်င္းပသည္။နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံမႈ အဖြဲ႕ဝင္ ဗႏၶဳလဦးစိန္က ေရႊပုရပိုက္ကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ ဖတ္ၾကားသည္။

ေဒါက္တာဘေမာ္အား အဓိပတိအ ျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည္။သခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈ ိင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္အား သစၥာဆိုေတာ္ မူရန္ ပန္ၾကားရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဓိပတိေဒါက္တာဘေမာ္က သစၥာဆိုသည္။

နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဓိပတိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဝန္ႀကီးမ်ား ၏ အမည္ ကုိ ေၾကညာသည္။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွာ -

Cover

တို႔ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ား တစ္ဦးစီ က်မ္းသစၥာဆိုၾကသည္။ျမန္မာနယ္ေျမ တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိႀကီး ကာဝါဘီကမြန္းလြဲ ၁း၃ဝ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ ''ျမန္မာနယ္ေျမ တပ္မေတာ္ စစ္အမိန္႔အမွတ္ ၇''ကုိ ေပးအပ္သည္။ ထုိအမိန္႔တြင္ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္တကၠသိုလ္ (ဗိုလ္သင္တန္း)ႏွင့္ (မူလတန္း)စစ္ပညာသင္တန္းကုိ ျမန္မာအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းထားရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။

- ဂ်ပန္-ျမန္မာ မဟာမိတ္စစ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထိုးမီ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရး စီမံမႈ အဖြဲ႕က ၁း၄၅ မိနစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အား စစ္ေၾကညာသည္။

- ၁၄းဝဝ နာရီတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

- ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ စစ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္လွ်ဳိ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

၁၉၄၃ ၾသဂုတုတ္ ၁၁၊ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ သခင္ထြန္းအုပ္တို ့အား အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ စကၤာပူသို႔ ပို႔သည္။

၁၉၄၃ စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ကုိ ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (Burma National Army) ဟု အမည္ ေျပာင္းသည္။

Cover

စက္တင္ဘာ ၂၇၊ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကီးမွဴးေသာ အာဇာနည္ဗိမာန္တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕က ေရႊတိဂံုေစတီေျမာက္ဘက္ရွိ ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္ တည္ေဆာက္ရန္ အခမ္းအနားက်င္းပရာ အဓိက ေဒါက္တာဘေမာ္က အုတ္ျမစ္ခ်သည္။

စက္တ္တင္ဘ္ဘာ ၂၈၊ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ ေၾကးရုပ္ဖြင့္လွစ္ေရး အတြက္ အစည္းအေဝးက်င္းပရာ သာသနာေရး ၊ ႀကီးပြားေရး ႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဝန္ႀကီး ဗႏၶဳလဦးစိန္ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၊ အာဇာနည္အသွ်င္ ဦး၀ိစာရ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ေၾကး႐ုပ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပရာ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္၍ အသက္စြန္႔လွဴေသာ အာဇာနည္ ဦးဝိစာရ၏ အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္ကုိ ခ်ီးက်ဴးကာအာဇာနည္အျမဳေတ စိတ္ဓာတ္မ်ား ယေန႔ကစ၍ ေမြးရန္ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈၊ အေရွ႕အာရွ စစ္ (၂) ၄၆ ျပည့္ေျမာက္ ႏွစ္ ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၌ က်င္းပရာ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၄ ဇန္နဝါရီ ၄ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက''ဗမာျပည္ကာကြယ္ေရး '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃ဝ၊ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ေက်ာင္း၌ က်င္းပသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ စစ္ၾကပ္သင္တန္း ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''တပ္မေတာ္ သည္ေၾကးစားမဟုတ္'' ဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၁၃၊ ဒုတိယပတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''တပ္မေတာ္ ဆိုသည့္ စကားသံုးလံုး'' ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၇၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ စစ္ဆင္ေရး အမိန္ ့အမွတ္ (၁)ကုိ ထုတ္ျပန္၍ စစ္တိုင္း (၃) တိုင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

(၁) စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးကြပ္ကဲသည့္ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္

(၂) တပ္မွဴးႀကီး ဗိုလ္မွဴးရန္ေအာင္ ကြပ္ကဲသည့္ အေနာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္

(၃) တပ္မွဴးႀကီး ဗိုလ္မွဴးဗထူး ကြပ္ကဲသည့္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္

ဧၿပီ ၁၈၊ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားလက္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးရာထူးအျပင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းဦးစီးကြပ္ကဲလ်က္ရွိေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိတာဝန္ကုိပါ ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။

ေမ ၁ဝ၊ ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔၏ ဒုတိယသား ေအာင္ဆန္းလင္းကုိ ဖြားျမင္သည္။

ဇြန္ ၃၊ ဂ်ပန္အႀကံေပးအရာရွိ ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ဆာ၀ါမိုတိုသည္ စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗဟိုစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းတို႔ႏွင့္ အတူ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ကုိ လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

၁၉၄၄ ၾသဂုတ္ ၁၊ ဂ်ပန္ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရး ပထမႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ဂ်ဴဗလီခန္းမ၌ က်င္းပရာ စစ္ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ဂ်ပန္ေပးေသာ ကာကြယ္ေရး သည္အမည္ ခံ အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရး သာ ျဖစ္ေၾကာင္း''အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၄၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စံျပတပ္ရင္းရွိ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ၏ ေနအိမ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္းတို႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ''ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္'' (ဖတပ)(AntiFascist Organization, A.F.O) ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကုိ ေတာ္ လွန္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ဖတပ၏ ေၾကညာစာတမ္းအမွတ္ (၁) အ ျဖစ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး သားထားသည့္ ''နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဓားျပဂ်ပန္လူ႐ိုင္းမ်ား ကုိ ေမာင္းထုတ္'' ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ကုိအားလံုးက လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စံအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမတြင္ နံနက္၉ နာရီအခ်ိန္ ေခတၱျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ မစၥတာရွိမစ္ဇု (Mr. Chimizu) တို႔က ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိယ္စား ဂ်ပန္ဧကရာဇ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္အား ႏွင္းအပ္ခဲ့ေသာ (The Grand Corodon ofthe Imperial Order of the Rising Sun with thePoulownia Flower) ဘြဲ႕တံဆိပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အဓိပတိေဒါက္တာဘေမာ္အား အပ္ႏွင္း၍ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္မင္းျမတ္၏ သဝဏ္လႊာကုိ ဆက္သသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ ႀကီးပတ္လမ္း (Park Road) (ယခုနတ္ေမာက္လမ္း) ႏွင့္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းေထာင့္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (A.F.O) ဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်္ာ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၊ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလး၊ဗိုလ္ေစာၾကာဒိုး၊ ဗိုလ္ဖိုးကြန္း၊ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီမွသခင္ခ်စ္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း တို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟို စစ္ေကာင္စီ သဘာပတိအ ျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည္။

၁၉၄၄ စက္တင္ဘာ ၄၊ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ဟီ႐ိုဟီတို၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရတနာ (ပထမဆင့္)(Order of the Sacred Treasure [First Class]) ဘြဲ႕တံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

စက္တင္ဘာ ၅၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အ ျဖစ္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ထြက္ခြာသည္။

စက္တ္တင္ဘ္ဘာ ၆၊ ပုသိမ္ ၿမဳိ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''မဟာဗမာေသြးစည္းရန္''ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁ဝ၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕၌ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တရားပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စက္တ္တ္တင္ဘ္ဘ္ဘာ (ဒုတိယပတ္) ၊ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆႏၵအရ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၊ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္၊ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔သည္ ေဒးဒရဲရွိ သခင္စိုးထံ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သြားေရာက္၍ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရး ၊ တပ္မေတာ္ အတြင္ းရွိ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား ၊ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ကုိ တစ္ပါတီတည္းအ ျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းေရး ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္စည္း႐ံုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးသည္။

၁၉၄၄ ေအာက္တိုဘာ ၇၊ စတုတၴပတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရာ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ကန္ေတာ္ ႀကီး ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္႐ံုတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား အသင္းအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၏ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ဂ်ပန္စစ္ေသနာပတိ ကီမူရာႏွင့္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ တက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္ အားကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ေဟာေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ အစည္းအေဝးပြဲႀကီးကုိ ကန္ေတာ္ ႀကီး ေအးကြၽန္းရိပ္သာဌာနတြင္ က်င္းပရာ စစ္ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''အားမရွိလွ်င္လူရာမဝင္၊ အခြင့္အေရး ရမည္ မဟုတ္'' ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၉၊ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းလမ္းရွိ အေရွ႕အာရွတိုက္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုးႀကီး၌ စစ္ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးပြဲတြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ စတုတၴပတ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ဆင္းပြဲ တြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမိန္႔အမွတ္ (၈) ထုတ္ျပန္ကာ အမ်ဳိးသမီးဌာနကုိ (၁-၂-၄၅)ရက္ေန႔မွ စတင္အတည္ျပဳၿပီး ¤င္းကုိ အမ်ဳိးသမီးတပ္ ေခၚတြင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သဝဏ္လႊာပို႔သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ပထမပတ္ မူလတန္း လူငယ္စစ္အတတ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲတြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးေသာ င္းၾကည္ ဦးစီးေသာ အမွတ္ ၅ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (မိတၴီလာ)က ဝါးရြက္ရြာ လွ်ဳိႀကီးအတြင္ း၌ စခန္းခ်ေနခိုက္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္အၾကံေပးအရာရွိ ဗိုလ္တိုးရီႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ၃ ဦးတို႔ကုိ သုတ္သင္၍ ေတာ္ လွန္ေရး စတင္သည္။ထုိသို႔ စတင္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကုိ မထိခိုက္ေစလို၍ သာစည္အနီးတြင္ မဟာမိတ္တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ အမွတ္ ၅ ေျခလ်င္တပ္ရင္း တပ္လံုးျပဳတ္ က်ဆံုးေၾကာင္း သတင္းလႊင့္ၿပီး ရဲေဘာ္မ်ား ကုိအရပ္ဝတ္ေျပာင္းလဲ၍ ဂ်ပန္တို႔အား ဆက္လက္ေတာ္ လွန္တိုက္ခိုက္သည္။

မတ္ ၁ မွ ၃ ထိ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္လမ္း (ယခု နတ္ေမာက္လမ္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္တြင္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလက်္ာ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကာဒိုး၊ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၊ ဗိုလ္မွဴးရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္၊ ဗိုလ္မွဴးဘိုးကြန္း၊ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလး၊ ဗိုလ္စိန္မွန္၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္တင္ျမ၊ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ ပံုပါတီမွ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးလွေမာင္၊ သခင္ခ်စ္တို႔တက္ေရာက္သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖတပလ) ဟု ျပင္ဆင္သည္။ထုိ႔ေနာက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မဟာမိတ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေပးစာႏွင့္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔ထံမွ ေပးစာတို႔အေပၚ မူတည္၍ ေဆြးေႏြးကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကုိ အားလံုးသေဘာတူ ခ်မွတ္သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္ စစ္တိုင္းႀကီးမ်ား ခြဲျခင္း၊ စစ္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သည္။

Cover

ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး ကို ဦးစီးရန္ဖြဲ ့စည္းေသာ

ဖတပလ၏ ဗဟိုစစ္ေကာင္စီ

Cover

Cover

Cover

Cover

ေရွ႕တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်ေတာ္ လွန္ေရး ကာလအတြင္ း ေတာ္ လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္နာမည္ မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ၾကရာ-

- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္ (ဦးေနာင္ခ်ဳိ)

- ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္ (ဦးစက္ေဖ)

- သခင္စိုး၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္ (ဦးထြန္းေဝ (သို႔ ) ကုိဦး)

- သခင္သန္းထြန္း၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္ (ကုိဘေမာင္)

ဗမာ့တပ္မေတာ္ သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္ လွန္ခ်ိန္ကာလတြင္ ''ျပည္သူ ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ '' ဟူေသာ အမည္ ကို သံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ မတ္ ၅၊ မဟာမိတ္တပ္မ်ား မိတၴီလာလမ္းမႀကီးကုိ ျဖတ္ေတာက္ေနသည္သာမက မတၱရာၿမိဳ႕အနီးသို႔ ပင္ စတင္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ စစ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးဗထူးသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား ေတာ္ လွန္ရန္ရက္ကန္႔သတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔အား ဆန္႔က်င္ေသာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္သည္။တပ္မ်ား ကုိလည္း သတိဝီရိယႏွင့္ ေနရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္။

မတ္ ၆၊ ပၪၥမပတ္ ဗိုလ္သင္ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲတြင္ စစ္၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ စစ္တိုင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးဗထူးသည္ မႏၲေလးေျမာက္ဘက္ ဇာပိုင္သို႔ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းရ၍ ညတြင္ းခ်င္းပင္ မိမိတပ္မ်ား ကုိ ေဖာက္ထြက္ကာ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး စတင္သည္။

မတ္ ၁၁၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အိမ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သခင္သန္းထြန္း၊ ဦးဗေဆြ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်၊ သခင္ခ်စ္ႏွင့္ အျခားတပ္မွဴး ၃၊ ၄ ဦး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ မ်ား မွာ မတ္လ ၂၃၊ ၂၄ရက္ေလာက္တြင္ ၿပီးမည္ ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲကမ်ား သတ္မွတ္ရာ စစ္တိုင္းမ်ား သို႔ သြားလာေရး အေျခအေနကုိ တြက္ဆၿပီး (၂၅-၃-၄၅) ရက္၊ ည ၇း၃ဝနာရီ (၁၉း၃ဝ) နာရီတိတိတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေတာ္ လွန္တိုက္ခိုက္ၾကရမည္ ဟု သတ္မွတ္သည္။

၁၉၄၅ မတ္ ၁၇၊နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္ ေဘာင္ဒရီလမ္း (ဓမၼေစတီလမ္း) ႏွင့္ ဦးဝိစာရ လမ္းေထာင့္ရွိ ေဂါ့ဖ္ကစားကြင္း (ယခု ေတာ္ လွန္ေရး ပန္းျခံ) တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေရး ျပပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာ စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းမွာ -

''ရဲေဘာ္တို႔၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ အခုစစ္ေျမျပင္ကုိ ထြက္ရမယ္။ ဆင္းရဲမယ္။ ငတ္မယ္။ အခက္အခဲေတြ နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္။ ဗမာပီပီ ဗမာ့ေသြးကုိျပပါ။ အထက္ဗိုလ္မ်ား ရဲ႕ အမိန္႔ကုိ နာခံၾကပါ။ အထက္ဗိုလ္ေတြ ကလည္းသာတူညီမွ် ရဲေဘာ္စိတ္ထားပါ။ ရဲေဘာ္တို႔ကုိ ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ ရဲေဘာ္တို႔နဲ႔အတူ ခ်ီတက္မယ္။ဗမာ့ရန္သူကုိ ေခ်မႈ န္းၾက။ အနီးကပ္ဆံုးရန္သူကုိ တိုက္ၾက။ဒါပဲ''

(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္းမွာ ဤမွ် မတိုပါ။ ထုိ႔ျပင္ ''အနီးကပ္ရန္သူရွာတိုက္'' ဟူ၍ လည္း မပါပါ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းမူရင္းသည္ ၁၉၄၅ ခု၊ မတ္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔ထုတ္ Greater Asia အလယ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပါသည္။မိန္႔ခြန္းမူရင္းမွာ -

“Our army will fright for the benifit of the country,and if needs will be we will ofter ourselves asthe very bulwarks against the attacks of the enemy.We will” fight the enemy with all the strengh in ourpossession. Uniless we can drive the enemy awayfrom our country, and unless we can beat him decisively,our freedom will be in jeopardy. Let us thereforeadvance so that the prosperity of our childrenwill be secused.”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါမိန္႔ခြန္းကုိ စာေရး ဆရာ ဗိုလ္ဥတၱေက်ာ္ (နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္)က ဉာဏ္ကြန္႔ၿပီး ေရး ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

(စာေရး သူ)

၁၉၄၅ မတ္ ၁၈၊ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး အတြက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအိမ္၌ အစည္းအေဝး ထပ္မံျပဳလုပ္သည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ေရး အေျခအေနအရ စတင္ေတာ္ လွန္ရမည္ ့ေန႔ကုိ ၁၉၄၅ခု၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္တိုင္းအမွတ္ (၆) စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ထံ စာေရး သားေပးပို႔သည္။

မတ္ ၂၂၊ ည ၇ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကုိယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္မွဴးမင္းေခါင္၊ ဗိုလ္မွဴးထြန္းအံုတို႔ႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး အတြက္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

မတ္ ၂၃၊ နံနက္ ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ႏွစ္ မိုင္ခန္႔ေဝးသည့္ရွမ္းစုရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေခတၱနားသည္။ ညေန ၆း၃ဝနာရီတြင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည္။

- ညေနတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ တိုင္း (၄) တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာက တပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ဦး (မေကြး)ကုိေခၚ၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ဂ်ပန္တို႔က သံသယရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး ကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၂ အားမတ္ ၂၇ ေန႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳပါရန္ အမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္းပန္ၾကားစာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ ေပးပို႔ခိုင္းသည္။ ညဦးပိုင္းတြင္ တပ္ၾကပ္တင္ဦးႏွင့္ စစ္ရဲတပ္သား ေငြသိန္းတို႔ေအာ္စတင္ကားျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသည္။

- ညေန ၆ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခင္ညိဳက အလုပ္သင္ဗိုလ္ကေလး ဗိုလ္ဘေရႊ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အထူးဆက္သားအဖြဲ႕ကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္မည္ ့ သတင္းမ်ား ေပါက္ၾကားေန၍ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္မည္ ့ရက္ကုိ ဧၿပီ ၂ ရက္အားမတ္လ ၂၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ပဲခူးၿမိဳ႕ တိုင္း ၄၅၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာထံ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားခိုင္းသည္။ အထူးဆက္သားအဖြဲ႕သည္ (၂၃-၃-၄၅) ညတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဟသၤာကုန္းရွိ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာတပ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဗိုလ္ခင္ညိဳ၏ စာကုိ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာထံေပးအပ္သည္။

- ည ၁၂ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

၁၉၄၅ မတ္ ၂၃-၂၄၊ ညတြင္ ပဲခူးၿမိဳ ့၊တိုင္း ၄ ၌ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ၊သခင္ဗတင္၊ သခင္ခ်စ္တို႔ အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာက ေတာ္ လွန္ေရး ေန႔ကုိ ရက္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အေၾကာင္းေပၚလာေၾကာင္း တင္ျပသည္။ (အစည္းအေဝး မက်င္းပမီကပင္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာသည္ ေတာ္ လွန္ေရး ေန႔ ရက္ေရႊ႕မည္ ့အေၾကာင္းကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ ပန္ၾကားရန္ ဆက္သား ေစလႊတ္ၿပီး ျဖစ္သည္။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာတင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကၿပီး (၂၄-၃-၄၅) ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ေတာ္ လွန္ေရး ေန႔ကုိဧၿပီ ၂ ရက္အစား မတ္ ၂၇ ရက္ ေျပာင္းရန္ႏွင့္ ထုိသို႔ ေျပာင္းေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ ပန္ၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

မတ္ ၂၄၊ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕သရက္ခ႐ိုင္၊ ျပလို႔ (တိုင္းအမွတ္ ၇ ဌာနခ်ဳပ္) ေရာက္သည္။ည ၇ နာရီတြင္ ျပလို႔မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ည ၁၁ နာရီတြင္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည္။

- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး စစ္တိုင္းအမွတ္ ၄ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ လႊတ္လိုက္သည့္ ဆက္သားတပ္ၾကပ္ႀကီး တင္ဦး(မေကြး) ေရာက္ရွိလာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အိပ္ရာမွႏိုးလာလွ်င္ တပ္ၾကပ္ႀကီးတင္ဦးက ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ၏ ပန္ၾကားစာကုိ ေပးအပ္သည္။ ထုိစာတြင္ ပဲခူးရွိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ဂ်ပန္တို႔က သံသယရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႔ဝန္းက်င္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး ကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔အစား မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ခြင့္ျပဳပါရန္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာက အမိန္႔ေတာင္းခံေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထုိစာကုိဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အေျခအေနမ်ား ကုိသံုးသပ္ကာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္ လွန္ေရး ကုိ မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအသီးသီးသို႔ ဆက္သားမ်ား လႊတ္ကာ အေၾကာင္းၾကားသည္။

၁၉၄၅ မတ္ ၂၅၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးလိစ္က ေမာင့္ဘက္တန္အား ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္ လွန္ေရး စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္။

မတ္ ၂၅-၂၆၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ ့ ေရႊေတာင္ၿမိဳ ့တြင္ ရပ္နားသည္။ (၂၆-၃-၄၅) မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာၿပီး ေရႊနတ္ေတာင္တြင္ ေခတၱနားသည္။ ည ၇ နာရီတြင္ ေရႊနတ္ေတာင္မွ ျပလို႔သို႔ ထြက္ခြာသည္။

မတ္ ၂၇၊ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ျပလို႔မွ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ျဖတ္ကူး၍ အေနာက္ဘက္ကမ္း ျပရီရြာမွ တစ္ညလံုး လွည္းျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ၿပီး သပြတ္ရြာကုိျဖတ္၍ ပုဏၰားရြာသို႔ ေရာက္ရွိသည္။

- ည ၇ နာရီတြင္ သရက္ခ႐ိုင္ ပုဏၰားကြၽန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္ လွန္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ဖတပလမွဦးေဆာင္၍ ျမန္မာတစ္ဝန္းလံုး ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲသည္။

၁၉၄၅ ဧၿပီ ၁၄၊ ည ၁ဝ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ သရက္ခ႐ိုင္ သရက္ေခ်ာင္းရြာႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အၿမဲတမ္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၃၊ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ား (ေဒါက္တာဘေမာ္၊ ေဒါက္တာဘဟန္၊ သခင္ျမ၊ ဦးထြန္း၊ သခင္ႏု၊ သခင္လြန္းေဘာ္၊ ဦးလွေဖ၊ ဗႏၶဳလဦးစိန္) ည ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာသည္။ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္ရံေတာ္ အ ျဖစ္ ဗိုလ္ရန္ႏုိင္ႏွင့္ ဗိုလ္လေရာင္ တို႔ လိုက္ပါသည္။

ဧၿပီ ၂၄၊ ဂ်ပန္ေခတ္ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ ့၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား နံနက္၈ နာရီတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ စစ္႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိသည္။

- ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ည ၇ နာရီေက်ာ္တြင္ ဆက္လက္ထြက္ခြာသည္။

ဧၿပီ ၂၅၊ ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ ့၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား နံနက္ခင္းအားႀကီး ၄း၃ဝ နာရီခန္႔တြင္ ေဝါၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သည္။

- ေညာင္ခါးရွည္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ညအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္သံအမတ္ အီတာ႐ိုအိရွိႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ အစစ တာဝန္ယူရေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအီရာအိုကာ ဂြၽန္ဇို (Col. Hiraoka Junzo) တို႔အား ၄င္းသည္ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ¤င္း၏ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ကုိ ေတြ ႕ေအာင္ရွာ၍ မိမိထံပို႔ေပးရန္ တာဝန္မခံႏုိင္ပါက ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ဆုတ္ခြဲရာသို႔ ဆက္လက္လိုက္ပါေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၁၉၄၅ ဧၿပီ ၂၆၊ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၊ ကီမရာကဌာနခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္မွ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။

ေမ ၁၊ ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ ဗိုလ္စိန္တင္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း (R.E.T) တို႔ ဦးေဆာင္၍ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ သားမ်ား ႏွင့္ ေျပာက္က်ားအင္အား ၁၅ဝ ခန္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည္။

- ျမန္မာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ ဗဟိုစစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ အမိန္႔အမွတ္ ၁ ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

- သကၠရာဇ္ ၁၃ဝ၇ ခု ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္(၁-၅-၄၅) ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွစ၍ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ ကုိဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ က သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေနျပည္ေတာ္ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ျပည္သူတို႔၏ အသက္ရွင္ေရး ၊ အိုးအိမ္တည္တံ့ေရး စသည္တို႔ကုိ ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ က တာဝန္ယူ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ တပ္ဦးမွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ တိုက္ခိုင္ေနျခင္း ျဖစ္၍ ျပည္သူအေပါင္းတို႔က မိမိတို႔၏ တပ္မေတာ္ ႀကီးကုိ အရာရာတြင္ အစြမ္းကုန္ ကူညီ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ ကလည္း ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးပီပီ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အတြက္အသက္ကုိ မငဲ့ကြက္ဘဲ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ တိုက္ခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ မွ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လက္နက္ခဲယမ္း၊ မီးေက်ာက္တို႔မွစ၍ စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းအားလံုးတို႔ကုိ ၁၃ဝ၇ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (၃၊ ၅၊ ၄၅) ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ တပ္မေတာ္ လက္နက္ဌာနတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အနီးဆံုးရဲဌာနတြင္ ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး ဌာနက လက္နက္စစ္အသံုးအေဆာင္ စသည္တို႔ လက္ခံထားရွိသူတို႔၏ စာရင္းကုိ စံုလင္စြာ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ရာ အဆိုပါေန႔ရက္မွ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္သူ၊ သိမ္းဆည္းထားသူတို႔အား ရန္သူအ ျဖစ္ ယူဆၿပီးလွ်င္ အႀကီးေလးဆံုးေသာ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္ က တာဝန္ယူ၍ သိမ္းပိုက္ထားသည့္အတြင္ း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ကုိတစ္ေသြမတိမ္း လိုက္နာၾကရန္၊ ေလးနက္ၾကပ္တည္းစြာ ဆင့္ဆိုလိုက္ေၾကာင္း။

၁။ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား မရွိေစရ။

၂။ သတ္ျဖတ္မႈ ခိုးမႈ ၊ တိုက္ခိုက္မႈ စသည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ား မရွိေစရ။

၃။ ရန္သူကုိ တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ၊ မည္ သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မဆို အားေပးသည့္ မည္ သည့္လုပ္ငန္းကုိမွ် မျပဳလုပ္ရ။

အထက္ပါ ဆင့္ဆိုခ်က္တို႔ကုိ မလိုက္နာဘဲ ပ်က္ကြက္သူတို႔အား စစ္ဥပေဒအရ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

စစ္ဦၤးစီၤးအဖြဲ ့

ဗမာ့ေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္

- ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္မွဴးဗထူး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲထြဋ္၊ဗိုလ္ႀကီး စိန္ဝင္း၊ ဗိုလ္ႀကီးစိန္မွန္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးမင္းေခါင္တို႔အားရာထူးတိုးျမႇင့္သည့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည္။

၁၉၄၅ ေမ ၇၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ က သိမ္းသည့္အေၾကာင္း ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ေၾကညာခ်က္ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက ေၾကညာၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရး သားထားေသာ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကုိထြန္းခ်ိန္ (မိတၴီလာ)က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၁ဝ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ႐ံုးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား ကုိ ဖိတ္၍ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔က ဖတပလ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၆၊ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗိုလ္မွဴးကေလး လွေအာင္ႏွင့္ အတူ အာလံ (ေအာင္လံ) ၿမိဳ႕မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ မိတၴီလာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၿဗိတိသွ်အမွတ္ ၁၄ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာဝီလီယံစလင္း (Lt.Gen. William Slim) ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေမ ၁၇၊ ၿဗိတိ သွ်အစိုးရ၏ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ျဖစ္ေသာ ''စကၠဴျဖဴစာတမ္း''ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို ့ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္သည္။

ဇြနြန္ ၂၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး အထက္ျမန္မာျပည္ေတာ္ လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူးသည္ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ ျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ဇြန္ ၄၊ ပထမအႀကိမ္ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကုိ ဖတပလဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၅၊ အေရွ႕ွ ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္လူဝီ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း ေဂါ့ဖ္ကြင္း၌ စစ္ေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ေရး ျပ အခမ္းအနား က်င္းပရာ ေမာင့္ဘက္တန္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၆၊ ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘုရင္ခံအိမ္ေတာ္ တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေနာင္ေရး ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ညဘက္တြင္ ေမာင့္ဘက္တန္ကုိ ဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲတြင္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကမ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားမ်ား သိမ္းဆည္းရရွိလိုက္ေသာ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္တစ္ဦး၏ ခါးရွည္ႀကီးကုိ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္အားလက္ေဆာင္အ ျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၈၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကုိ ဖတပလခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို ့၏ တတိယေျမာက္ သမီးကေလး ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖြားျမင္သည္။

ဇြန္ ၂ဝ၊ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ (Sir Dorman Smith)သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေခတၱေရာက္ရွိလာၿပီးအဂၤလိပ္ စစ္သေဘၤာ ကမ္ဘာလင္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ကာသေဘၤာေပၚ၌ အျခား ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အတူဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ေတြ ႕ဆံုၿပီး စကၠဴစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ျမန္မာတို႔ လက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ံုးေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေမာင့္ဘက္တန္တို႔ ထပ္မံေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ဇူလိုင္ ၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စေတာ့ဖို႔ဒ္တို႔ေတြ ႕ဆံု၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကိစၥႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တိုက္ေရး ေဆြးေႏြးသည္။

ဇူလိုင္ ၉၊ မဟာမိတ္ အမွတ္ ၁၂ တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးသို႔ မဟာမိတ္တပ္ဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရန္႔စ္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို ့ႏွင့္ မဟာမိတ္တို ့ဘက္မွတပ္မွဴးမ်ား ပဲခူး၌ ေတြ ႕ဆံုၾကသည္။ ယင္းေတြ ႕ဆံုပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး မူကုိ ေမာင့္ဘက္တန္ထံ တင္ျပသည္။

ဇူလိုင္ ၂၃၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကုိ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ Patriotic Burmese Force, PBF)ဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲရန္တရားဝင္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည္။

ဇူလိုင္ ၂၇၊ ဘုရင္ခံအိမ္တြင္ ဂ်ပန္လက္နက္ခ် စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးပြဲ က်င္းပသည္။

ၾသဂုတ္ ၁ဝ၊ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို ့ႏွင့္ မဟာမိတ္တို ့ဘက္မွတပ္မွဴးမ်ား ပဲခူးတိုင္း အမွတ္ ၄ ဌာနခ်ဳပ္၌ ေတြ ႕ဆံုၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာဝါလိန္းလမ္း (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္လမ္း) ေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေနာင္ေရး အတြက္ အေရး ႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆၊ စတုတၴအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပရာ သဘာပတိအ ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပဳလုပ္၍ ''ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းရပ္ ကန္ေတာ္ ႀကီးေစာင္းရွိေနသူရိန္က ဇာတ္႐ံုႀကီးတြင္ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီး က်င္းပခဲ့သည္။

စည္းေဝးပြဲသို႔ ဖတပလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ လူထုပရိသတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သဘာပတိအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စည္းေဝးပြဲမွ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းကုိကန္႔ကြက္ကာ ျမန္မာျပည္အား လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္ ေတာင္းဆို ေၾကညာခဲ့သည္။

Cover

ဖတပလ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေရး ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စုေဝးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ဖတပလ၏ ေနသူရိန္ညီလာခံႀကီးသည္လည္း ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရအား မ်ား စြာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည္။ သမိုင္းဝင္ ညီလာခံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅၊ ၾသဂုတုတ္ ၂၇၊ ဖတပလအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ ့မွသီဟိုဠ္ကြၽန္း (သီရိလကၤာ) ကႏၵီၿမိဳ႕တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ား ၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကိစၥကုိ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေရး ကုိ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦး ပါဝင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ၾသဂုတုတုတ္ ၂၉၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ အေရွ ့ႏွင့္ အေနာက္အသင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၊ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၊ ဂ်ပန္တို႔ လက္နက္ခ်ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္ကုိအေမရိကန္ စစ္သေဘၤာ ''မစ္ဆူရီ''အေပၚ၌ တရားဝင္လက္မွတ္ေရး ထုိးလိုက္သျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ (၁၉၃၉-၁၉၄၅) တရားဝင္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေလသည္။

စက္တင္ဘာ ၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဆက္လက္တည္တံ့ေရး ေဆြးေႏြးရန္ သီဟိုဠ္ကြၽန္း (သီရိလကၤာ) ကႏၵီၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

Cover

၁၉၄၅ စက္တင္ဘာ ၅၊ ကာလကတၱားၿမဳိ႕(ယခုကိုးကာတ)တြင္ ညအိပ္ရပ္နားၿပီးေနာက္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ကႏၵီၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၇၊ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ အၿမဲတမ္းဗမာ့တပ္မေတာ္ အ ျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး အတြက္ သမိုင္းဝင္ ''ကႏၵီ''သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေမာင့္ဘက္တန္တို႔ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၈၊ ကႏၵီၿမိဳ႕တြင္ ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္တို႔ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုပ္သိမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၉၊ ကႏၵီၿမိဳ ့မွ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၆၊ မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တ႔ုိဘက္မွ ႏွစ္ ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ႏွစ္ ဦးစပ္အဖြဲ႕၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည္။

၁၉၄၅ စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ႏွစ္ ဦးစပ္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ျမန္မာ ၊တရုပ္ေသြးစည္းရံုးေရး ႏွင့္ ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေရာက္လာေသာ ေမဂ်ာလီအား မိတ္ဆက္ဧည့္ခံပြဲ ျပဳလုပ္ရာသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ''စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း အလိုမရွိ'' ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အလုပ္သမားထု အင္အားျပပြဲႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျမန္မာျပည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာေတာ္ မန္စမစ္သည္ကလီယိုပက္ထရာသေဘၤာျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဘုရင္ခံႏွင့္ အတူ စစ္ေျပး ''ဆင္းမလား အစိုးရအဖြဲ႕''လည္း ပါလာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေမာင့္ဘက္တန္မွ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္က လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ညေနတြင္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည္။

ေအာက္တ္တိုိုဘုဘာ ၂၃၊ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ႏို္င္ငံေရး ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့သျဖင့္ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

- ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ဖတပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုးက တတ္စြမ္းႏုိင္သမွ် ကူညီထည့္ဝင္ၾကရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ အသစ္ဖြဲ ့ စည္းထားေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ လက္ေထာက္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူး ကမ္းလွမ္းသည္ကုိ ျငင္းပယ္ကာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏုတ္ထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

နံနက္ပိုင္း ဖတပလဌာနခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဖတပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါဝင္ရေတာ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ဖတပလဌာနခ်ဳပ္၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ၊ ဘုရင္ခံသည္ စကၠဴျဖဴအစိုးရအဖြဲ႕ကုိစတင္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၊ ဘုရင္ခံ စကၠဴျဖဴအစိုးရ အမႈ ေဆာင္၀န္ႀကီးအဖြဲ ့မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

Cover

အထက္ျမန္မာျပည္ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အ ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ခရီးထြက္ခြာခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ႏုိဝင္ဘာ ၄၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဆရာေတာ္ ၊ သံဃာေတာ္ မ်ား ၊ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၅၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေနသူရိန္႐ံုႀကီးတြင္ က်င္းပသည့္လူထုအစည္းအေဝးပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ လူထု ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထက္ျမန္မာျပည္စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၆၊ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဦးဘေဘတို႔ကုိ အစိုးရအိမ္ေတာ္ သို႔ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၈၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးပြဲႀကီးတြင္ ဖတပလဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 'သတၱိရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ၾကရေအာင္'ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ျပည္သူ ့ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ ့မ်ား ကို စတင္ဖြဲ ့စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕က ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ အခန္း ၁၊အပိုဒ္ ၂ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(က) အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တြင္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိၾကေသာ မ်ဳိးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားေဟာင္း စုစည္းရန္၊ ဆက္သြယ္ရန္၊ တရားဝင္ေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး ဟူေသာ အေျခခံရည္မွန္းခ်က္ကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ အာ႐ံုစိုက္ရန္။

(ခ) မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားေဟာင္းမ်ား တတ္ကြၽမ္းေသာ အေျခခံ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘဲ အာ႐ံုစိုက္ရန္၊ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကုိ သင္ယူရန္ ဆႏၵလည္းရွိ၊စိတ္လည္းဝင္စားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အား သင္ၾကားေပးရန္။

(ဂ) ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္ း၌ ရာဇဝတ္မႈ ႏွိပ္ကြပ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား ၊အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ဃ) ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမႈ ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(င) လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေသာ အခါ အေျခခံစစ္ပညာကြၽမ္းက်င္ၿပီးေသာ စစ္သားမ်ား ရရွိရန္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကုိ တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕သည့္အခါ ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမေဒသ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ စစ္သားမ်ား ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။

(စ) အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကာကြယ္ေရး အတြက္ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ျပည္သူတို႔၏ လူတန္းစားေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ကုိ စည္း႐ံုးဖြဲ႕စည္းရန္။

(ဆ) ဗမာ့တပ္မေတာ္ သစ္အတြက္ စစ္သား စုေဆာင္းရာတြင္ မပါဝင္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားေဟာင္းမ်ား ကို စုစည္း၍ လိုအပ္ေသာ အကူအညီေပးရန္။

(ဇ) ခ႐ိုင္အသီးသီးရွိ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းေနေသာ ၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ၊ ပင္ပန္းေနေသာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားေဟာင္းမ်ား ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

(စ်) တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသြားေသာ (သို႔ မဟုတ္) တိုက္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာရ၍ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနေသာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ သားတို႔၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ႏွင့္ မွီခိုသူမ်ား ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္အကူအညီေပးရန္၊ သူတို႔ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရး အလံုးစံုကုိ ရရွိေရး အတြက္ ကူညီရန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ -

''တိုျပည္သည္ ျပည္သူ ့ရဲေဘာ္ေတြ မတြက္ မ ျဖစ္ေစရ၊ရဲေဘာ္သည္တုိင္းျပည္အတြက္ ျဖစ္ရမည္ '' ဟူ၍ ူ ျဖစ္သည္။

Cover

၁၉၄၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ ျပည္သူ ့လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဖတပလ)ကုိ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဖဆပလ) (Anti-Fascist and People'sFreedom League-A.F.P.F.L) ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚသံုးစြဲရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

၁၉၄၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ဖဆပလ ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္လန္ဒန္သို႔ သြား၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အေရး ဆိုမည္ ့ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြအတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ းသို႔ လွည့္လည္ခဲ့သည္။

ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္က ဖဆပလ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လန္ဒန္သြားေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည္ ့ကိစၥကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ဇန္န္နဝါရီ ၁၇၊ ဖဆပလအဖြဲ ့ႀကီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္လံုးကြၽတ္ ညီလာခံႀကီးကုိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပရာ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ညီလာခံတြင္ သဘာပတိအ ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ညီလာခံသို႔ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု ၁၅ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ႀကီးကုိ တပ္ေပါင္းစုႀကီးအသြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးတြင္ -

Cover

ညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆) ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး မရမီ ၾကားကာလယာယီအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ျပည္မ ေပါင္းစည္းေပးသင့္ေၾကာင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

- လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ား တြင္ က်ဆံုးခဲ့ရရွာေသာ အာဇာနည္မ်ား အထိမ္းအမွတ္ယာယီေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံ ကုန္းေျမ၌ က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-

''ယေန႔က်င္းပေသာ ပြဲမွာ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ က်ဆံုးေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ကုိ ရည္စူး၍ ခ်ီးက်ဴးသည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိရဲေဘာ္မ်ား ကုိ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္စြန္႔ၾကသည္ကုိအမ်ား သိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေနရာတြင္ စု႐ံုး၍ အ႐ိုအေသျပဳ႐ံုမွ်ျဖင့္ က်ဆံုးေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ကုိ ခ်ီးက်ဴးရာ ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တကယ္ ခ်ီးက်ဴးရာေရာက္ေအာင္ ¤င္းရဲေဘာ္မ်ား ေသြးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရး ပန္းပင္ကုိကြၽန္ေတာ္ တို႔က အစဥ္တစ္စိုက္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးၿပီးေပါင္းသင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ဒီလို ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကုိင္က်မွ တကယ္ခ်ီးက်ဴးရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဆံုးသူမ်ား ကုိ အၿမဲအမွတ္ရေနၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး အက်ဳိးရွိမည္ ့အလုပ္ကုိ လုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ကုိတညီတညြတ္တည္း ေရွး႐ႈလုပ္ကုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ မလုပ္ႏုိင္ၾကလွ်င္ က်ဆံုးသူရဲေဘာ္မ်ား ကုိ သစၥာေဖာက္သည္သာမက တုိင္းျပည္ကုိပါ သစၥာေဖာက္ရာ ေရာက္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ဗထူး၏ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ႏွင့္ သူရသတၱိကုိ အတြင္ းသိသူတိုင္း မခ်ီးက်ဴးဘဲ မေနႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခုသူသာရွိေနလွ်င္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ မွာ ပထမတန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္မ်ား ရွိစဥ္ကလည္း သူ၏ စြမ္းရည္သတၱိကုိ ခ်ီးက်ဴးၾကရေၾကာင္း၊ ေတာ္ လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ား တြင္ တြဲ ဖက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ၿဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္မ်ား ကလည္း သူ႔ကုိအထူးခ်ီးက်ဴးၾကရေၾကာင္း၊ ၁၄ နံပါတ္ တပ္မေတာ္ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆာဝီလ်ံစလင္းကုိယ္တိုင္ ခ်ီးက်ဴးသည္ကုိ ခံရေၾကာင္း၊ က်ဆံုးသြားသူမ်ား တြင္ သူႏွင့္ အလားတူသူ မည္ မွ် ပါဝင္သည္ကုိမေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္ ျဖစ္ျခင္းသည္ ကမၻာ၏ အစို႔ အေညႇာက္ ျဖစ္သည့္ လူငယ္မ်ား စြာ ေသေၾကရေၾကာင္း၊စစ္ၿပီး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိ ရေအာင္မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ သူရဲေကာင္းမ်ား ကုိ သစၥာေဖာက္ရာသာ က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း''စသည္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ဇန္န္ဝါရီ ၁၉၊ ဘုရင္ခံ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အစိုးရအိမ္္ေတာ္ တြင္ ဘုရင္ခံကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သြားေရာက္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ဖဆပလ အလယ္ပစၥယံညီလာခံ စတုတၳေန ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-

''အမ်ဳိးသားေရး ၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး ဆက္သြယ္ေရး ၊စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံေရး ၊ ႀကီးပြားေရး ၊ ယဥ္ေက်းေရး ၊ ဘာသာေရး ၊အက်င့္ေကာင္းေရး စေသာ ထုိထုိေသာ အေရး တို႔သည္ စင္စစ္မွာ ဤေရာေထြးယွက္သန္းလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ျပႆနာႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား သာ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္၍ အစဥ္တစိုက္ သေဘာသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၾကေပမည္ ။ သို႔ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအေရး ဤကိစၥမ်ား ကုိ အသီးသီး အသသ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မဆိုင္ဘိသကဲ့သို႔ စဥ္းစားျခင္းငွာ မ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ဤအေရး ဤကိစၥမ်ား ကုိ ဥသံု အလံုးစံုကုိ ဆင္ျခင္စဥ္းစားေသာ အခါ၌ လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတ္မမီေသာ အေတြ းအဆ၊ ေခတ္ေနာက္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒတို႔ကုိ ေလွနံဓားထစ္လိုက္နာျခင္းငွာ မ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ေခတ္ေျပာင္းေခတ္လြဲရွိေၾကာင္း အျငင္းမထြက္ဘဲလ်က္ သဲသဲမည္ းမည္ း ေရွးက အေတြ းအဆ ရွိသူမ်ား ရွိၾကေသး၏ ။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား သည္ ယခုထက္ထိပင္ ယုတ္မာ ညစ္ေထး ေရွးက ႏုိင္ငံေရး မ်ဳိးကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊မသိဘဲလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ လိုက္စားလ်က္ ရွိၾကေသး၏ ။

ႏုိင္ငံေရး မည္ သည္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည္ ဆိုရမည္ ေသာ ။ စင္စစ္မွာ ႏုိင္ငံေရး သည္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရး ကုိ ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္ယုတ္မာျခင္းသာ ျဖစ္ေပ၏ ။ ႏုိင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲဟု ေမးဖြယ္ရာ ရွိျပန္၏ ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ကုိ မလုပ္သင့္၊ ႏုိင္ငံေရး သည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ေလးျမတ္စြာ ေမွ်ာ္႐ႈရန္သာလွ်င္ ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ ေသာ ။ သို႔ တည္းမဟုတ္ႏုိင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ လူညာလူလိမ္တို႔က ေတာအံုကနား ေက်းေတာသား လူ႐ိုးလူအတို႔အား အတိတ္၊ တေပါင္၊စနည္း၊ ဘေဝါတို႔ကုိ တြင္ တြင္ ႀကီး ေဟာေျပာ၍ ထုိသူတို႔၏ မေနာအႀကိဳက္ကုိ လိုက္၍ အငိုက္ကုိ ဖမ္းၿပီးေနာက္ စားေပါက္ထြင္ၾကသည့္ကိစၥဟု ဆိုရမည္ ေလာ။ သို႔ တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး သည္ ကႏၲာရခရီးပမာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား စြာ ရွိေသာ အေရး ကိစၥ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္တတ္သာလွ်င္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ဆိုရမည္ ေသာ ။ သို႔ တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျပာေလ့ေျပာထရွိသည့္အတိုင္း အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေရး ဟူ၍ ပင္ ဆိုရဦးမည္ ေသာ ။

ႏုိင္ငံေရး သေဘာအမွန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူသားတို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္လည္း မဟုတ္၊ နိမ့္က်လြန္းသည္လည္း မဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္၊ အဂၢိရတ္လည္း မဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကႏၲာရခရီးလည္း မဟုတ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ စိတ္ေဇာႏွင့္ လုပ္ေသာ အေရး ကိစၥလည္း မဟုတ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ အေရး ကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏ ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ ႏုိင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟုဆိုရေပမည္ ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စားမႈ ၊ ေသာက္မႈ ၊ ေနမႈ ၊ ထုိင္မႈ ၊သြားမႈ ၊ လာမႈ အစုစုသည္ ႏုိင္ငံေရး ပင္ ျဖစ္၏ ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္သြယ္ေန၏ ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ႏုိင္ငံေရး ကုိ ေရွာင္ရွားေစကာမူ ႏုိင္ငံေရး သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္၊ ႐ံုး၊ အလုပ္႐ံု စသည္တို႔၌ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိ၏ ။ဤေနရာဌာနမ်ား ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ႏုိင္ငံေရး ကုိပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။ အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏ ။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ဝမ္းစာအတြက္ လယ္ယာလုပ္ရ၏ ။ စာေရး စာခ်ီ အမႈ ထမ္းသည္လည္း လစာေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏ ။ ကုန္သည္ပြဲစားစသည္တို႔သည္ အသီးသီး ဝင္ေငြရရန္ လုပ္ၾကရ၏ ။ အခ်ဳပ္မွာ စားေသာက္ေနထုိင္ေရး အတြက္ပင္ ျဖစ္၏ ။ အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြကုိ တိုးတက္၍ ရၿပီးလွ်င္ စားသာေသာက္သာ အေျခအေန ရလို၏ ။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ မိမိ၏ လယ္ေျမကုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလို၏ ။ စာေရး စာခ်ီ အမႈ ထမ္းတို႔သည္လည္း ႐ံုး၌ တကုတ္ကုတ္လုပ္ေနရေသာ ဘဝထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လိုၾက၏ ။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ တိုးခ်ဲ႕၍ ကူးသန္းေရာင္ းဝယ္လိုၾက၏ ။ ဤကဲ့သို႔ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရး ကုိရယူလိုျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး ပင္ ျဖစ္၏ ။

''ရာဇဝင္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္း၍ ၾကည့္႐ႈမႈ ၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာတို႔သည္ တည္တံ့၍ မေန၊ ေရာေႏွာပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေလသည္။ ဘယ္ႏုိင္ငံတြင္ မွ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း မရွိေခ်။လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာတရားတို႔ကုိအားထား ယံုၾကည္မႈ ရွိၾကျပန္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဘာသာစကားတူ၏ ။ လူမ်ဳိးတစ္စုတည္း မဟုတ္ေခ်။ ဆိုဗီယက္ ႐ုရွားမူကား လူမ်ဳိးခ်င္းတူ။ ဘာသာစကားခ်င္းမတူၾကေခ်။ သို႔ ျဖစ္ရကား လူမ်ဳိးဆိုသည္မွာ သုခဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ဳိးခ်င္းထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကုိ အစုတည္းေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ဳိးအႏြယ္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားတို႔ကုိ အေရး ထားရမည္ ျဖစ္ေသာ ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူပူအမွ် ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ပူးေပါင္းလ်က္ ေနလိုေသာ အစဥ္အလာ ဆႏၵေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကၡိတ တရားသည္ တည္ေနေပ၏ ''

''အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်ိန္ကုိ ေရြး၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူထု မႀကိဳးပမ္းသင့္ေသာ ေနရာတြင္ မႀကိဳးပမ္းေစဘဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္လမ္းသို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္မည္ ။ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ရေစရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သတိျပဳရမည္ မွာ လြတ္လပ္ေရး သည္ အက်ဳိးတရားမဟုတ္၊ လြတ္လပ္ေရး သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆႏၵအတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းတရားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရး ကုိ ဟန္ျပအေနႏွင့္ အလိုမရွိ။ ကြၽႏ္ုပ္ကုိယ္တိုင္ တန္ခိုးအာဏာ အခြင့္အေရး မရွိေသာ (ဝါ) အႏွစ္ မရွိ အကာအထိသာ ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ကုိကြၽႏ္ုပ္ကုိယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ ႕ဖူးသည္ ျဖစ္၍ ၄င္းလြတ္လပ္ေရး အတုမ်ဳိးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ထပ္မံႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်''

''ရဲေဘာ္တို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အမ်ဳိးသားတို႔၏ ကံၾကမၼာကုိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုိယ္တိုင္ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး ကုိ ရယူရန္ ျဖစ္ေပသည္'' ဟူ၍ မိန္႔ၾကားသြားေလသည္။

- ဖဆပလ ညီလာခံကုိ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံပြဲ လူထုအစည္းအေဝးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ လူထု သိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ တက္ေရာက္စုေဝးခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ဖဆပလလူထု ညီလာခံႀကီးတြင္ ''အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး '' အဆိုကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝ္ဝါရီ ၁၃၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရပ္၊ဦးလူနီလမ္း၊အမွတ္ (၂) ရွိ ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၄၊ ရခိုင္ျပည္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

မတ္ ၂၁၊ ဘုရင္ခံ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးပြဲတြင္ သခင္ထြန္းအုပ္က ျမန္မာျပည္ကုိ ဂ်ပန္အဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။

၁၉၄၆ မတ္ ၂၆၊ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ က်င္းပ၍ ရခိုင္ျပည္ အေျခအေနကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အိႏၵိယျပည္ ကြန္ဂရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီး ပ႑စ္ေန႐ူးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔စထရင္းဟိုတယ္၌ ၂ နာရီၾကာ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မတ္ ၂၇၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး ပထမႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကုိ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းျခံ (ယခု ကန္ေတာ္ မဂၤလာပန္းျခံ)၌ က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ငါတို႔ ေသြးအနီၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ေန႔'' ဟူေသာ ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

- အစိုးရအိမ္ေတာ္ ၌ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လူသတ္မႈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဧၿပီ ၆၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ကြၽႏ္ုပ္၏ လိပ္ျပာမွာ အၿမဲသန္႔ရွင္းလ်က္'' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ သူ႔အေပၚ လူသတ္မႈ ျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္ျပန္လည္ ေခ်ပခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၈၊ ၁၉၄၂ ခု ဂ်ပန္အဝင္ကာလ သထံုခ႐ိုင္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းရြာသူႀကီးအား အဂၤလိပ္သူလွ်ဳိလုပ္မႈ ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မုတၱမၿမိဳ႕၊ ေဘာလံုးကြင္းမွာ လွံစြပ္ျဖင့္ ထိုး၍ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း က်န္ရစ္သူဇနီး ျဖစ္သူ၏ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ တိုင္ၾကားစာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၉၊ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ကန္ေတာ္ ကေလး ျမဴနီစပယ္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေသာ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-

''ဗမာျပည္ ဗမာတိုင္း၏ အစည္းအေဝးတိုင္းတြင္ အခ်ိန္မမွန္ၾကသည္ကုိ ေတြ ႕ရေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လည္းကြၽႏ္ုပ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ပညာေရး စနစ္ ညံ့ဖ်င္းခဲ့ရာအခ်ိန္ႏွင့္ စည္းကမ္းကုိ ႐ိုေသရမည္ ့အေလ့အထမ်ား ၊ အသိဉာဏ္မ်ား မဝင္စားခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းစနစ္ကုိ လူတိုင္းသေဘာေပါက္၍ လိုက္နာျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ေကာင္းေသာ ပညာေရး စနစ္မ်ား ထြန္းကားသည့္တိုင္းျပည္မ်ား တြင္ သာ ရွိေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္မွာ ေတာ့ အရင္းစစ္အျမစ္ေျမက ဆိုသကဲ့သို႔ ဗမာတစ္ျပည္လံုး ကြၽန္ ျဖစ္သည့္ေန႔ကစ၍ ဗမာ့ပညာေရး ဆုတ္ယုတ္ခဲ့သေလာက္ စည္းကမ္းစနစ္သေဘာ နားလည္မႈ မ်ား လည္း ေခါင္းပါးခဲ့ရေၾကာင္း။

ဗမာရွင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္က ဗမာတိုင္း ပညာေရး အထက္တန္းက်သျဖင့္ စည္းကမ္းလည္း ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယခုပညာတတ္မ်ား မဲ့၍ စည္းကမ္းမ်ား လည္း မဲ့လာခဲ့ရာ၊ ဗမာျပည္မလြတ္လပ္၍ သာ မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး သည္ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ မိန္႔ၾကားသြားသည္။

၁၉၄၆ ေမ ၁၊ စစ္ၿပီးေခတ္ ပထမဆံုး ေမေဒးေန႔ အခမ္းအနားကုိကန္ေတာ္ မင္ ပန္းျခံအတြင္ း၌ က်င္းပရာ သဘာပတိအ ျဖစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဆာင္ရြက္၍ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔မိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သဘာပတိ မိန္႔ခြန္းမွာ -

''အလုပ္သမားတို႔သည္ သူတို႔အခြင့္အေရး မ်ား ကုိ ေတာင္းဆိုၾကေသာ အခါ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ား ကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္နာရီကန္႔သတ္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားမ်ား လူတန္းေစ့ေနႏုိင္ဖို႔ကုိ ေတာင္းဆိုၾကေသာ အခါ အလုပ္ရွင္ႀကီးမ်ား က သူတို႔ရဲ႕ ေသြးစုပ္ဝါဒကုိ ထိခိုက္တယ္ဆိုၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာအလုပ္သမားမ်ား ကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ား ၏ ေသြးစုပ္ဝါဒမွာ သူတို႔ ျပည္တြင္ းမွာ လည္း ေသြးစုပ္ၾကတာပဲ။ ကမၻာေပၚကုိလည္း ျဖန္႔ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္းေသြးစုပ္ေနၾကတာပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကေသာ ္လည္း ထုိလူမ်ဳိးကုိ အတန္းအစား ခြဲလိုက္ရင္ ႏွစ္ မ်ဳိးႏွစ္ စားသာ ရွိတယ္။ တစ္မ်ဳိးက ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံေနတဲ့ အလုပ္သမား အတန္းအစားနဲ႔ တစ္မ်ဳိးက ေသြးစုပ္ေနၾကတဲ့ အရင္းရွင္လူတန္းစားမ်ား သာ ျဖစ္ၾကတယ္''

''ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ဟာ ကမၻာတစ္ခုလံုး အလုပ္သမားေတြ ေသြးစည္းဖို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၾကတာပဲ။ အလုပ္သမားေတြ ဟာမ်ား စြာ အဖိုးတန္တဲ့ လူတန္းစားေတြ ပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ေသြးစုပ္ဝါဒေတြ ေၾကာင့္ အရင္းရွင္ႀကီးေတြ ဟာ ေပါင္းလို႔ရတဲ့ေနရာမွာ ေပါင္း၊ ေပါင္းလို႔မရတဲ့ေနရာက်ေတာ့ စစ္ ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ၾကတာပဲ။ ကမၻာ့သတင္းစာႀကီးေတြ နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကမၻာကုိစစ္ ျဖစ္ဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္တတ္ၾကတယ္။ စစ္ ျဖစ္ေတာ့သာ သူတို႔ရဲ႕ လက္နက္ေတြ ေရာင္ းၾကရတယ္။ ဒီလိုအထဲကပဲ အင္မတန္ဆိုးဝါးတဲ့ ဖက္ဆစ္ဝါဒေတြ တစ္ခါေပၚလာတယ္။ ကမၻာ့အလုပ္သမားမ်ား ကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး အရင္းရွင္ႀကီးေတြ က စစ္တိုက္ဖို႔လုပ္ရင္ စစ္မ ျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ အင္အား ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေတာင့္ထားလိုက္ႏုိင္တယ္။ အလုပ္သမားအားလံုး ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွာ ညီညြတ္သြားမွလည္း ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိ ရႏုိင္မယ္'' ဟူ၍ မိန္႔ၾကားသြားသည္။

၁၉၄၆ ေမ ၂၊ (ကရင္နီ) ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ကယားအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းရွိ ဆန္းကဖီးမုန္႔တိုက္၌ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထမင္းစား ဖိတ္ၾကား၍ ဧည့္ခံရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၉၊ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ံုးႀကီး၏ ပၪၥမေျမာက္ ႏွစ္ ပတ္လည္ညီလာခံကုိ ဟသၤာတၿမိဳ႕၌ က်င္းပရာ သဘာပတိအ ျဖစ္ သခင္ျမက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ညီလာခံကုိ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္-

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သဝဏ္လႊာ

ဗမာႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သည္ လူဦးေရအားျဖင့္ အမ်ား ဆံုး ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ေက်းဇူးသည္ တစ္မ်ဳိးလံုး၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေပၚ ရွိသည္။ သူတို႔၏ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ယခုအခါ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း ေဘးဆိုးျခင္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏုိင္ငံ သက္သာရာ ရေပေတာ့သည္။

ဗမာႏုိင္ငံသည္ ကြၽန္ဘဝက မလြတ္ေျမာက္ေသး။ သို႔ ေသာ ္ အေႏွးနဲ႔အျမန္ ဗမာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေတာ့မည္ မွာ မလြဲႏုိင္ေတာ့ဟု ထင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရအမ်ား ဆံုး ျဖစ္၍ တစ္တုိင္းလံုး၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ အေရး သည္ အဓိကအေရး ျဖစ္လာသည္။ ေၾကြးၿမီရွင္းလင္းေရး ၊ လယ္ေျမရေရး ၊ စပါးဆန္ေစ်းေကာင္းမြန္ေရး ၊ အခြန္ႏႈန္း သီးစားႏႈန္းႏွင့္ မွ်တေရး စေသာ ျပႆနာမ်ား သည္ ဗမာႏုိင္ငံ မလြတ္လပ္သမွ် လံုးဝေျပေပ်ာက္ျခင္း မရွိႏုိင္။ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ေျဖရွင္းႏုိင္႐ံုမွ် ရွိေသးသည္။

ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ ရွိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား သည္ လူထုမ်ား ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းကာ တညီတညြတ္တည္း ခ်ီတက္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမား၊ လက္သမား လူထုႀကီးအား ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား မည္ မွ်ပင္ ၿပိဳၿပဲေအာင္ ကြဲေနေစကာမူ မည္ သည့္ လြတ္လပ္ေရး ရန္သူဟူသမွ်သည္ တားဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏုိင္ပါအံ့နည္း။ (ဝိရိယဝေတာ ကႎ နာမကမၼံ နသိဇၩာတိ)ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရး သည္ အေႏွးအျမန္ ရေစရမည္ ။ ငါတို႔၏ အေရး သည္ ေအာင္ရမည္ ။ ညီလာခံသဘင္ႀကီး ေအာင္ျမင္ပါေစ။

(ပံု)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဥကၠ႒

ဖဆပလ

၁၉၄၆ ေမ ၁၈၊ (၁၉၄၆ ခု၊ ေမလ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္မ်ား )တြင္ အင္းစိန္ခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕မွ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား သည္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ဥပေဒမ်ား ကုိ ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ ေဘာလံုးကြင္း၌ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္စံုမ်ား တူညီဝတ္ဆင္ကာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ထုိအခါ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ ပုလိပ္အင္စပက္ေတာ္ ဦးေမာင္ကေလးသည္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးတို႔အား ကာကြယ္ေရး ပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္ေလသည္။ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ ၇ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးမႈ ေၾကာင့္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၌ လူထုဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္စီတန္း လွည့္လည္ပြဲ ျပဳလုပ္ရာ ပရိသတ္အင္အား ၁၅ဝဝ၊ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၅ဝခန္႔ ပါရွိသည္။ အဆိုပါ လူထုႀကီးကုိ ပုလိပ္အင္စပက္ေတာ္ ဦးေမာင္ကေလး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပုလိပ္ ၁၈ ဦးတို႔ကေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ လယ္သမား ၃ ဦး ေသဆံုး၍ ၁၅ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေလသည္။ ေသဆံုးသြားေသာ လယ္သမားႀကီး (၃) ဦးမွာ -

(၁) ဦးဖိုးခင္ အသက္ (၅၆) ႏွစ္ ၊ ေရေက်ာ္ရြာ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။

(၂) ဦးဖိုးပိန္ (၅၆) ႏွစ္ ၊ ေရေက်ာ္ရြာ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။

(၃) ဦးစံေအး (၅ဝ) ႏွစ္ ၊ သရက္ကုန္းရြာ၊ ထန္းတပင္တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၆ ေမ ၂ဝ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရင္ခံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇြန္ ၆၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးဘေဘ၊ သခင္ျမ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ ဦးျမႏွင့္ မန္းဘခိုင္တို႔ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနကုိ ေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇြန္ ၇၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖဆပလအဖြဲ ့ႀကီးမွ ႀကီွးမွဴးက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ကုိ ႐ႈတ္ခ်ေသာ လူထုဆႏၵျပအစည္းအေဝးကုိ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းျခံ၌ က်င္းပရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ထန္းတပင္ ဆႏၵျပမႈ ကုိ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းအေပၚရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲ က်င္းပရာ ရန္ကုန္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ လာေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၄၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ တာ၀ါရိန္းလမ္း (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္လမ္း)၊ အမွတ္ ၂၅ ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ဗမာျပည္အာဏာရွင္ ဘယ္သူလဲ'' ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

- တာဝန္ၿပီးဆံုး၍ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ ျမန္မာျပည္မွထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

ဇူလူလိုိုငုင္ ၆၊ ဖဆပလ အေထြ ေထြအတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ မွ သခင္သန္းထြန္း ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး ၄င္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးရာထူးကုိ ယူခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၈၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံရွိ ဒိုက္ဦးဇရပ္တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးအတြင္ း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဦးေဆာင္၍ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပကာ''ဗမာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးကြန္ဂရက္'' ကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

Cover

၁၉၄၆ ဇူလိုင္ ၁ဝ၊ ဗမာျပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီမွ သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) ေခၚ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ခြဲထြက္၍ ''တိုက္ရဲတာ အလံနီ၊ ေသရဲတာ အလံနီ'' ဆိုသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေတာခိုခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ဇူလိုင္ ၁၃၊ ေခတၱဘုရင္ခံ ဆာဟင္နရီႏုိက္ (Sar HanryKnight) က အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ မတရားသင္းအ ျဖစ္ပထမအႀကိမ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၁၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အိႏၵိယျပည္ကြန္ဂရက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဆူရတ္ခ်ႏၵာဘို႔စ္သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၃၁၊ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ေနရာတြင္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ (Sir Hubert Rance) အားခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၃၊ ဘုရင္ခံက ပုဒ္မ ၅၆ အရ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စစ္ယူနီေဖာင္းမဝတ္ရ၊ ပုဒ္မ ၅၈ အရ စစ္ေရး မျပရ၊ပုဒ္မ ၅၉ အရ တရားမေဟာရဟူေသာ အမိန္႔မ်ား ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတုတ္ ၂၄၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ား ၌ အသင္းေပါင္းစံုက ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၊ ဘုရင္ခံသစ္ ဆားဟူးဘက္ရန္ ့စ္ ရန္ကုန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇၊ သပိတ္အေရး အခင္းမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိ၍ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္အလိုက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဆာေပၚထြန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁၊ သခင္ျမ သဘာပတိအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အလုပ္သမားထုႀကီး စကၠဴျဖဴစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ပြဲႀကီးကုိ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းျခံ၌ က်င္းပရာ လူထုပရိသတ္ (၁၅ဝဝ)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေျမနီကုန္း စိန္႔ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း (ယခု အထက (၂) စမ္းေခ်ာင္း) ေရွ႕၌ ဘုရင္ခံႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုအၿပီး ျပန္လာေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။

၁၉၄၆ စက္တင္ဘာ ၂၃၊ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူရိန္ ႐ံုႀကီး၌ အမႈ ထမ္းႏွစ္ ေသာ င္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေဝးပြဲႀကီး က်င္းပကာ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီးေမွာ က္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

ဖဆပလဥကၠ႒မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဘုရင္ခံတို႔ သံုးႀကိမ္ ေတြ ႕ဆံု၍ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းေရး ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ညေန ၄ နာရီတြင္ ဖဆပလဥကၠ႒မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ ႕ဆံုၿပီး ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကသပိတ္ႀကီးကုိ လံုးဝေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္တြင္ သပိတ္ေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုၿပီးသပိတ္ အသီးသီး၏ နစ္နာခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ား ကုိ စံုစမ္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ (အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕) ၌ ဒုတိယသဘာပတိအ ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ရာထူးလက္ခံ၍ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ (အမ်ဳိးသားယာယီအစိုးရ) ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Cover

၁၉၄၆ စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္ ေကာင္စီဖြဲ ့စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ နံနက္ (၁ဝ) နာရီတြင္ တာဝါလိန္းလမ္း၊ အမွတ္ ၂၅ ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ညေန ၅ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ေဆးကုသေနေသာ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂဠဳန္ဦးေစာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါးေတာ္ ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ေနဝင္း) ႏွင့္ သခင္ႏုတို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈသတင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၈၊ အစိုးရအိမ္ေတာ္ ၌ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ အမႈ ေဆာင္ဝန္ႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ဖဆပလအဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္၍ ေဆးကုသေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကုိ မူလအစီအစဥ္အတိုင္းကန္ေတာ္ မင္ပန္းျခံ၌ က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ၿပီး ''လူထု တိုက္ပြဲေန႔'' ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

''က်ဳပ္တို႔ေတာ့ ဝန္ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကျပန္ၿပီ။ ျဖစ္သာ ျဖစ္ရတယ္ က်ဳပ္ေတာ့ ရင္တထိတ္ထိတ္ပဲ။ ဂ်ပန္ေခတ္က ရွင္ႀကီးဝမ္းလည္း ဝင္ခဲ့တယ္။ မဟန္လွဘူး။ အခု ဘာဝမ္းလည္းေတာ့ မသိဘူး ဝင္ရျပန္ၿပီတစ္ခါ။ ဟန္က်မလားလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔က ေမးခ်င္ေမးလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္အေျဖ ကေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူးလို႔ ေျဖရမွာ ပဲ။ တကယ့္အမ်ဳိးသားအစိုးရ၊ တကယ့္အာဏာပိုင္အစိုးရလို႔ တစ္ထစ္ခ် သိရရင္ေတာ့ ဒီေလာက္ရင္ေလးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ ရာထူးယူလိုက္လို႔ခင္ဗ်ားတို႔ ကိစၥေတြ အားလံုး ေအးခ်မ္းသြားမယ္ မဆိုႏုိင္ေသးဘူး။ ျမန္မာ့အလင္း ေခါင္းႀကီးပိုင္းမွာ တစ္ေန႔က ေရး သလို'လူထုေတြ ဆက္ၿပီး ေတာင့္ထားၾကဦး' လို႔ ေျပာရမွာ ပဲ''

''အခုေလာက္ ရာထူးႏွင့္ အာဏာေတြ ရလာတာေတာင္ခင္ဗ်ားတို႔ အင္အားအရွိန္အဝါတန္ခိုးေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာ ပဲ။ေရွ႕ကုိ ဒီထက္ ခင္ဗ်ားတို႔ အားသြန္ႀကိဳးပမ္းႏုိင္မယ္ဆိုရင္တစ္ဆင့္တက္ႀကီး အစိုးရအခြင့္အာဏာေတြ တိုးၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔အက်ဳိးေတြ ပိုလုပ္ေပးႏုိင္မွာ ပဲ။ အခုေတာ့ စလံုးေရစခါစပဲရွိေသးတယ္။ က်ဳပ္တို႔ ရာထူးလက္ခံခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း ကေတာ့ဖဆပလ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ ထပ္ေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ ပထမဆံုးအလုပ္ ကေတာ့ လက္ငင္း သပိတ္ျပႆနာေတြ နဲ႔ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာေတြ ကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ပဲ။ ေျဖရွင္းလို႔ရမလားမရဘူးလားဆိုတာကုိ အခုမေျပာလိုေသးဘူး။ ေျဖရွင္းရေအာင္က်ဳပ္တို႔လုပ္မယ္။ လုပ္လို႔မရရင္ လုပ္လို႔မရတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္တို႔စခန္းသြားမွာ ပဲ။ လုပ္လို႔ရရင္လည္း လုပ္ငန္းတစ္ဆင့္တက္ၿပီး သြား႐ံုပဲ ရွိဦးမယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဖဆပလကစုေပါင္းေတာင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ အစံုပဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ပညာေရး ၊ အစားအစာျပႆနာ၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး အစရွိတဲ့ ကိစၥေတြ နဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ကုိ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြ ရေအာင္စီမံၿပီး ေျခာက္လေလာက္အတြင္ းတရားမွ်တ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔လည္း လုပ္ရမယ္။ ဒါေတြ ဟာ က်ဳပ္တို႔လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္အၾကမ္းပဲ''

''က်ဳပ္သေဘာ ကေတာ့ ၿဗိတိသွ်နဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေထာက္လို႔ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ်င္လို႔ ဒီလမ္းလိုက္ခဲ့တာပဲ။ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုေပမယ့္ သူေမဓာရွိမွကုိယ့္ေမဓာရွိႏုိင္မယ္ ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ က်ဳပ္တို႔ဘက္ကခ်ည္းမဟုတ္။ တစ္ဖက္ကလည္း က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ႀကီး အက်ဳိးကုိျဖည့္စြမ္းေပးမွ ျဖစ္မယ္။ တစ္ဖက္စီးနင္း ျဖစ္ ျဖစ္၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ ျဖစ္ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မိတ္ေဆြမ ျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ေတြ ဟာ အခုအခါ အားအင္ အင္မတန္နည္းၿပီးလွ်င္ ေရွးက်ဆင္းဖို႔ပဲ ရွိမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ေပါင္းလို႔ ဘာအက်ဳိးရွိမွာ လည္း ေမးမယ္။က်ဳပ္ ကေတာ့ ဒီလို မစဥ္းစားဘူး။ အားနည္းေနတဲ့အခါမို႔ၿဗိတိသွ်နဲ႔ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဒီလို က်ဳပ္ေျပာတာဟာလက္ေတြ ႕ႏုိင္ငံေရး သမား မဟုတ္ဘူး ဆိုခ်င္တဲ့လူေတြ ရွိခ်င္လည္းရွိမယ္။ ဘာေျပာေျပာ က်ဳပ္စဥ္းစားရသေလာက္ က်ဳပ္သေဘာထားဟာ ဒီအတိုင္းပဲ။ ဒီအတိုင္းလုပ္မွာ ပဲ။ လုပ္လို႔မရရင္ က်ဳပ္တို႔အျပစ္ မဟုတ္ဘဲ ၿဗိတိသွ်တို႔ရဲ႕ အျပစ္သာ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ အတိအလင္း က်ဳပ္ေျပာလိုတယ္''

''ေနာက္ဆံုး က်ဳပ္အေၾကာင္းကုိ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ နည္းနည္း ေျပာခ်င္တယ္။ အခုအခါ က်ဳပ္ဟာ (ပတ္ဗလစ္မွာ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေနတဲ့လူပဲ)။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္ဟာ ဘုရားလည္းမဟုတ္။ေမွာ ္ဆရာ၊ မ်က္လွည့္ဆရာလည္း မဟုတ္။ လူပဲ၊ နတ္လည္းမဟုတ္။ လူေလာက္ပဲ အစြမ္းရွိမွာ ပဲ။ က်ဳပ္အသက္ဟာ အင္မတန္ ငယ္တယ္။ က်ဳပ္ အခုထမ္းရတဲ့ တာဝန္ဟာလည္းတစ္တုိင္းျပည္လံုးရဲ႕ တာဝန္ကုိ ေရွ႕ဆံုးက ထမ္းေနရတယ္။က်ဳပ္ကုိယ္ကုိ ဒီတာဝန္ေတြ ထမ္းႏုိင္ေအာင္ အရည္အခ်င္းျပည့္စံုတယ္လို႔ မယူဆဘူး။ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္စိတ္တိုတတ္တယ္ဆိုတာကုိလည္း လူအမ်ား သိၾကတာပဲ။ ဒါ က်ဳပ္ နဂိုပဲ။အလုပ္႐ႈပ္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရင္ စိတ္တိုတတ္တယ္။ဒါကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္သမွ် ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္။ သို႔ ေသာ ္လည္းခင္ဗ်ားတို႔လည္း စိတ္ရွည္ရွည္ ထားၾကပါ။ က်ဳပ္လည္းစိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ကေန႔ျပတဲ့ အင္အားမ်ဳိးထက္ ဆတက္ထမ္းပိုးတိုးေအာင္လုပ္ၿပီး က်ဳပ္တို႔က ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အားေပးမယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ လြတ္လပ္ေရး ၊ လူထုေကာင္းစားေရး ေတြ ကုိ ရေအာင္ ပိုလုပ္ႏုိင္မယ္။ပိုအက်ဳိးရွိမွာ ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုေတြ ကုိ ဆက္ေတာင့္ထားၾကပါဦးလို႔ ဆိုတာ ထပ္ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္'' ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားသည္။

၁၉၄၆ စက္တင္ဘာ ၃ဝ၊ ဘုရင္ခံအမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ အဖြဲ ့သစ္သည္ သပိတ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ စတင္ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အစည္းအေဝးက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ထုတ္ပယ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ကြန္ျမဴပါတီသည္ ဖဆပလ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီးတြင္ ပါဝင္ေသာ ပါတီတစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး ဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ကုိင္ရန္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ဖဆပလအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတြင္ ပါဝင္ေသာ ္လည္း ဖဆပလ၏ ဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ပုတ္ခတ္တုိက္ခိုက္လာသည္။ အယူအဆကြဲျပားလွ်င္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အတြင္ း၌ ေက်ညပ္သည္အထိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ ရွိပါလ်က္ႏွင့္ အဖြဲ႕တြင္ းတြင္ မေဆြးေႏြး၊ အျပင္မွေန၍ ပါတီပိုင္ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တို႔မွပုတ္ခတ္ေဝဖန္လာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဖဆပလ ဗဟိုေကာ္မတီက တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေလ့ရွိသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးသတိေပးေသာ ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္မျပဳျပင္ခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအားဖဆပလတပ္ဦးမွ ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္ေလသည္။

၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၊ ေရႊ႔တိဂံုေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္မုခ္၌ က်င္းပေသာ ဗမာကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ဖဆပလမွ ထုတ္ပယ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတက္ေရာက္ ရွင္းလင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ လူထုပရိသတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ အသံလႊင့္႐ံုမွဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ဖဆပလမွ ထုတ္ပယ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ''ေခါင္းစီးျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ မိန္႔ခြန္းကုိ ထပ္မံ အသံလႊင့္ေပးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''လြတ္လပ္ေရး ကုိ အလ်င္လုပ္ရမည္ '' ဟူ၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီဝန္ႀကီးအဖြဲ႕က ျမန္မာျပည္အား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအ ျဖစ္ ထူေထာင္မည္ ့ အေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ေရး ဆြဲရန္ အစီအစဥ္ကုိမဆိုင္းမတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္အား လြတ္လပ္ေရး ေပးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၃၁-၁-၄၇) ရက္ေန႔မတိုင္မီၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနျဖင့္ အျဖဴအမည္ း သဲသဲကြဲကြဲ အေျဖေပးရမည္ ။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မလိုက္ေလ်ာလွ်င္ (၃၁-၁-၄၇)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏုတ္ထြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄၊ အထက္ျမန္မာျပည္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အ ျဖစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အ ျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ အဂၤလိပ္ဘားမင္းေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊သံျဖဴဇရပ္၌ စစ္အတြင္ းေသဆံုးသြားေသာ ေရြးတပ္သားမ်ား အတြက္ သရဏဂံုတင္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇီဇင္ဘ္ဘာ ၂ဝ၊ ၿဗိတိသွ် ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအက္တလီ (Clement Attle) (၁၈၈၃-၁၉၆၇)က ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီမွ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္လန္ဒန္သို႔ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၿဗတိသွ်အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈ ကိုလက္ခံေၾကာင္းဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပန္ၾကားသည့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေဝငွခဲ့သည္။

ဒီဇီဇီဇင္ဘ္ဘ္ဘာ ၂၄၊ နံနက္တြင္ ကရင္နီ (ကယား) ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကပထမအႀကိမ္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထုအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ ့ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လံုးဆိုင္ရာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေန႔ လူထုအစည္းအေဝး အခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇန္နဝါရီ ၁၊ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားမည္ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ား အား ေထာက္ခံသည့္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲကုိ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းျခံ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ည ၇း၄ဝ နာရီ အဂၤလန္ျပည္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားမည္ ့ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကတိုင္းျပည္သို႔ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ''အားရွိမွအခြင့္အေရး ရမယ္'' ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၊ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

Cover

တို႔ ပါဝင္ၾကၿပီး လန္ဒန္သို႔ ေလးသုတ္ခြဲကာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

- ညေန ၄း၄ဝ နာရီတြင္ အိႏၵိယျပည္၊ နယူးေဒလီေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာရာ ေလဆိပ္သို႔ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ႀကီး ပ႑စ္ဂ်ဝါဟလာေန႐ူးက လာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး ညဘက္တြင္ ေန႐ူး ေနအိမ္၌ တည္းခိုေနထုိင္ကာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ ဦးေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န္န္နဝါရီ ၅၊ ညေန ၅း၁ဝ နာရီတြင္ အိႏၵိယျပည္၊နယူးေဒလီ ေလယာဥ္မွ ဗမာျပည္သို႔ မွာ ၾကားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းကုိအသံလႊင့္ခဲ့သည္။

ည ၈း၃ဝ နာရီတြင္ ''ေအးရွညီညြတ္ေရး '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းကုိ ေဒလီေရဒီယိုမွ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၇၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ အိႏၵိယျပည္ ကရာခ်ိၿမိဳ႕၌ မူဆလင္လိဂ္ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္အလီဂ်င္းနားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇန္န္နဝါရီ ၉၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ လန္ဒန္ၿမိဳ ့သို ့ဆိုက္ေရာက္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီဦးေဆာင္ေသာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ အမွတ္ (၁ဝ)ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဂဟာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ဖဆပလအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ေထာက္ခံတြန္းအားေပးေပးသည့္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား အေထြေထြသပိတ္ႀကီးေမွာ က္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ဖဆပလအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးသည့္ လြတ္လပ္ေရး ဆႏၵျပလူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီးကုိ ဗႏၶဳလပန္းျခံ၌ က်င္းပရာလူထုပရိသတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဇန္န္န္နဝါရီ ၂၇၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ႏွင့္ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၾကသျဖင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအက္တလီတို႔သည္ အဓိကအခ်က္ႀကီး (၉) ခ်က္ ပါဝင္ေသာ ''ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္'' ေခၚ ''ျမန္မာၿဗိတိသွ်စာခ်ဳပ္''ကုိသေဘာတူလက္မွတ္ ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ အဓိကအခ်က္မ်ား ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာမွာ -

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဒုတိယဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီသည္ၾကားျဖတ္အစိုးရအ ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရအာဏာမ်ား ရွိလာသည္။

(၂) ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနမ်ား ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည္။

(၃) ၿဗိတိသွ်လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား မွအပ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည္။

(၄) ကုိယ္ပိုင္ဘ႑ာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည္။

(၅) ျမန္မာအစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ မဟာမင္းႀကီးတစ္ဦးလန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ထားခြင့္ရသည္။

(၆) ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ကုိ တေပါင္းတည္း လြတ္လပ္ေရး ေပးရန္အတြက္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ၏ ဆႏၵယူရန္ သေဘာတူၾကသည္။

(၇) အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မဲေပးႏုိင္ေသာ စနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚရမည္ ။

(၈) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ က လြတ္လပ္လာမည္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အနာဂတ္ပံုသဏၭာန္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ။

(၉) ကမၻာ့ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေရး အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ေထာက္ခံကူညီမည္ ။

ဤစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းေခၚ စကၠဴျဖဴ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သည္လံုးဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္။ သို႔ ေသာ ္ 'ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္'ကုိ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔က ေရး ထိုးျခင္းမျပဳဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သခင္ဗစိန္သည္ ေအာင္ဆန္း အက္တလီထံသို႔ သီးျခားစာလႊာတစ္ေစာင္ေပးအပ္၍ တင္ျပေလသည္။ ထုိစာႏွင့္ အတူ တစ္ပါတည္းပင္မိမိလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ ကုိ သေဘာမတူႏုိင္ပါ၍ ဝမ္းနည္းစြာ လမ္းခြဲရေတာ့မည္ ဟုလည္း သခင္ဗစိန္က ေဖာ္ျပၿပီး ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီဝန္ႀကီးအ ျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ သခင္ဗစိန္ကသူ၏ စာတြင္ ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေလ၏ ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္ လံုး လံုးဝလြတ္လပ္ေရး ေၾကညာရန္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ သည္ အဓိက အေရး ႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကုိ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတစ္ပါးမွဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မပါဘဲ အလိုအေလ်ာက္ အတည္ ျဖစ္ေစရမည္ ။ ယခုခ်ဳပ္ဆိုေသာ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္အရၿဗိတိသွ်တို႔ သေဘာတူညီေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ သည္ စကၠဴျဖဴစာတမ္းပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ကုိလည္း ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္က အတည္ျပဳေပးမွသာ အတည္ ျဖစ္မည္ ့အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု သခင္ဗစိန္က ယူဆသည္။သခင္ဗစိန္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ သည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ထုိလႊတ္ေတာ္ မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာ တည္ရွိေစရမည္ ဟု ခံယူေလသည္။

ၾကားျဖတ္အစိုးရ၏ အာဏာမွာ လည္း ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းဆိုေသာ အဆင့္သို႔ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ကာကြယ္ေရး ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၊ ဘ႑ာေရး တို႔တြင္ ၁၉၃၅ ခု အက္ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၄၅ ခု ယာယီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမ်ား ၏ ေဘာင္အတြင္ း၌ သာ ရွိသည္ဟု သခင္ဗစိန္က ယူဆသည္။ ဤအခ်က္မ်ား ကုိ ၾကည့္ေသာ ္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ယခုသေဘာတူညီၾကေသာ အခ်က္မ်ား မွာ မ်ား စြာ ကြာဟေလ်ာ့နည္းေနျခင္းကုိ သိျမင္ပါလ်က္ႏွင့္ ဤစာအုပ္ကုိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မည္ သို႔ မွ် လက္ခံသေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ကြၽႏ္ုပ္ ကန္႔ကြက္တင္ျပခ်က္ကုိ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

၁၉၄၇ ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ လန္ဒန္ၿမဳိ႕၊ ေဒၚခ်က္စတာဟိုတယ္ေအာက္ထပ္ရွိ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇန္န္န္နဝါရီ ၃ဝ၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ လန္ဒန္ကို ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝ္ဝါရီ ၂၊ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ ့ ရန္ကုန္မဂၤလာဒုံေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ''ဘိလပ္ျမန္မာေဆြးေႏြးပြဲ'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ည ၇း၃ဝ နာရီတြင္ အသံလႊင့္႐ံုမွ လန္ဒန္ျပန္ မိန္႔ခြန္းကုိ ''ယူတက္မွရမယ္'' ေခါင္းစီးျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝ္ဝါရီ ၅၊ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအရံုး ညီလာခံျပဳလုပ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ေျမစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္'' ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝ္ဝါရီ ၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဒိုမီနီယန္ (Dominioun)အတြင္ းဝန္ကေလး မစၥတာေဘာ့တြမ္ေလ (Bottomely)တို႔ ေတာင္တန္းေဒသဆိုင္ရာ ပင္လံုညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ပင္လံုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ရွမ္းျပည္သမိုင္း၌ တစ္ခါမွ် မေတြ ႕ၾကံဳဖူးေသာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဗိတိသွ်အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ရွမ္းျပည္လူထုမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီး စတင္က်င္းပရာ သဘာပတိအ ျဖစ္ေတာင္ပိုင္းေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ခြန္ပန္းစိန္က ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ျမန္မာမ်ား က စိုးမိုးလို၍ မဟုတ္''ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ရွမ္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ေသြးခြဲမႈ မ်ား ကုိ မခံၾကရန္''ေမတၱာရပ္ခံ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္လံုညီလာခံ စည္းေဝးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ၊ ပင္လံုညီလာခံသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝ္ဝ္ဝါရီ ၁၁၊ ေစာ္ဘြားမ်ား ညစာစားပြဲသို ့ တက္ေရာက္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ညီညြတ္ေစခ်င္တယ္'' ဟူ၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတို႔၏ လမ္းဆံုရာ လဲခ်ားေစာ္ဘြား၏ နယ္အတြင္ းရွိ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ တိုင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္၂၃ ဦးတို႔က လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္တို႔မွာ -

Cover

ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးလွ်င္ ညီလာခံအတြက္ အထူးဖြင့္လွစ္ထားေသာ သံႀကိဳး႐ံုမွတစ္ဆင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းကုိ တိုင္းျပည္သို႔ ေၾကညာရန္အတြက္ ေပးပို႔ခဲ့ေလသည္။

၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝ္ဝါရီ ၁၅၊ ဖဆပလ ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ ့ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ေတာင္းတဲ့အတိုင္းရလို႔ လက္ခံလာတယ္'' ဟု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ''ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္''ကုိ လက္မွတ္မေရး ထိုးဘဲ ျပန္လာခဲ့ၾကေသာ ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တို႔ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝ္ဝါရီ ၂၃၊ ''ၾကားျဖတ္ယာယီအစိုးရအဖြဲ ့ ''ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Cover

ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ပထမျပန္စာေမးပြဲေအာင္သည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ား အား ဆုႏွင္းသဘင္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္၍ သာသနာေရး ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားရွိ မဟာမိတ္ေလတပ္မ်ား ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာေဂ်ာ့ပီးရီးသည္ ဗမာ့ေလတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝ္ဝ္ဝါရီ ၂၈၊ လနဒ္ နျ္ပန ္ကယို စ္ ားလယွ အ္ ဖ႕ဲြအား ရနက္ နု ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ကဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပရာ ဧည့္ခံပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''တစ္ႏွစ္ အတြင္ း လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္'' ဟု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-

''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမယ္ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့သူဟာ ေနာက္လိုက္လူေတြ ထက္ ပိုၿပီးအျမင္က်ယ္ရမယ္။ စစ္တိုက္တဲ့ေနရာမွာ စစ္သြားေတြ ေနရာတကာ ျပဳလုပ္ေပမယ့္ စစ္ဗိုလ္က စစ္သားလုပ္တိုင္း လုပ္လို႔မ ျဖစ္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဟိုလူေျပာဟုတ္ႏုိး၊ ဒီလူေျပာဟုတ္ႏုိးႏုိး ေယာင္ခ်ာခ်ာလုပ္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ဘူး။ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ လူေတြ ဟာ ကုိယ္ယံုၾကည္တဲ့ကိစၥကုိတုိင္းသူျပည္သားေတြ ကုိ ေျပာရဲရမယ္၊ ရွင္းျပႏုိင္ရမယ္၊အသက္စြန္႔သင့္တဲ့ ေနရာမယ္ စြန္႔ရဲရမယ္၊ ပရိယာယ္သံုးသင့္တဲ့ေနရာမယ္ သံုးရမယ္၊ အခ်ိန္အခါလိုက္ၿပီး လုပ္ရမယ္။ အမ်ား ေယာင္လို႔ ေယာင္ရတယ္၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မယံုတဲ့လူဟာ ဘယ္အခါမွ အျခားလူကုိ မယံုဘူး။ ကုိယ့္တိုင္းသူျပည္သားကုိလည္း မယံုဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ အဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ ့ကုိယ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ယံုတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိလည္း ယံုၾကည္တယ္။ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး လည္း ယံုၾကည္တယ္။ ဘယ္ကိစၥမဆိုလုပ္ရင္ မွာ းတယ္ မွန္တယ္ဆိုတာ ရာဇဝင္က ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္''

''ကြၽန္ေတာ္ လုပ္တာေတြ ကုိ ဖာေထးစရာ မလိုဘူး။ယခု ဘိလပ္ကျပန္လာတာ လြတ္လပ္ေရး ရသလား၊ မရဘူး။ဘာေၾကာင့္ လဲ၊ ေတာင္းမွ မေတာင္းဘဲ၊ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာေတာင္းလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါျဖင့္ ဘိလပ္ကုိ ဘာလို႔သြားတာလဲ။ ဘိလပ္ေရာက္ခ်င္တာလည္း ပါတာပဲ''

''သြားကတည္းက လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းရင္ မရဘူးဆိုတာ ျမင္ၿပီးသား၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ကြၽန္ေတာ္ တို႔နည္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ သြားျခင္းပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျမင္တဲ့အတိုင္းေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကသာ ေရး ဆြဲႏုိင္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရစီမံကိန္း ရွိတယ္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္။ မျငင္းႏုိင္ဘူး။အရမ္းေအာ္တိုင္း အဂၤလိပ္မရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ရွိတဲ့အဂၤလိပ္ထြက္ သြားပါဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ထြက္မသြားဘူး။ ထြက္သြားေအာင္လုပ္မွ ထြက္သြားမယ္''

''တိုင္းျပည္လူထုေတြ က မႀကိဳက္ရင္ ထြက္ေပးမယ္။ဘုရင္ခံက ခန္႔တာ တိုင္းျပည္က မျဖဳတ္ႏုိင္ဘူးေျပာတယ္။ဥပေဒအရ မွန္တယ္၊ တိုင္းျပည္က ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ မလိုတဲ့အေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားျပရင္ က်ဳပ္တို႔ ထြက္ေပးဖို႔အသင့္ပဲ''

''ဘိလပ္သြားတာ ဖဆပလ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္အ ျဖစ္သြားတာ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အထဲ လူႏွစ္ ေယာက္ (ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္) ပါလာတယ္။ ထြက္သြားကတည္းက တစ္ေယာက္ က်န္ေနခဲ့တယ္။ တစ္ေယာက္ ေနရာမရမွာ စိုး လိုက္လာတယ္။ ဘာေျပာသလဲ ''ငါတို႔ေနာက္ထပ္ဝန္ႀကီး တစ္ေနရာ လိုခ်င္တယ္''။ ဒါနဲ႔ က်ဳပ္ကသက္ညႇာစြာ စဥ္းစားေပးပါမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အစကတည္းက တစ္မူးဖိုး ပို႐ွဴဖို႔လာၿပီး တစ္မူးဖိုး ပို႐ွဴဖို႔ ေနရာတကာ လုပ္တယ္။ တိုတိုေျပာရရင္ ေနာက္ဆံုးအထိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တင္တဲ့ကိစၥမွာ အကုန္လံုး ေဆြးေႏြးၿပီးလို႔ လက္ခံပါၿပီေျပာမွ အဲဒီ ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ မပါပါဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ကြၽန္ေတာ္ ့ကုိ ေခ်ာက္ခ်ဖို႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေၾကာက္ဘူး။

''ဒီလို လူေတြ သေဘာတူေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလားလို႔ေမးၾကတယ္။ အေၾကာင္းသိလ်က္သားနဲ႔ ေမးၾကသလားလို႔ျပန္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလူေတြ သေဘာက်ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုလွ်င္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခင္ဗ်ားတို႔လူေတြ ပါေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ သေဘာက်မွာ ပဲ။ ျဖဴရင္ မည္ းလိုတဲ့လူေတြ ကုိ နားလည္ေအာင္ေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား နားလည္ေအာင္ေတာ့ ေျပာႏုိင္ပါတယ္''

''သြားေတာင္းတာ ရသလားဆိုရင္ တစ္ရာမွာ တစ္ရာေတာ့ မရဘူး။ လိုခ်င္သေလာက္ နီးနီးရပါတယ္။ ေရွ႕ကုိလုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အရ လြတ္လပ္ေရး စခန္းကုိ သြားမယ္ေနရာမွာ လ်င္ျမန္ေအးခ်မ္းစြာ သြားႏုိင္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။မ်ားမ်ား မေစာင့္ရပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ ေလာက္ပဲ ေစာင့္ပါ။ လြတ္လပ္ေရး ကုိ သူတို႔ မေၾကညာႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ကုိ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ကသာ လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံလို႔ ေၾကညာႏုိင္မယ္။ ဘယ္အေပၚမွာ တည္တယ္။ တစ္ႏွစ္ အတြင္ း လြတ္လပ္ေရး ရမယ္ မရဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္ခ်စစ္ေဆးၾကည့္မယ္ဆိုရင္တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ဘယ္လို တက္လာသလဲ။ ဘယ္လိုဣေႁႏၵရစြာ နဲ႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တယ္။ ေတာ္ လွန္ေရး မွာ လုပ္လာတဲ့လူေတြ ဆိုတာ သိတန္သေလာက္ သိၾကတယ္။ အဲဒီ လို တစ္ဆင့္တက္၍ လုပ္ထားၾကတယ္ဆိုရင္ လူထုက ဘာေျပာေျပာနားမေယာင္ၾကဘဲ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားလမ္းျပရာသို႔ တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာရင္ တစ္ႏွစ္ အတြင္ း လြတ္လပ္ေရး ရမယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့မယ္။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ'' ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားသည္။

၁၉၄၇ မတ္ ၁၊ ျမန္မာျပည္ အဂၤလိပ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ႏွစ္ ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''အေရး ႀကီးေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ျပည္သူပိုင္ လုပ္မည္ ''ဟု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

- ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ ေငြရတုသဘင္အ ျဖစ္ ဗမာျပည္႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္အစည္းအ႐ံုးႀကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ဗမာျပည္ ျပပြဲႀကီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္မုခ္တြင္ က်င္းပရာ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိတို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၄၇ မတ္ ၇၊ ည ၆း၃ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ အသံလႊင့္႐ံုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္စား ''လူထုကုိ တစ္ပတ္မ႐ိုက္'' ေခါင္းစီးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ဖတ္ၾကားအသံလႊင့္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၃၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံလႊင့္႐ံုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ႏုိင္ငံေရး စားဖားႀကီးေတြ '' ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၁၅၊ တနသၤာရီနယ္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

မတ္ ၁၇၊ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ၊ ဘုရင္မပန္းျခံ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ဂ်ပန္ကုိ ခ်သလို ခ်မယ္''ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၉၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ရွင္းလင္းပြဲကုိ ကန္ေတာ္ မင္ပန္းျခံ၌ က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၂ဝ၊ အထက္ျမန္မာျပည္ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အတြက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ခရီးထြက္ခြာခဲ့သည္။မတ္ ၂၁၊ မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ''စိတ္ခ်မယ့္ အမတ္မ်ား လိုတယ္''ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ည ၈း၃ဝ နာရီတြင္ အသံလႊင့္႐ံုမွ ''လြတ္လပ္ေရး မွတ္ေက်ာက္'' ေခါင္းစီးျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္း လႊင့္ထုတ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ မတ္ ၂၅၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ဒီပကၤရာေက်ာင္းတိုက္အတြင္ းက်င္းပေသာ လူထုအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက''စိတ္ေျပာင္းၾကစမ္းပါ'' ဟု ေဟာေျပာခဲ့သည္။

မတ္ ၂၆၊ ေတာင္တြင္ းႀကီးၿမိဳ႕ ေရႊအင္းေတာင္ဘုရားတြင္ ''ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေတာင္းခံပါ'' ဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဟာေျပာခဲ့သည္။

မတ္ ၂၇၊ အာလံ (ေအာင္လံ) ၿမိဳ႕ နံနက္ခင္း၌ က်င္းပေသာ ေတာ္ လွန္ေရး ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ''ေတာ္ လွန္ေရး ႏွစ္ မ်ဳိး''ေခါင္းစီးျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဟာေျပာမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-

''အဲဒီ နယ္ဟာ ေတာ္ လွန္ေရး စခဲ့တဲ့နယ္ ျဖစ္တယ္။ ေတာ္ လွန္တယ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္ဘာလဲ၊ မ်ား ေသာ အားျဖင့္ ယူဆေနၾကတာက ေသြးထြက္သံယုိ ျဖစ္တဲ့ ေတာ္ လွန္ေရး ကုိသာေတာ္ လွန္ေရး လို႔ ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လံုးဝမမွန္ဘူး။ေတာ္ လွန္ေရး ဟာ ေသြးထြက္သံယိုရွိတဲ့ ေတာ္ လွန္ေရး ၊ ေသြးထြက္သံယိုမရွိတဲ့ ေတာ္ လွန္ေရး ရယ္လို႔ ႏွစ္ မ်ဳိးရွိတယ္'' ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၊ ရခိုင္ျပည္၊စစ္ေတြ ၊ေျမပံုၿမိဳ ့မ်ား သို ့ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စည္း႐ံုးေရး ခရီး သြားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၊ ရခိုင္ျပည္ ေျမပံုၿမိဳ ့၌ က်င္းပေသာ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ''ဒါေတြ ဟာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲလား'' ေခါင္းစီးျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၅၊ ည ၆ နာရီခြဲတြင္ အသံလႊင့္႐ံုမွ တိုင္းျပည္သို႔ အသံလႊင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက''လမ္းႏွစ္ ခြ'' ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိတၴီလာၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ကသာၿမိဳ႕မ်ား သို႔ စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဧၿပီ ၉၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ တစ္ျပည္လံုး မဲဆႏၵနယ္ ၂၅၅ နယ္တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမတ္ ၂၄၈ ဦး ရရွိၿပီး ၉၅ ဒသမ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ မဲ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၇၊အသံလႊင့္႐ံုမွ ျမန္မာႏွစ္ သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းအ ျဖစ္''လုပ္ငန္းစဥ္ ေျခာက္ရပ္''ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အသံလႊင့္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၅၊ ပထမအႀကိမ္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေပါင္းစံု ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ျမန္မာျပည္ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္တပ္မွဴးႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘရစ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေမ ၁ဝ၊ ပထမအႀကိမ္ ကာကြယ္ေရး စီမံကိန္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပရာ သဘာပတိအ ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၊ ဖဆပလ ပထမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံကို ဂ်ဴဗလီခန္းမ၌ က်င္းပရာ သဘာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖဆပလအမတ္မ်ား အတြက္ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၅၊ ၿဗိတိသွ်ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာH.M.S Fale (စစ္ေရယာဥ္ေမယု) ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသို႔ ေရတပ္လက္ေထာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မစ္ခ်ယ္က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေမ ၃ဝ၊ ေန႔လယ္ (၂) နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''မေက်နပ္ရင္ ထြက္ေပးမယ္'' ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၇၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိုရန္တိုဗီလာ (Sorrento Villa)အေဆာက္အဦး၌ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ အစည္းအေဝးပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ''ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး '' မိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇြနြန္ ၉၊ အတြင္ း၀န္ရံုး (ေနာင္၀န္ႀကီးမ်ား ရံုး)ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ံုးခန္းအတြင္ း၌ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ကရင္နီနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁ဝ၊ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ဖဆပလမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးကုိ ဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ က်င္းပရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ရွိရမယ္'' ဟု မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၆၊ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အဆို (၇) ခ်က္ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၈၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ၌ လံုုး၀လြတ္လပ္ေရး အဆုိကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တင္သြင္းစဥ္ ''ဘယ္သူ႔လက္ေအာက္မွ မေနခ်င္ဘူး'' ေခါင္းစီးျဖင့္ မိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။အဖြဲ႕ဝင္ (၅၅) ဦးပါ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒေရး ဆြဲေရး ေကာ္မတီမ်ား ၏ အမည္ စာရင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သခင္ႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ သခင္ႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးတင္ထြတ္၊ ဦးကုိကုိႀကီး၊ဗိုလ္ထြန္းလင္း၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလးတို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၄၊ ဂဠဳန္ဦးေစာတပည့္ ဘညြန္႔ႏွင့္ ေမာင္စိန္တို႔သည္လက္မွတ္တုမ်ား ျဖင့္ ဗိုလ္တေထာင္ လက္နက္တိုက္မွ ဘရင္းေသနတ္အလက္ ၂ဝဝ၊ ေျပာင္းပို ၂ဝဝ၊ မဂၢဇင္းက်ည္းကပ္၈ဝဝ တို႔ကုိ ထုတ္ယူသြားကာ မရမ္းကုန္း ေအဒီလမ္း (ယခုေမခလမ္း) အမွတ္ (၄) ရွိ ဦးေစာအိမ္တြင္ သိုဝွက္ထားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၇၊ ျမန္မာျပည္ရွိ အိႏၵိယ ပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္း (I.C.S)မ်ား ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေတြ ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁ဝ၊ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ တပည့္ ဘညြန္႔ေခါင္းေဆာင္၍ ပြိဳင့္ ၃ဝ၃ ႐ိုင္ဖယ္က်ည္ဆန္ ၁ သိန္း၊ စတင္းက်ည္ဆန္၂၅၆ဝဝဝ ႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုး အလံုး ၂ဝဝ တို႔ကုိ ဗိုလ္ႀကီးဗီဗီယန္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ၁၆ မုိင္ရွိ မဂၤလာဒံု အေျခစိုက္လက္နက္တိုက္မွ ထုတ္ယူသြားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၃၊ ဖဆပလမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရး ရွင္းတမ္း လူထု စည္းေဝးပြဲႀကီးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ ေလသာေဆာင္မွေန၍ ''တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ '' ေခါင္းစီးျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ဤမိန္႔ခြန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး မိန္႔ခြန္း ျဖစ္သည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဒီအစိုးရနဲ႔ အရင္ကရွိတဲ့ အစိုးရေတြ နဲ႔ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။ ယခုအစိုးရထဲမွာ လာဘ္စားတဲ့သူေတြ မရွိပါဘူးဆုိတာ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။အရင္အစိုးရေတြ တုန္းက က်ဳပ္အတိအလင္း ေျပာတယ္။လာဘ္စားတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာေျပာဦးမလဲ၊အဲဒီ လူေတြ က ယခုအခါမယ္ တိုင္းျပည္ကုိ မိမိတို႔ပါတီ ျပန္အာဏာရေအာင္ ေျခထိုးၾကတဲ့ကိစၥမွာ ေယာင္ေယာင္မွာ းမွာ း ျဖစ္တဲ့လူေတြ ဟာ ေစတနာပါသည္ ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ ျဖစ္ေစတိုင္းျပည္သစၥာေဖာက္တဲ့ကိစၥမွာ ရန္သူနံပါတ္ ၁ ေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ရန္သူ နံပါတ္ ၁ ေတြ ကုိ ခင္ဗ်ားတို႔ ေထာက္ခံခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ လည္ပင္း ခင္ဗ်ားတို႔ ႀကိဳးတပ္ၾကတာပဲ။ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္အတင္းအဓမၼ လုပ္လာလို႔ အစိုးရ ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ နဲ႔ က်ဳပ္တို႔ အစိုးရ ျဖစ္ေနတာ။ တုိင္းျပည္က မၾကည္ညိဳဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တို႔သိတဲ့တစ္ေန႔မွာ က်ဳပ္တို႔လည္း မေနဘူး။ တြယ္မေနပါဘူး။ ထြက္မွာ ပါပဲ။ သို႔ ေသာ ္လည္းပဲ တစ္ႏွစ္ ေလာက္ က်ဳပ္တို႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘယ္လိုလူစားေတြ လည္း၊ ရာဇဝင္မွာ အေရး ခံမယ့္လူစားမ်ဳိးေတြ လား၊ ရာဇဝင္မွာ အဆဲခံမယ့္ လူစားမ်ဳိးေတြ လားဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကုိယ္တိုင္ သိပါလိမ့္မယ္''

''ဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဆိုလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပဦးမယ္။ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတိုင္း ပေဒသာပင္ေျမကမေပါက္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာကုိ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ရွင္းခဲ့ခ်င္တယ္။ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔စိတ္ထဲမွာ လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့မယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ စိတ္ကူးက ဘယ္လိုစိတ္ကူးၾကသလဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ ပေဒသာပင္ႀကီး ခ်က္ခ်င္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေပါက္လာၾ ကေတာ့မလို ခင္ဗ်ားတို႔ ထင္ၾကတဲ့လူေတြ မ်ား ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္းပဲ 'ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီ' ဆုိၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္ခ်င္သလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အရင္တစ္ခါကေတြ ႕ခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ဂ်ပန္ေခတ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ၊ ဘုရားစူးေစ့ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တုန္းက အဲဒီ တုန္းကဆိုလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီဆိုေတာ့ကာ ဟသၤာတနယ္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ ႕ခဲ့တယ္။ ဘာေတြ ႕သလဲဆိုရင္ လမ္းမေပၚမွာ ေဆးလွန္းတယ္။ 'ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီကြ' ဆိုၿပီးေတာ့ လူတကာသြားတဲ့လမ္းမေပၚမွာ ထြက္ၿပီး ေဆးလွန္းတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ လမ္းသြားလမ္းလာလုပ္တဲ့သူေတြ အေတာ္ ဂြက်တယ္။ အဲဒါဟာ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ။ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာဟာကုိယ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖို႔ ျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ဳိးလံုးေကာင္းစားဖို႔ ျဖစ္ေစ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အက်ဳိးကုိ မထိခိုက္ဘဲနဲ႔၊ အျခားလူေတြ ရဲ႕ အက်ဳိးကုိမထိခိုက္ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုိယ့္တိုးတက္မႈ အတြက္လုပ္ႏုိင္တာဟာ လြတ္လပ္ေရး ပဲ။ ဥပမာ ခင္ဗ်ား စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္ မရွိေစရဘူး။ အျခားလူေတြ ရဲ႕ အက်ဳိးကုိ မထိခိုက္ေစရဘူး။ ခင္ဗ်ားလြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေန ရွိရမယ္။ လြတ္လပ္ေရး ဟာ သူတစ္ပါး လြတ္လပ္မႈ ကုိ သြားေႏွာင့္ယွက္တဲ့လြတ္လပ္ေရး ဟာ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါဘာလဲဆိုရင္ (Licence) ေခၚတယ္။ ဒါဟာ ရမ္းကားမႈ ျဖစ္တယ္။

''ဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ဳိးသာ ျဖစ္တယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ရွိမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္ေရး အခြင့္အေရး ေတြ ရတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အခြင့္အေရး ေတြ ပိုရတာ လည္းရွိတယ္။ အခြင့္အေရး ေတြ ပိုရသလိုပဲ တာဝန္ေတြ လည္း ပိုလာလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုတာဝန္ေတြ ပိုလာမလဲ ဆိုလွ်င္ ဒီတိုင္းျပည္ကုိ အဂၤလိပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတုန္းက ဒီဗမာျပည္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ တာဝန္ဟာ အဂၤလိပ္ရဲ႕ တာဝန္သာ ျဖစ္တယ္။ သို႔ ေသာ ္လည္း ဒီဗမာျပည္ကုိ က်ဳပ္တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ ဗမာေတြ ကသာလွ်င္ ဗမာျပည္ကုိ ကာကြယ္ရမယ့္ တာဝန္ဟာ အဓိက ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အရင္တုန္းကလို ခင္ဗ်ားတို႔ ေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ မ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ခ်င္တာေတြ အေပးမွာ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္''

''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းျပည္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း National Planning ေခၚတဲ့ အဲဒီ စီမံကိန္းမ်ဳိးေတြ နဲ႔ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တိုင္းျပည္ဟာ မႀကီးပြားႏုိင္ဘူး၊ မထူေထာင္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔သတိရွိေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ပေဒသာပင္ဟာ ေျမကေပါက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပေဒသာပင္ ေပါက္ေအာင္ဆိုရင္ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အလုပ္လုပ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ နားလည္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရပင္ေသာ ္ျငားလည္းလြတ္လပ္ေရး ရဲ႕ တာဝန္ေတြ ကုိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က မထမ္းေဆာင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ဟာ ဒီကေန႔ရၿပီးမနက္ျဖန္ခါ တျခားလက္ ျဖစ္ပါသြားမွာ ပဲ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔သိေစခ်င္တယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အခုတင္က စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွအႏွစ္ ၂ဝ ေလာက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စကားခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာရရင္စကားခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာရတယ္ဆိုတာ စကားခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာမွလူေတြ က မွတ္မိတယ္။ စကား ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းဆိုရင္ အေတာ္ ့ကုိၿပဲေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္မွ၊ လုပ္ႏုိင္မွ အဲဒါအေတာ္ ့ကုိ ကုန္းလုပ္ႏုိင္မွ၊ ႐ုန္းလုပ္ႏုိင္မွ အႏွစ္ ၂ဝ ေလာက္ ရွိတဲ့အခါမွာ ေတာ္ ကာက်မယ္။ အဲဒီ လို မဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ယိုးဒယားျပည္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းေတာင္မီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယိုးဒယားျပည္ ဆိုလို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံထဲမွာ ညံ့ညံ့ပဲ။ ညံ့ညံ့ပင္ ျဖစ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဗမာျပည္နဲ႔စာလိုက္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ရင္ လြတ္လပ္ခ်င္းပဲယိုးဒယားျပည္က ကြၽန္ေတာ္ တို႔ထက္ သာတာပဲ။ ဘယ္လိုသာမလဲဆိုရင္ စစ္တပ္ေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္။ ေရတပ္ေတြ လည္း ရွိတယ္။ ေလတပ္ေတြ လည္းရွိတယ္။ အျခားစစ္တပ္ေတြ လည္း အေတာ္ မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔မွာ အဲဒီ လို မရွိေသးပါဘူး''

''ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က တကယ္ပဲ သုညကစၿပီး အကုန္လံုး ျပန္ၿပီးေတာ့ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး အလုပ္လုပ္ရမွာ ဆိုေတာ့သို႔ ေသာ ္လည္း အျခားႏုိင္ငံေတြ က ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း လွမ္းရင္၊တျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ က ေျခတစ္လွမ္းလွမ္းရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေျခလွမ္း ၄၊ ၅၊ ၁ဝ လွမ္း လွမ္းလိုက္ႏုိင္မွ၊အဲဒီ လို လိုက္ႏုိင္တဲ့အခါက်မွ ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ ၊ အႏွစ္ ၂ဝတန္သည္အားျဖင့္ အဲဒီ လို တန္းတူညီတူ ျဖစ္သြားမယ္။တန္းတူညီတူ မ ျဖစ္သမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးဟာလြတ္လပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဟိုလူျမင္တဲ့အခါမွာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ၊ ဒီလူျမင္တဲ့အခါမွာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရနဲ႔ ဖာသယ္လိုႏုိင္ငံမ်ဳိး ျဖစ္ေနမွာ ပဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ အတိအလင္း နားလည္ထားေစခ်င္တယ္။ အားမွမရွိေသးေတာ့ အဲဒီ လို ျဖစ္ေနမွာ ပဲ။အဲဒီ ေတာ့ကာ အင္မတန္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တစ္ခါတည္းကြၽန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့လူေတြ စည္းစည္း႐ံုး႐ံုးနဲ႔ ရွိပါမွ ဖာသယ္ သေဘာမ်ဳိး ႏုိင္ငံမ်ဳိး မ ျဖစ္ေစရမွာ ။ အဲဒီ ေတာ့တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး ၊ တိုင္းရင္းသားလူထုညီညြတ္ေရး စားဖားသမားေတြ ညီညြတ္တာ ကြၽန္ေတာ္ မလိုခ်င္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး ၊ တိုင္းသူျပည္သားလူထု ညီညြတ္ေရး ၊ အဲဒီ ညီညြတ္ေရး ႏွစ္ ခု မရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္ လြတ္လပ္ျငားေသာ ္လည္း ဘယ္ပါတီတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရ လုပ္လုပ္ဖာသယ္တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနမွာ ပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။အဲဒီ ေတာ့က ဒီႏွစ္ ခုကုိ ခင္ဗ်ားတို႔ မပ်က္ျပားပါေစနဲ႔။ ဘယ္သူက ဘာလုပ္လုပ္ မပ်က္ပါေစနဲ႔။ အဲဒါ အင္မတန္ အေရး ႀကီးပါတယ္။

''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဗမာေတြ မွာ ေစာက္က်င့္တစ္ခု ရွိတယ္။ဘာေစာက္က်င့္တစ္ခု ရွိသလဲဆိုရင္ ဒါကလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ကြၽန္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ပုသိမ္ဘက္ကုိသြားတဲ့အခါေလွၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ရွိတယ္။ ေလွၿပိဳင္ပြဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေလွၿပိဳင္ပြဲလုပ္တဲ့အခါမွာ ႏုိင္တဲ့အစင္းက ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးဘူးေရွ႕ကုိ နည္းနည္း ေရာက္တယ္ဆိုရင္ပဲ တက္ေထာင္တယ္၊ၾကြားတယ္။ တစ္ခါ႐ႈံးတဲ့ ေနာက္ေရထဲက ေလွကလည္းပဲပန္းတိုင္မေရာက္ေသးဘူး ႀကိဳးစားခ်င္ ႀကိဳးစားႏုိင္ေသးတယ္။မႀကိဳးစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ ႐ႈံးေတာ့မွာ ပါပဲကြာ ဆုိၿပီး ေျခပစ္လက္ပစ္နဲ႔ မႀကိဳးစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုရင္တကယ့္တိုင္းျပည္ ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့လူမ်ဳိးနဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးဟာ ကြၽန္ ျဖစ္မယ့္စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး၊ ကြၽန္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္။

''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ လြတ္လပ္တဲ့အခါမွာ လည္းယိုးဒယား (ထုိင္း) ျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ တူရကီျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ အုိင္ယာလန္ျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ ယူႏုိက္တက္စတိတ္ အေမရိကန္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ အဂၤလိပ္ျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ (ယခု ႐ုရွားဖက္ဒေရး ရွင္းသမၼတႏုိင္ငံ) လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ ဒီစိတ္မ်ဳိး ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး က်ဳပ္တို႔ ဗမာေတြ ကြၽန္ ျဖစ္ေနမွာ ပဲ။ လြတ္လပ္ေရး ရရင္လည္း ျမန္ျမန္ ျပန္ကြၽန္ ျဖစ္မွာ ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔မ႐ႈံးတဲ့တိုင္ေအာင္၊ ကြၽန္ မ ျဖစ္တဲ့တိုင္ေအာင္ ခုနလို ဖာသယ္လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္ေနမွာ ပဲ'' ျဖစ္ခ်င္တာေတြ အေပၚမွာ ၿပီးေတာ့ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကြၽန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္''

''ၿပီးေတာ့ ေဘာလံုးပြဲကုိၾကည့္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဗမာေတြ ေဘာလံုးပြဲမွာ ကန္ၾကတဲ့အခါမွာ ဆိုရင္ ကိုယ္က ပထမ စဂိုးသြင္းရတယ္ဆိုရင္ အေတာ္ အားတက္လာတယ္။ အားတက္လာတာနဲ႔၊ ကန္တာနဲ႔၊ ျပဳတာနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီ လို ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေတာ္ ေတာ္ ေလး ဂိုးေလးမ်ား လာတယ္ဆိုရင္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ကန္ခ်င္လာတယ္။ ငါႏုိင္မွာ ပဲဆိုၿပီး၊ အဲ့ဒါကေနၿပီး တစ္ဖက္ကေန ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္မွာ ကပ္ၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ ဂိုးသြင္းသြားလို႔ သေရ ျဖစ္ ျဖစ္၊ ႐ႈံးတာ ျဖစ္ ျဖစ္ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိးလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေဘာလံုးပြဲ ရာဇဝင္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္စဥ္းစားရင္ေတာ့ ေတြ ႕မွာ ပဲ။ ဒါတင္မကေသးဘူး။ဒီ႐ႈံးသြားတဲ့လူကလည္း ေဘာလံုးကန္လို႔ရွိရင္ ပထမပိုင္းမွာ နာရီဝက္မွာ ႐ႈံးသြားရင္ေတာ့ ေတာ္ ေသးရဲ႕ ။ က်န္ေသးတဲ့ဒုတိယနာရီဝက္မွာ ကန္လို႔ ၁ဝ မိနစ္ေလာက္ၾ ကေတာ့ ကုိယ့္ဘက္က ဂိုးမသြင္းႏုိင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီ အခါက်ရင္ လူကုိခ်တယ္။ဒါ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဗမာေဘာလံုးကန္တဲ့ ေဘာလံုးပြဲအက်င့္ပဲ။အဲဒါSporting Spirit (အားကစားစိတ္ဓာတ္) မရွိဘူး။ဒါဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ဗမာေတြ စိတ္ထဲမွာ ဗမာေတြ ဟာ စိတ္ဓာတ္ထက္တယ္ ဘာညာနဲ႔ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီေနရာမွာ သံုးဖို႔ဟာေတြ ပဲ။ဗမာေတြ စိတ္ဓာတ္က မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ သြားၿပီး ေကာင္းေနတယ္။ တကယ့္ေနရာေတြ က်ေတာ့ အသံုးမခ်ဘူး။ ဗမာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ အသံုးမခ်တတ္ဘူး။ဗမာဗမာခ်င္းခ်ဖို႔မွာ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္ခ်င္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ဳိးမရွိဘူး။ဒီတိုင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လည္မထူေထာင္ႏုိင္ဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္လပ္ႏုိင္ဘူး။ လြတ္လပ္ရင္လည္းဘယ္ေတာ့မွ က်က်နန လြတ္လပ္ေရး မ ျဖစ္ႏုိင္ဘူး''

''အဲဒီ ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရး ကုိ လိုခ်င္ရင္လြတ္လပ္ေရး ရႏုိင္ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းကုိ ရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရး ကုိ လိုခ်င္လို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရး ကုိ ရႏုိင္တဲ့ ညီညြတ္မႈ ကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါ၊ လြတ္လပ္ေရး ကုိ လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရး ကုိ ရႏုိင္တဲ့ထူေထာင္မႈ ကုိ လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီ လို လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႕ကုိ လြတ္လပ္ေရး အရသာကုိ ခံစား စံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္ လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကုိယ္ကုိ အက်င့္ဆိုးေတြ ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ ၊ ေစာက္က်င့္ေတြ ကုိ ျပင္ၾကဖို႔ လိုၿပီဆိုတာကြၽန္ေတာ္ ကေန႔ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္''

၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမတို ့ ဘုရင္ခံႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ ႕ဆံုခဲ့ၿပီး စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္မွ လက္နက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသတင္းကုိ ဘုရင္ခံအား တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ႏုတို႔ ဘုရင္ခံႏွင့္ ထပ္မံေတြ ႕ဆံုကာ လက္နက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၁၈၊ ဘုရင္ခံႏွင့္ သခင္ႏုတို႔ ေတြ ႕ဆံုခဲ့ရာ ဘုရင္ခံကဦးေစာအိမ္မွာ လက္နက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၃၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ အတြင္ းဝန္မ်ား ႐ံုး၏ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကုိ ဂဠဳန္ဦးေစာ ေနာက္လိုက္လူသတ္သမားတို႔က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္၍ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။

Cover

ညေန ၃ နာရီတြင္ လုပ္ၾကံမႈ တရားခံ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား ကုိ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ အတူ ဦးေစာ၏ ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

- ဦးရာဇတ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ကုိေထြးတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ ခုကုိဂ်ဴဗလီခန္းမမွ တာေမြကင္းဘဲလ္လမ္းရွိ (ငါးထပ္ႀကီးဘုရားလမ္း) ရွိ မူဆလင္ သခ်ဳႋင္းသို႔ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး မူဆလင္ဘာသာအရ ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီႏွင့္ ပ႑စ္ဂ်ဝါဟလာ ေန႐ူး၊ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ အထက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ၊ ၿဗိတိသွ် နန္းရင္းဝန္ ကလီမင့္အက္တလီတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံရျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၂၃၊ ၿဗိတိန္ဆ႒မေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရ္၊ ၿဗိသွ်နန္းရင္းဝန္၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဂ်ဝါမာလာေန႐ူး၊ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္လူဝီေမာင့္ဘက္တန္၊ မဒရပ္နန္းရင္းဝန္၊ အေမရိကန္အစိုးရတို႔ထံမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ား ကုိ သခင္ႏုထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ သခင္ႏုတို႔ သေဘာတူညီမႈ အရ

(၁) ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ''ဗမာျပည္ယာယီအစိုးရ'' ျဖစ္လာခဲ့သည္။

(၂) ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒သည္ ''ယာယီအစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္'' ျဖစ္လာခဲ့သည္။

(၃) အျခားအမႈ ေဆာင္ဝန္ႀကီးမ်ား သည္ ''ယာယီအစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား '' ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဇူလူလိုိုငုင္ ၂၆၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးျခင္းအတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဝမ္းနည္းတသေသာ ေန႔အ ျဖစ္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးတြင္ အလုပ္မ်ား ရပ္စဲကာ အစိုးရ႐ံုးအားလံုးႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား အား ပိတ္ထားၿပီး အစိုးရအေဆာက္အဦးအားလံုးႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား တြင္ အလံမ်ား တိုင္တစ္ဝက္ လႊင့္ထူထားခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၉၊ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုး၍ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းေၾကာင္း အဆိုကုိ သခင္ႏုက တင္သြင္း၍ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေထာက္ခံမိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား သည္က်ဆံုးသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ား ထားရွိရာ ဂ်ဴဗလီခန္းမသို႔ သြားေရာက္၍ ဂါရဝျပဳခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ကာကြယ္ေရး မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္ ဂြၽန္ဒဗလ်ဴဖရီးမင္း (ဲသ့ည ႊၽ.ၤမနနာေည) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္လက်္ာတို႔ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္ေသာ ''လက်္ာဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္''ကုိ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၃ဝ၊ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံက ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ ကုိစစ္ေဆးစီရင္ရန္ အထူးခံု႐ံုး ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂ဝ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အထူးခံု႐ံုးနာယကအ ျဖစ္ တရားသူႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္အားလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အ ျဖစ္ ဦးေအာင္သာေက်ာ္ (ဒိစႀကိတ္စက္ရွင္ တရားသူႀကီး)ႏွင့္ ဦးစီးမွဴး (ဒိစႀကိတ္စက္ရွင္ တရားသူႀကီး) တို႔အားလည္းေကာင္း ဘုရင္ခံကခန္႔အပ္ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႀကီးက ဖတ္ၾကားအစီရင္ခံ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထူးခံု႐ံုး စတင္၍ ႐ံုးထုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔နံနက္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္ းဝန္႐ံုးႀကီး၌ တရားခံ(၁ဝ) ဦးမွာ -

(၁) ဦးေစာ

(၂) ေမာင္စိုး

(၃) သက္ႏွင္း

(၄) ေမာင္စိန္

(၅) ရန္ႀကီးေအာင္

(၆) သုခ

(၇) ခင္ေမာင္ရင္

(၈) ေမာင္နီ

(၉) မႈ န္ႀကီး

(၁ဝ) အညႊန္႔

တို႔၏ လုပ္ၾကံမႈ ေၾကာင့္ -

(၁) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(၂) ဝန္ႀကီး ဦးဘခ်ဳိ

(၃) ဝန္ႀကီး သခင္ျမ

(၄) ဝန္ႀကီး ဦးဘဝင္း

(၅) ဝန္ႀကီး မန္းဘခိုင္

(၆) ဝန္ႀကီး မစၥတာ ရာဇတ္

(၇) မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္း

(၈) အတြင္ းဝန္ကေလး ဦးအုန္းေမာင္

(၉) အပါးေတာ္ ၿမဲ ေမာင္ေထြးတို႔အား ပစ္ခတ္ လုပ္ၾကံသည့္အတြက္ ဤ႐ံုးေတာ္ ၌ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၃ဝ၂-၃၄၊ ၃ဝ၂-၁၁၄၊ ၃ဝ၂-၁ဝ၊ ၃ဝ၂-၁၂ဝ (ခ) အရ ႐ံုးေတာ္ က အေရး ယူ စစ္ေဆးလိုပါေၾကာင္း အစိုးရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႀကီးက ေလွ်ာက္ထားသည္။

အထက္ပါ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအဒီလမ္း(ယခု မိုးမခလမ္း) အမွတ္ (၄) ဦးေစာေနအိမ္၌ တရားခံမ်ား ကုိ ပုလိပ္မ်ား ႏွင့္ တက္ေရာက္ဖမ္းဆီးရမိသည့္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မမ်ား အရ အေရး ယူစစ္ေဆးရန္ ေလွ်ာက္ထားသူအမႈ တြဲ ကုိ တရားသူႀကီးမ်ား အား တင္ျပသည္။

၄င္းက ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးမ်ား စည္းေဝးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ျပပါတရားခံ ေမာင္စိုး၊ သက္ႏွင္း၊ ေမာင္စိန္၊ ရန္ႀကီးေအာင္ တို႔သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါ၉ ဦးအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္သည့္ျပင္ ရန္ႀကီးေအာင္သည္ေမာင္ေထြးအား ေသနတ္ႏွင့္ အတြင္ းဝန္႐ံုးအေပၚ၌ ပစ္သတ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု ေလွ်ာက္ထား၏ ။

နာယကတရားသူႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က အဆိုပါအမႈ ႀကီးမွာ ဝရမ္းအမႈ ႀကီး ျဖစ္သည့္ျပင္ တရားလိုသက္ေသေပါင္း ၁၂ဝခန္႔ တင္ျပစစ္ေဆးမည္ ။ တရားခံမ်ား ကုိ လံုျခံဳေသာ ေနရာတြင္ စစ္ေဆးရန္၊ သမာဓိခံု႐ံုးကုိ ဗဟိုအင္းစိန္ေထာင္ႀကီးအတြင္ း၌ စစ္ေဆးရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ၁၂ဝ တို႔၏ အမည္ စာရင္းကုိ တင္ရန္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ၊ ညေန၁ နာရီခြဲမွ ၃ နာရီအထိ တရား႐ံုးေတာ္ တြင္ စစ္ေဆးမည္ ဟုအခ်ိန္ပါ ကန္႔သတ္ဆံုးျဖတ္ေပးလိုက္ သည္။

၁၉၄၇ ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈ ႀကီးကို အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ႐ံုးစတင္ထိုင္ၿပီး အမႈ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၇၊ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ မစၥတာကလီပင့္ရေခ်တ္ အက္တလီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ယာယီ အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုတို႔ သမုိင္းဝင္ ''ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္'' ေခၚ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ဒီဇီဇင္ဘ္ဘာ ၁ဝ၊ ၿဗိိတိ္သွ်ပါလီမန္က ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၂၈ မဲ ၁၁၄ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ မင္းျမတ္က လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း ျပဳခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ ႀကီးကုိ စစ္ေဆးၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ႏုိင္ငံေတာ္ အထူးခံု႐ံုးမွ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ တရားခံမ်ား ကုိ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္စီရင္ခံသည္။

၁။ ေမာင္စိုးအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မန္းဘခိုင္တို႔ကုိသတ္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၃ဝ၂ (၁) (ခ) ၃၄ အရျပစ္မႈ ၂ ခု က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္၍ လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းတပ္၍ အေသသတ္ေစ။

၂။ သက္ႏွင္းအားလည္း အထက္ပါအတိုင္း ျပစ္မႈ ၂ ခုက်ဴးလြန္၍ လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းတပ္၍ အေသသတ္ေစ။

၃။ ေမာင္စိန္အား ဝန္ႀကီး မန္းဘခိုင္ကုိ ေသေအာင္ သတ္ခဲ့သူ ျဖစ္၍ လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃ဝ၂ (၁) (ခ) ၃၄ အရလည္ပင္းႀကိဳးတပ္၍ အေသသတ္ေစ။

၄။ ရန္ႀကီးေအာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သက္ေတာ္ ေစာင့္ ကုိေထြး ႏွစ္ ေယာက္ ကုိ သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ ပုဒ္မ၃ဝ၂ (၁) (ခ) ၃၄ အရ လည္ပင္းႀကိဳးတပ္၍ အေသသတ္ေစ။

ရန္ႀကီးေအာင္ ဖခင္က သူ႔သား ရန္ႀကီးေအာင္သည္အသက္ ၁၆ ႏွစ္ သာ ရွိေသး၍ အသက္ငယ္သည္ေျပာကာ ဇာတာတင္ျပခဲ့သည္။ ၄င္းဇာတာမွာ ယခုအမႈ အတြက္ လုပ္လာေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။ ၄င္းတို႔အဆိုမွာ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ဟု ေျပာၾကေသာ ္လည္း ဆရာဝန္၏ ထြက္ဆိုခ်က္မွာ ၁၈ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ႐ံုးေတာ္ ကလက္ခံသျဖင့္ တရားခံ ရန္ႀကီးေအာင္သည္ ႀကိဳးဒဏ္ခံယူရသည္။

၅။ ပါဝင္ကူညီသူမ်ား ျဖစ္သည့္-

(၅) ပထမတရားခံ ဦးေစာ ႏွင့္ (၆) သုခ တို႔သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ မန္းဘခိုင္တို႔ကုိ သတ္ရန္ ပါဝင္ကူညီသူမ်ား ျဖစ္၍ လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃ဝ၂ (၁) (ခ)၁ဝ၉ အရ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အား ေပးေသာ အျပစ္ဒဏ္အတိုင္း လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းတပ္၍ အေသသတ္ေစဟု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ျပ၍ စီရင္ခ်က္ခ်သည္။

ခံုအဖြဲ႕ဝင္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္သာေက်ာ္ကတရားခံမ်ား အား တစ္ဦးစီ ေပးအပ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကုိ ဗမာလိုေျပာျပ၏ ။ အစိုးရသက္ေသ ဘညြန္႔အား အျပစ္မရွိသျဖင့္ တရား႐ံုးမွ တရားရွင္လႊတ္လိုက္၏ ။

၁၉၄၈ ဇန္န္နဝါရီ ၁၊ဂ်ဴဗလီခန္းမတြင္ ထားရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ကုိ ျပည္သူလူထု သံုးေသာ င္းခန္႔ လာေရာက္ အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။ဇန္န္နဝါရီ ၃၊ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ႏွင့္ ဇနီးတို႔ ဂ်ဴဗလီခန္းမသို႔ သြားေရာက္ကာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကုိပန္းေခြခ် အေလးျပဳခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကုိ လုပ္ၾကံမႈ ျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးခံထားရေသာ ဦးေစာက တရားလႊတ္ေတာ္ သို႔ အယူခံလႊာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ဇန္န္န္နဝါရီ ၄၊ နယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္ေအာက္၌ ေအာက္ျမန္မာျပည္သည္၁၂၃ ႏွစ္ ၊ အထက္ျမန္မာျပည္သည္ ၆၃ ႏွစ္ အသီးသီး သူ႔ကြၽန္ဘဝ၌ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၃ဝ မိနစ္တြင္ လံုးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အ ျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

နံနက္ ၄ နာရီ ၂ဝ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ဘာမင္ဟမ္စစ္သေဘၤာႀကီးမွ အေျမာက္မ်ား ပစ္ေဖာက္ၿပီး အခ်က္ေပးရာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕၌ ၿဗိတိသွ်ယူနီယံဂ်က္အလံကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အလံကုိ လႊတ္တင္သည္။

နံနက္ ၄း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းသည့္ အခမ္းအနားမ်ား ကုိဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ ၁ဝ လၾကာမွ် ထားခဲ့ၿပီးေနာက္နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သရဏဂံု တင္ခဲ့သည္။ ပင့္သံဃာအေပါင္း၁ဝဝ အား ဆြမ္းကပ္လွဴ၍ အမွ်အတန္းေဝသည္။

ညေန ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ စ်ာပနအ ျဖစ္ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ၍ ဂူသြင္း သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ေလသည္။

၁၉၄၈ ဧၿပီ ၂၃၊လုပ္ၾကံမႈ ႀကီး၏ (၁) တရားခံ ဦးေစာႏွင့္ တကြတရားခံ ေမာင္စိုး၊ သက္ႏွင္း၊ ရန္ႀကီးေအာင္၊ မႈ န္ႀကီးတို႔၏ အယူခံလႊာ တင္ခြင့္ရလိုမႈ ကုိ တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္၊ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သာဘဦး၊ တရားဝန္ႀကီး ဦးေအးေမာင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေမာင္တို႔ ၾကားနာစစ္ေဆးသည္။

ဧၿပီ ၂၇၊ တရားခံတို ့၏ အယူခံလႊာမ်ား ကို တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ေမ ၄၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအိမ္တြင္ အထူးလ်ိဳ ့၀ွက္၍ ္စည္းေဝးၿပီးေနာက္ တရားခံစိန္ႀကီးေခၚ ေမာင္စိန္၊ ေမာင္နီ၊သုခႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္တို႔အား ၄င္းတို႔၏ အသနားခံလႊာမ်ား ကုိပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ခင္ေမာင္ရင္အား ေသဒဏ္မွ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ေမ ၆၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ ႀကီးတြင္ ေသဒဏ္အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ တရားခံ ၈ ဦးအနက္မွ သတ္ျဖတ္မႈ တြင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္မပါဝင္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘဲ ေနာက္လိုက္ငယ္သား ျဖစ္လ်က္ အမွန္တရား၊ ေနာင္တတရားမ်ား ကုိ ရရွိေနေသာ တရားခံႏွစ္ ဦး ျဖစ္သည့္ သုခႏွင့္ ေမာင္နီ ေခၚဘိုနီ တို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ ဇီဝိတဒါနျဖင့္ ေသဒဏ္မွ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလႊဲခ်မွတ္လိုက္သည္။ က်န္တရားခံမ်ား ကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ အျပစ္ဒဏ္အတိုင္း အတည္ျပဳသည္။

ေမ ၈၊ နံနက္ ၅ နာရီ ၃၂ မိနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈ တရားခံ ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ မႈ န္ႀကီး၊ ေမာင္စိုးႏွင့္ သက္ႏွင္းတို႔အားရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ဗဟိုစံျပ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီး၌ ႀကိဳးေပးလိုက္သည္။ နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီး(ယခု သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေရွ႕ရွိ ေျမကြက္လပ္) တြင္ တရားခံစိန္ႀကီးႏွင့္ ရန္ႀကီးေအာင္တို႔အား ႀကိဳးေပးသည္။ တရားခံရန္ႀကီးေအာင္သည္ ႀကိဳးမေပးမီ အခ်ိန္အတြင္ း ႀကိဳးစင္ေပၚ၌ ''ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အေသခံရတာ ပါ''ဟု ေျပာၾကား၍ စိန္ႀကီးက ''အသက္ေရ… ေနာက္ဘဝက်မွပဲ ေပါင္းၾကစို႔'' ဟု ၄င္းရည္းစားအား ရည္စူး၍ ေျပာၾကားသြားသည္။

သန္း၀င္းလိႈင္

(၄)

ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ႏိုင္ငံေရး ဟူသည္ ...xxx ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕သြား ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အလြန္ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးအပ္ထားခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ဤတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ရေပလိမ့္မည္ ။အဘယ္ကဲ့သို႔ ထမ္းရြက္ၾကမည္ နည္းဟူ၍ ျပႆနာေပၚလာေပ၏ ။ ဤျပႆနာကို မေျဖရွင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ ေျဖရွင္းေၾကာင္း သဲလြန္စအေပါင္းတုိ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္၌ ရွာေဖြသင့္သည္ဟူ၍ ယူဆရေပမည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ ္ ယခုေခတ္ ယခုအခါ၌ ကမ္ၻာသူ ကမၻာသားတုိ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ ႕ေနရေသာ ျပႆနာအေပါင္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေရာေထြးယွက္စပ္ ခြဲျခားျခင္းငွာ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ ္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးသည္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ေနရာမလပ္ေအာင္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေနေပသည္။အမ်ဳိးသားေရး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး ဆက္သြယ္ေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံေရး ၊ ႀကီးပြားေရး ၊ ယဥ္ေက်းေရး ၊ ဘာသာေရး ၊ အက်င့္ေကာင္းေရး စေသာ ထုိထိုေသာ အေရး တို႔သည္ စင္စစ္မွာ ဤေရာေထြးယွက္သန္းလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ျပႆနာႀကီး အစိတ္အပိုင္းမ်ား သာ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေခတ္ကာလႏွင့္လိုက္၍ အစဥ္တစိုက္ သေဘာသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ သုိ႔ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေရး ဤကိစၥမ်ား ကို အသီးသီး အသက, အသက တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မဆုိင္ဘိသကဲ့သို႔ စဥ္းစားျခင္းငွာ မ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဤအေရး ဤကိစၥဥႆံုအလံုးစံုကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေသာ အခါ၌ လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတ္မမီွေသာ အေတြ းအဆ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒသတုိ႔ကို ေလွနံဓားထစ္ လုိက္နာျခင္းငွာ မ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။မည္ ေလာ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ေခတ္ေျပာင္းေခတ္လႊဲရွိေၾကာင္းအျငင္းမထြက္ဘဲလ်က္ သဲသဲမဲမဲ ေရွးက အေတြ းအဆရွိသသူမ်ား ရွိၾကေပေသး၏ ။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား သည္ ယခုထက္ထိပင္ ယုတ္မာညစ္ေထးေရွးက ႏိုင္ငံေရး မ်ဳိးကို သိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ လုိက္စားလ်က္ရွိၾကေသး၏ ။ ႏိုင္ငံေရး မည္ သည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆိုရမည္ ေလာ။ စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရး သည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရး ကို ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္ ယုတ္မာျခင္းသာ ျဖစ္၏ ။

ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲဟု ေမးဖြယ္ရာ ရွိျပန္၏ ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ကို မလုပ္သင့္။ ႏိုင္ငံေရး သည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မတန္မရာ၊ ေလးျမတ္စြာ ေမွ်ာ္႐ႈရန္သာလွ်င္ ရွိသည္ဟူ၍ ဆုိရမည္ ေလာ။

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူညာလူလိမ္တို႔သည္ေတာအံုကမ္းနား ေက်းေတာသား လူ႐ိုးလူအ တို႔ကို အတိတ္၊ တေဘာင္၊စနည္း၊ ဘေ၀ါတုိ႔ကို တြင္ တြင္ ႀကီး ေဟာေျပာ၍ ထုိသူတုိ႔၏ မေနာအႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ အငိုက္ကို ဖမ္းၿပီးေနာက္ စားေပါက္ထြင္ၾကသည့္ကိစၥဟု ဆိုရမည္ ေလာ။

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး သည္ ကႏၲာရခရီးပမာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား စြာ ရွိေသာ အေရး ကိစၥ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တတ္သာလွ်င္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ဆိုရမည္ ေလာ။

သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာေလ့ေျပာထရွိသည့္အတုိင္း၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေရး ဟူ၍ ပင္ ဆိုရဦးမည္ ေလာ။

ႏိုင္ငံေရး သေဘာအမွန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားတို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္လည္းမဟုတ္၊ နိမ့္က်လြန္းသည္လည္း မဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္၊ အဂ္ၢိရပ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကႏ္ၲာရခရီးလည္းမဟုတ္၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ စိတ္ေဇာႏွင့္လုပ္ေသာ အေရး ကိစၥလည္းမဟုတ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ အေရး ကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏ ။

အတိုခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္တို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ ႕ႀကံဳေနၾကရေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ ္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟု ဆိုရေပမည္ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စားမႈ ၊ေသာက္မႈ ၊ ေနမႈ ၊ ထိုင္မႈ ၊ သြားမႈ ၊ လာမႈ အစုစုသည္ ႏိုင္ငံေရး ပင္ ျဖစ္၏ ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ကို မဆင္ျခင္ မေတြ းေတာမိေစကာမူ ႏုိင္ငံေရး သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္သြယ္ေန၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ကို ေရွာင္ရွားေစကာမူ ႏုိင္ငံေရး သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္၊ ႐ုံး၊ အလုပ္႐ုံစသည္တို႔၌ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိ၏ ။ ဤဌာနမ်ား ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရး ကိုပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။

အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္ လုပ္ရ၏ ။ ေတာ္ သူလယ္သမားသည္ ၀မ္းစာအတြက္ လယ္ယာလုပ္ရ၏ ။ စာေရး စာခ်ီ အမႈ ထမ္းသည္လည္း လစာေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏ ။ ကုန္သည္ပြဲစားစသည္တို႔သည္ အသီးသီး ၀င္ေငြရရန္ လုပ္ၾကရ၏ ။ အခ်ဳပ္မွာ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး အတြက္ပင္ ျဖစ္၏ ။ အလုပ္သမားသည္ အခေၾကးေငြကို တိုးတက္၍ ရၿပီးလွ်င္ စားသာ ေသာက္သာေသာ အေျခအေနကို ရလို၏ ။ေတာင္သူလယ္သမားသည္ မိမိ၏ လယ္ေျမကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလို၏ ။ စာေရး စာခ်ီအမႈ ထမ္းတို႔သည္လည္း ႐ံုး၌ တကုတ္ကုတ္လုပ္ေနရေသာ ဘ၀ထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လိုၾက၏ ။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔လည္းလြယ္လြယ္ကူကူ တိုးခ်ဲ႕၍ ကူးသန္းေရာင္ း၀ယ္လုိၾက၏ ။

ဤကဲ့သို႔ လူတုိင္းလူတုိင္း မိမိတု႔ိ၏ အခြင့္အေရး ကို ရယူလိုျခင္းသည္ႏိုင္ငံေရး ပင္ ျဖစ္၏ ။

သို႔ ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ႀကံဳေတြ ႕ေနရေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ သည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး သည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိ၏ ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး သက္သက္သာသာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ လူတန္းေစ့ေအာင္ ေနႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ေတာင့္တၾကေပသည္။ လြတ္လပ္ေရး ဆိုရာ၌ ေနေရး ထုိင္ေရး လြတ္လပ္မႈ ၊ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုးအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္မႈ ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကာယ၊ ၪဏ၊ စိတၱ၊ အဆင့္အတန္း တိုးျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္မႈ တို႔ စသည္တို႔ကို ဆိုလိုေပသည္။ ဤလြတ္လပ္မႈ ရယူလိုမႈ သည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္၏ ။ သုိ႔ ျဖစ္ရကား ႏုိင္ငံေရး သည္ လူမႈ လူေရး မွ်သာ ျဖစ္၏ ။ ႏိုင္ငံေရး ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားမလည္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။သို႔ ႔ပါလ်က္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ား သည္ ႏုိင္ငံေရး သည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ဟု ဆိုၾက၏ ။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး သည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားပင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆုိၾကျပန္၏ ။ ထုိသူတို႔၏ အယူအဆတုိ႔မွာ အလြဲလြဲအမွာ းမွာ း ကြဲကြဲျပားျပား ရွိၾကေပ၏ ။ ႏိုင္ငံေရး ကို ဘာသာတရား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေျပာဆိုၾကေသာ သူမ်ား မွာ ယုတ္မာညစ္ေထးေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ပင္လွ်င္ ျဖစ္ေပ၏ ။ ထိုသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လည္ဆယ္၍ ေျပာျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစ၍ အေၾကာင္းအက်ဳိး အေကာင္းအဆိုးကို ေ၀ဖန္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေအာင္လုပ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပ၏ ။ အမွန္မွာ ထိုသူတုိ႔ ျပဳလုပ္မႈ သည္ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္။ မိမိတုိ႔ အေကာက္ၪဏ္ကို သံုး၍ မိမိတို႔ ႀကီးပြားေရး တစ္နပ္စားႏိုင္ငံေရး ပင္ ျဖစ္ေပ၏ ။ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာေရး မွာ လူအသီးသီးတို႔၏ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္၏ ။ သိပၸံအတတ္အေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး သည္လူအသီးသီးတို႔၏ အခြင့္အေရး ကို ေစာင့္ေရွာက္ရေပလိမ့္မည္ ။ အခြင့္အေရး မ်ား တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ လည္း ပါ၀င္ေလ၏ ။ ဤအခြင့္အေရး ေပးရာ၌ ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာေရး ႏွစ္ ဌာနစပ္ၾကားတြင္ စည္းတားရေပလိမ့္မည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ ္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး မွာ သေဘာမတူ အမူကြဲျပား တျခားစီ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။ ဘာသာေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး ၏ သေဘာတရားကို ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေပ၏ ။ အေၾကာင္းမူကားဘာသာေရး သည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မ်ား ကို (၀ါ) ေလာကုတၱရာကို ေရွ႕႐ႈသည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေလာကအေရး ႏွင့္ မ်ား စြာ မသက္ဆုိင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရး မွာ မူကား ေလာကီေရး ရာသာ ျဖစ္ေပ၏ ။

လုပ္ငန္းသေဘာမွာ လူမႈ တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး တုိ႔သည္ အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆမိေပသည္။ ဘာသာတရားက သစၥာ၊ ေမတၱာႏွင့္ သမၼာအာဇီ၀၊ သမၼာကမၼႏၲ စသည္တို႔ကိုဓမၼအေနႏွင့္ ေဟာၾကားခဲ့ရာ လူမႈ တြင္ လည္း ဤဓမၼတုိ႔ကို ေလးစားၾကေပသည္။

စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရး တို႔မည္ သည္ ၿပီးဆံုးျခင္းေရာက္ၿပီဟူ၍ မရွိႏိုင္ေခ်။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံသရာ၌ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ ျမတ္အတိုင္း အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး၊ အတိတ္ပစၥဳပၸန္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္၊ဆက္စပ္၍ မရပ္မနား၊ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးကို တသြားတည္း သြားေနရေပၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ အေၾကာင္းတရား၊ အက်ဳိးတရား၊ အမ်ဳိးအစားကို လိုက္၍ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္၏ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(၅)

ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္

ေမာင္ထင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ကို သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခုပမာ ထင္မွတ္ကာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္စားေနၾကေသာ သူတုိ႔ ေပါမ်ား လွ၏ ။ထို႔ေၾကာင့္ သေဘာတရားအားျဖင့္ မျပည့္၀ဘဲ ေနာက္လုိက္စုႏိုင္လွ်င္ လူထုအာဏာကို ရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ အာဏာရလာလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္၍ တင့္တယ္သည္ဟု ထင္မွတ္မွာ းေနၾက၏ ။ ဤထင္မွတ္မ်ား ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္မဟုတ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ႏွင့္ စစ္ေျမျပင္တြင္ နဖူးေတြ ႕ ဒူးေတြ ႕ ေတြ ႕ခဲ့ရေသာ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္ မွစ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တုိင္ေအာင္လြတ္လပ္ေရး ကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရ၏ ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး ထင္းအစည္းေျပသကဲ့သို႔ မ ျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရ၏ ။ သို႔ ေသာ ္ ထုိမွ် ရွည္လ်ားေသာ ကာလ ပရိေစၦဒအတြင္ းတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ဟူ၍ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မ်ားမ်ား စားစား မေပၚထြန္းခဲ့ေခ်။ ေယာအတြင္ း၀န္ ဦးဘိုးလႈိင္ကဲ့သို႔ ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထြန္းကားခဲ့ပါသည္ဟု လက္ညႇိဳးထိုး၍ ျပရန္ ရွိပါ၏ ။ သို႔ ေသာ ္ ဦးဘိုးလႈိင္မွာ သူ၏ ေတာ္ လွန္ေရး ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြ းအေခၚတို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္လ်က္ ရွိရကား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေစကာမူ လူထုစည္း႐ုံးမႈ ႀကီးကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးေခတ္၌ ဥေရာပျပန္ ျမန္မာတို႔သည္ ဥေရာပတိုက္၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းကို ျမင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာမင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ခဲ့ၾက၏ ။ သို႔ ေသာ ္ သီေပါမင္းေခတ္၌ ကင္း၀န္မင္းႀကီး၏ မွန္းေျခသည္ မေပါက္ခဲ့ေခ်။

ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တစ္၀ိုက္ေလာက္၌ လူထုတစ္ရပ္လံုးႏိုးၾကားထႂကြ၍ လူထုစည္း႐ံုးမႈ ႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါ၏ ။ ဂ်ီစီဘီေအန၀မကြန္ဖရင့္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္၌ ေပၚေပါက္လာေသာ ဖဆပလ၏ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ပဏာမ ညီလာခံအတြက္ ေရွ႕ေျပး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိေလာက္ပါ၏ ။ သို႔ ေသာ ္ ဂ်ီစီဘီေအ ေခတ္၌ လည္း ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ဟူ၍ မေပၚထြန္းႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ကို ဆက္ေၾကးရေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီေထာင္၍ လုပ္စားေရး အတြက္ေသာ ္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးရေရး အတြက္ေသာ ္လည္းေကာင္း မဖြယ္မရာ အသံုးခ်၍ ႏိုင္ငံေရး လုပ္စားျခင္းတို႔သာ လႊမ္းမိုးလာခဲ့ျပန္ေသာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္အရာ၌ တည္သင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ပင္လွ်င္ တိမ္ေကာ၍ သြားၾကရျပန္သည္။ ထိုေခတ္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ မဆက္ဆံေရး ၀ါဒ၊ အာဏာဖီဆန္ေရး ၀ါဒ၊ အခြန္မေပးေရး ၀ါဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိက္ဖ်က္ေရး ၀ါဒတုိ႔မွာ ျမန္မာျပည္က အိႏ္ၵိယျပည္မွ ကာဗြန္စကၠဴခံ၍ ပံုတူကူးခ်ေသာ ၀ါဒမ်ား သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့၏ ။ ျမန္မာ့အေျခအေနမွန္ကို သံုးသပ္၍ ထိုအေျခအေနမွန္အေပၚ၌ တည္ေဆာက္ေသာ သေဘာတရားဟူ၍ မထြန္းကားခဲ့ေခ်ရကား ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၏ နည္းပရိယာတို႔ေၾကာင့္ ၀ံသာႏု ဂ်ီစီဘီေအ ၂၁ ဦး၊ လႈိင္ပုေက်ာ္ ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဦးစိုးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဦးစု ဂ်ီစီဘီေအ၊ သရာဇပါတီ၊ေရႊေတာင္ၾကားပါတီ၊ လႈိင္ျမတ္ေပၚပါတီ၊ ေမာ္ျမင့္ၿဗဲပါတီ၊ ျပည္သူ႔ပါတီ၊မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ၊ ဆင္းရဲသား ၀ံသာႏုပါတီ စသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ ကြဲကာ လူထုသည္ ထင္းအစီးေျပသကဲ့သို႕ ေျပလာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ရင့္မႀကီးတို႔ ယင္းကဲ့သို႔ ကြဲၾက၊ ၿပဲၾကေသာ အခါ လူငယ္မ်ား ႀကီးမွဴးသည့္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ဟူ၍ ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ သို႔ ေသာ ္ လူငယ္မ်ား လည္း လူႀကီးတို႔၏ ေျခရာကို နင္းကာအစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ ျဖစ္လာျပန္သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္သမဂၢမွ ေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး စခန္း ထေလသည္။ တကၠသိုလ္သမဂၢမွ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ေမာင္ေအာင္ဆန္း ကူးေျပာင္းလာခဲ့ရာတြင္ လူငယ္တို႔၏ အင္အားစုသည္ စည္း႐ုံး၍ လာခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္ကား ၁၉၃၈ ခု၊ ေအာက္တုိဘာလ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုးသည္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ကို ႏိုင္ငံေရး စနစ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္မွာ ၅ဝဝဝိ စားရာထူးတြင္ အဆံုးသတ္ၾကေလသည္။

ေမာင္ေအာင္ဆန္းကား ယင္းကဲ့သုိ႔ ၅ဝဝဝိ စား ရာထူးတြင္ ေျခကုန္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ကို လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ဟု မယူဆေခ်။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္အရ ႀကိဳးပမ္းမႈ သည္ ကြၽန္ေခတ္၌ သံသရာရွည္ဖို႔သာ ျဖစ္မည္ ဟုအယူရွိခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ၌ ေမာင္ေအာင္ဆန္းကတို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ဝင္ခဲ့သည္မွာ အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသည္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ၿပီးလွ်င္ လက္႐ုံးရည္ကို အားကိုးကာ စစ္စိတ္ စစ္မာန္ဝင္ေနေသာ အစည္းအ႐ုံး ျဖစ္သည္ဟုယူဆေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုေခတ္အျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ လက္႐ုံးရည္ အားကိုးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးပမ္းရမည္ ဟူသည္မွာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ျပဳက်င့္တတ္ေသာ လူငယ္တို႔၏ မုိက္႐ူးရဲအလုပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကရေပမည္ ။ စင္စစ္ ထိုေခတ္က လူႀကီးမ်ား သာမက လူငယ္အမ်ား ကပါ ဤကဲ့သို႔ ဆိုခဲ့ၾက၏ ။ သို႔ ေသာ ္ႏိုင္ငံေရး အေတြ းအေခၚ အေျမာ္အျမင္ရွိသူ ေမာင္ေအာင္ဆန္း အဖို႔ကားလက္႐ုံးအားကိုးျဖင့္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ႏိုင္ငံကို လက္႐ုံးအားကိုးျဖင့္ သာလြတ္လပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။ ဤေခတ္၌ ကား ဤသို႔ ေမာင္ေအာင္ဆန္း ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ အေတြ းအေခၚတို႔သည္အေျခအေနႏွင့္ ဟပ္မိသည္ဟု ဝန္ခံၾကရေပၿပီ။

ဤမွ်ႏွင့္ပင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းအား ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ဟု ဘြဲ႕ထူး တပ္ရမည္ ေလာ။

မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္အရာသို႔ ေရာက္ေစေသာ အျခား အေတြ းအေခၚမ်ား ရွိပါေသးသည္။

တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၌ တစ္ႏွစ္ မွ် အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ အခါ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားမ်ား ကို ထပ္မံျမင္လာျပန္သည္။

ထုိေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမား လက္ေဟာင္းႀကီးတို႔သည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားႀကီးပြားေရး မူရင္းကို ခ်ခဲ့ၾကသည္။

''ျမန္မာျပည္သည္ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္းကို အားထားရေသာ ျပည္ ျဖစ္၍ မွီခိုအားထားရန္ အေရး အႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္သည္ေကာက္ပဲသီးႏွံ ထြန္းကား၍ ေစ်းေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေရာင္ းႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏ ။

လယ္သမားတို႔၏ လက္၌ လယ္ေျမ ယာေျမ မရွိသေလာက္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခားသား ခ်စ္တီးမ်ား ႏွင့္ ဓနရွင္တို႔ လက္ထဲသို႔ လယ္ေျမယာေျမ ေရာက္ကုန္ၿပီ။ ထိုေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ လုိေနသည္။

ယခု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရ ျပည္သူတို႔ တင္ေျမႇာက္ေသာ အမတ္တို႔ကေျမသိမ္းဥပေဒလုပ္ႏိုင္သည္။''

ဤႏိုင္ငံေရး အျမင္သည္ ယခုေခတ္ လယ္ယာေျမ ျပည္သူပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အတြက္ လမ္းခင္းေပးေသာ အျမင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ၏ ။ သို႔ ေသာ ္ လူမ်ဳိးႏွင့္ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး အတြက္ ျပည့္စံုေသာ အျမင္ မဟုတ္ေသး။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴး သခင္ေအာင္ဆန္းကား ...

ဆရာစံအေရး ေတာ္ ပံုဟူ၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေပၚလာရပါသနည္း။

ကုလား-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားေသာ အေၾကာင္းရင္းကား အဘယ္နည္း။

ျမန္မာတို႔၏ အေျခခံလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကား မည္ သို႔ ပါနည္း။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး သည္ မည္ သည္ကို အေျခခံျပဳပါသနည္း။

အင္ပိုင္ယာ ဝါဒသမားတို႔၏ ျဗဴ႐ိုကေရစီသည္ ျမန္မာတို႔ အေပၚ၌ မည္ သို႔ ဖိစီးေနပါသနည္း။

တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူထုစည္း႐ုံးမႈ ကို မည္ သို႔ လႈံ႔ေဆာ္ရပါမည္ နည္း။

ဆူးအက္တူးေျမာင္း ဖြင့္သည္ႏွင့္ ခ်စ္တီးမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚေသာ ေျမယာစံနစ္ကို မည္ သို႔ ေတာ္ လွန္မည္ နည္း။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးသခင္ေအာင္ဆန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ ေပၚလစီဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုေပၚလစီဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို ဖတ္႐ႈၾကည့္ခဲ့ပါလွ်င္ ထုိအခ်ိန္က သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အေတြ းအေခၚတို႔တြင္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထုိေပၚေပါက္လာေသာ ေမးခြန္းမ်ား ၏ အေျဖကို ရွာေဖြ၍ ေတြ ႕ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔သည္ေပၚလြင္လာေပလိမ့္မည္ ။

သခင္ေအာင္ဆန္း၏ အျမင္သည္ မည္ သို႔ ရွိခဲ့သနည္း။ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤေခတ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေတြ းအေခၚမ်ား ကို ေလ့လာရန္ အလို႔ငွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရး သားခဲ့ေသာ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ၊ အဆိုၾကမ္းမ်ား ၊လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ရွာေဖြစုေဆာင္းထားဖို႔ လုိေပသည္။ ယခုကြၽန္ေတာ္ တင္ျပရသည္မွာ မ်ား ေသာ အားျဖင့္ စိတ္မွတ္ႏွင့္သာ ျဖစ္သည္။စနစ္တက် ေလ့လာဖုိ႔ရာမွာ စနစ္တက် သုေတသနျပဳဖို႔ လိုေပသည္။ယခု ဤေဆာင္းပါးအဖို႔ကား ကြၽန္ေတာ္ မွတ္မိေသာ ၁၉၃၉ ခု၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးလုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညာစာတမ္း၊ ၁၉၄၅ ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ၊ ၁၉၄၆ ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဖဆပလလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အျခားမိန္႔ခြန္းမ်ား ကို အေျခတည္၍ ေျပာရေပလိမ့္မည္ ။

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စံနစ္၌ အေျခတည္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္စနစ္ အရင္းတည္ခ့ဲသည္ ဟူသည္တို႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့၏ ။ သို႔ ေသာ ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဤအေျခကိုသေဘာေပါက္သည္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ အယူအဆတို႔ကို အေျခခံခဲ့သည္မဟုတ္။မိမိႏိုင္ငံ၏ အေျခကို မိမိေလ့လာၿပီးမွ သေဘာေပါက္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံေကြၽးစံနစ္ဟူသည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ မတူဘဲ လူတန္းစားတစ္ရပ္က အျခားလူတန္းစားတစ္ရပ္ကို စီးပြားေရး ခ်ယ္လွယ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ပေဒသရာဇ္ဧကရာဇ္ေခတ္၌ ပင္ မ်ဳိး႐ိုးကို မလုိက္ဘဲ ပညာအရည္အခ်င္းကို လုိက္၍ ရာထူးဌာနႏၲရမ်ား ကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမိန္းမတို႔၌ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိေၾကာင္း၊ လူထုစီးပြားေရး မွာ သမဝါယမသေဘာကို အေျခခံ၍ ျပည္တြင္ းဖူလံုမႈ အေပၚ၌ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမွန္ကို ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ပီသစြာ သံုးသပ္ခဲ့ေလသည္။

ဤအေျခမွန္ကို ျမင္ေသာ ေၾကာင့္သာလွ်င္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ က ေတာင္သူလယ္သမား စည္း႐ုံးမႈ ၊ အလုပ္သမား စည္း႐ုံးမႈ တုိ႔ကို လႈံ႔ေဆာ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သေဘာေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏ ။ စည္း႐ုံးရာ၌ လည္း၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၏ အျပစ္တုိ႔ကို လူထုနားလည္သေဘာေပါက္ေစ၏ ။၉၁ ဌာန၏ အျပစ္တို႔ကို ကုစားရန္ အလို႔ငွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတာင္းဆိုးခဲ့၏ ။ ထုိတုိင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပါမွျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း လူထုအား နားလည္သေဘာေပါက္ေစ၏ ။ ဤသို႔ မွ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကို ဖြဲ႕စည္းမေပးႏိုင္ပါက ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အျပဳတ္တုိက္ရန္၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ လူလတ္တန္းစားစသည့္ လူထု၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးက အႀကီးအက်ယ္ သပိတ္ေမွာ က္ၾကဖို႔ရာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴး သခင္ေအာင္ဆန္းက လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေလသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္း အျမင္၌ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သည္ အဆင့္သံုးဆင့္ ရွိသည္။ ပထမအဆင့္မ်ာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ ဒုိင္အာခီ၊ တတိယအဆင့္မွာ အျမင္ေကာင္းေအာင္ ပိုမို မြမ္းမံျခယ္လွယ္ထားေသာ ဒိုင္အာခီ(၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး )ဟူ၍ ျမင္ေလသည္။ထုိအဆင့္ သံုးဆင့္ကို ၿဖိဳရန္ လူထုစည္း႐ုံးမႈ သာလွ်င္ ရွိသည္ကို ၁၉၃၉ခုႏွစ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ေၾကညာစာတမ္း၌ အတိအလင္း ျပဆိုခ့ဲေပသည္။

ေမာင္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္တို႔မွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၏ အ႐ွဳိက္ကို ထိုးလုိက္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး က်ားကြက္ကို တေစ့တေစာင္း ျမင္သျဖင့္ မ်ား စြာ တုန္လႈပ္ထိတ္လန္႔ၾက၏ ။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ကို လုိလားၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအားလံုးတို႔၏ ''လြတ္လပ္ေရး တပ္ဦး''၌ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ေျခသည္း လက္သည္း ျဖစ္လာေသာ အခါ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ သခင္ေအာင္ဆန္းအား ေတြ ႕ရာသခ်ဳႋင္း ဓားမဆိုင္းဘဲ လုိက္လံဖမ္းဆီးေလသည္။

သို႔ ေသာ ္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေတြ းအေခၚ၌ လြတ္လပ္ေရး ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခ်ည္း ျပည္တြင္ းေရး တစ္ရပ္အေနႏွင့္ အတြင္ းက်ိတ္ တုိက္၍ မရ၊ ႏိုင္ငံျခား၌ ဝါဒျဖန္႔၍ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီျဖင့္ တုိက္ယူရမည္ ။ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ ေသာ ္ ဂ်ပန္၏ က်ဴးေက်ာ္မႈ ကို မိမိတို႔က ဦးေအာင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာျခင္းျဖင့္ ခံတုိက္ႏိုင္ရမည္ ဟူ၍ စဥ္းစားထားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ေဒါက္တာ သိန္းေမာင္တို႔က သခင္ေအာင္ဆန္းအား ဂ်ပန္အကူအညီကို ယူၾကည့္ပါဟု ေျပာသည္။သခင္ေအာင္ဆန္းကား တ႐ုတ္ေသာ ၊ ယိုးဒယား(ထိုင္း)ေသာ ၊ ဂ်ပန္ေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ အခ်ိန္မရေခ်။ ရရာအကူအညီကို ယူမည္ ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ ္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေျခဦးလွည့္၍ တ႐ုတ္ထံမွအကူအညီေတာင္းရန္ ပို၍ ရည္သန္ခဲ့သည္။ အေျခအေနအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ဖူးစာမဆံုရဘဲ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖူးစာဆံုခဲ့၏ ။

ဂ်ပန္၏ အကူအညီကို ယူခဲ့ရေစကာမူ ဂ်ပန္၏ ကတိမတည္မႈ ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဂ်ပန္ကို ျပန္ခ်ရမည္ ဟူေသာ သေဘာတရားကိုလည္းေမာင္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာေသာ အခါ တစ္ေန႔ တျခား ပိုမို၍ ျမင္လာခဲ့၏ ။ ဂ်ပန္ကို ခံခ်ရာ၌ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ဥပါယ္မွာ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ဆန္လွေပသည္။ ဂ်ပန္ကို ခ်ၾကရေတာ့မည္ ဟု ပိုင္းျဖတ္လုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ၁၃ ရာစုႏွစ္ ကကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသား လူထုတစ္ရပ္လံုး အံုၾကြကာ ေျပာက္က်ားတုိက္ခုိက္နည္းစနစ္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သူ ကူဗလုိင္ခန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည့္ နည္းပရိယာယ္ကို ေတြ းမိေလသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၇ ရာစုႏွစ္ ကအေလာင္းဘုရားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၏ စည္း႐ုံးမႈ ကို ရေလေအာင္ရန္သူတုိ႔အား ေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရပံုကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သတိရမိသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အေျခအေနမွန္ကို ၾကည့္၍ ေတြ းေတာတတ္ေသာ အေျမာ္အျမင္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေတာ္ လွန္ေရး သည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။

ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရး ႀကီးကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေသာ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၅ ကို ေတာ္ လွန္၍ လြတ္လပ္ေရး ကို ႀကိဳးပမ္းဖို႔ရာအေျခအေန ေပၚလာခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညာခ်က္ကို အစဥ္အလာ မပ်က္ေစဘဲ ဆက္လက္သံုးစဲြခဲ့ျပန္သည္။ ဤသို႔ ေျပာရျခင္းမွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္။ ၁၉၄၆ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔စြဲႏွင့္ ဖဆပလ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေၾကညာခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သခင္ေအာင္ဆန္းဘဝကေၾကညာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သေဘာသြားျခင္းအလားတူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ေပတည္း။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဖဆပလ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သခင္ေအာင္ဆန္းဘဝက ႏိုင္ငံေရး အေတြ းအေခၚတုိ႔ကို လက္ေတြ ႕အသံုးခ်သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ''လြတ္လပ္ေရး ကိုလိုလားႏွစသက္္ ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ရမည္ ''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား ျပည္မ်ား ရွိ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ႏွိမ္နင္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကြၽန္တမယ္မွ် ျဖစ္ေနၾကေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ရမည္ '' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဖဆပလကေၾကညာခဲ့သည္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္းဘဝက ယူဆထားေသာ ''ႏိုင္ငံျခားအဆက္အသြယ္ယူ''သည့္ သေဘာတရား၏ အဆက္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုမွ်မကေသး လူထုတပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ဖဆပလ၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၌ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရး ႏိုင္ငံသစ္ စီမံဖန္တီးေရး ကိစၥမ်ား ကို ပါတီသေဘာ၊ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ မသက္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား က ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။ သို႔ မွသာလွ်င္ ဤကိစၥမ်ား တြင္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူမ်ား ႏွင့္ အစိုးရအမႈ ထမ္းမ်ား လည္း ဤအမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းႀကီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပလိမ့္မည္ ''ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစကားကို ကြၽန္ေတာ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပေနစရာမလိုေခ်။ ႏုိင္ငံေရး ၌ သေဘာတရား မွန္ကန္မႈ သည္ အေရး ႀကီးေလရာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သေဘာတရားတို႔သည္ မည္ မွ်မွန္ကန္ေနသည္ကို ဤေခတ္လူထုသည္ လက္ေတြ ႕ သိရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ၌ ရခုိင္၊ မြန္၊ ကရင္ စေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္တကြ ေတာင္တန္းသားအားလံုးတို႔အေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထားရွိေသာ ေစတနာသည္ သန္႔ရွင္းမွန္ကန္သည္ကိုလည္းမည္ သူမွ် ေစာဒက မတက္ႏိုင္ၾကေခ်။ ဖဆပလလုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညာခ်က္၌ အမ်ဳိးသား လူနည္းစုမ်ား သည္ လူမ်ား စုအခြင့္အေရး ကို ရထိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ ကို ထင္ရွားေစသည္။ လူနည္းစုတို႔သည္ လူမ်ား တို႔၏ အခြင့္အေရး ကို တန္းတူရႏိုင္သည့္ေနာက္ လူနည္းစုအခြင့္အေရး ဟု ေျပာေနရန္အေၾကာင္း မရွိေတာ့ၿပီ။ ဤမွန္ကန္ေသာ ေစတနာအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ''လြတ္လပ္ေရး တစ္ႏွစ္ အတြင္ း ရရမည္ '' ဟု ႀကံဳးဝါးလုိက္ေသာ အခါ ေျမျပန္႔သားေရာေတာင္တန္းသားပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေနာက္တြင္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္၍ တညီတၫြတ္တည္း တည္ရွိခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေသြးနီးေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ကို မဆိုထားဘိဦး တစ္ေခတ္က ရန္သူ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ၿဗိတိသွ် အမ်ဳိးအႏြယ္တို႔ကိုပင္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္ ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားခ်င္း အမ်ဳိးေတာ္ စပ္သည္ဟူေသာ သေဘာတရားကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေလသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ့ကို ခင္ဗ်ားတုိ႔က လာပါဆိုလို႔ ကြၽန္ေတာ္ လာခဲ့ရတာပါပဲ။ အမ်ဳိးဘာသာမေရြး ဒီတိုင္းျပည္က လူမ်ား ရဲ႕ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာဝန္ဆုိတာဟာ ကြၽန္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ဘဝတစ္သက္တာမွာ ဒီတာဝန္ကို အစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စစ္အတြင္ း ေမွာ င္အတိ က်ေနသလို ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ (အဂၤလိပ္ကျပား) လူစုထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ လူေတြ ဟာ တစ္ခါမွ် မႀကံဳခဲ့ဘူးတဲ့ အတိဒုကၡကိုႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒုကၡ ျဖစ္ရတာ ေတြ သိရေတာ့ ဝမ္းလည္းနည္းမိပါတယ္။ စိတ္လည္း နာက်ည္းမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ဒုကၡေတြ ေျပရာေျပေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ့ဘာသာ ကြၽန္ေတာ္ တတ္ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ ဟိတ္ဟန္မဟုတ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ ဒီထက္ပို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာကိုဘဲ ဝမ္းနည္းေနရပါတယ္။ကိုင္း … ယခု ခင္ဗ်ားတို႔က ဒီကို လာၿပီး မိန္႔ခြန္းေပးပါဆိုေတာ့ကြၽန္ေတာ္ မွန္တာေတြ ကို အမွန္အတိုင္း အစီရင္ ခံခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တုိင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ေတာ့မယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ xxx ဒီလို ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ အသိတရား အသစ္ေတြ ကို သိလာၾကၿပီးတန္ဖိုးအသစ္ေတြ ကို နားလည္ႏိုးၾကားလာဖို႔ လုိပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေရွ႕ကို အလားအလာ အမ်ား ႀကီး ရွိပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္ကိုးစရာေတြ အမ်ား ႀကီးရွိပါတယ္။ xxx ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရရွိတာထက္ပိုၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ က မ်ား လာပါလိမ့္မယ္။ xxx ခင္ဗ်ားတို႔အထဲမွာ ဒီကိစၥနဲ႔ အလားတူ အျခားကိစၥမ်ား မွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ သိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔သာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့လူေတြ နဲ႔ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာကိုျပၾကရင္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာမွ် ေၾကာင့္ၾကစရာရွိဖို႔ မလိုဘူးဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ ယခု ေျပာခဲ့ပါတယ္''

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အထက္ပါ စကားရပ္တို႔ကို ၁၉၄၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့၏ ။ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ပီသစြာ ဣေႁႏၵရရျဖင့္ ေစတနာအရင္းခံ အမွန္တို႔ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကရင္၊ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား စေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား ၏ အသည္းစြဲသာမက အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အမ်ဳိးသားတို႔၏ အသည္းစြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ယေန႔တုိင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားကို နားထဲ၌ စြဲ၍ ေနၾကေလသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ၿပီဟုဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ရရေတာ့မည္ ဟုဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေမွ်ာ္ကိုးခဲ့၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာင့္တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွာ သခ်ဳႋင္းထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ လြတ္လပ္ေရး ၊ တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ႀကီးပြားေရး ၊ ခ်မ္းသာေရး ကို ဖန္တီးမည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာလွ်င္ ျဖစ္ဘိ၏ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္ခဲ့သည္မွာ ရွစ္ႏွစ္ ရွိၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔အဖို႔ကားဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္ခဲ့သည္မွာ မေန႔တစ္ေန႔ကလုိလို ထင္မိၾက၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုခ်စ္သည့္ေဇာျဖင့္ အမ်ား ပင္ တမ္းတၾက၏ ။ သို႔ ေသာ ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြ းအေခၚတို႔ကိုကား သတိရမွ ရၾကေပလိမ့္မည္ ။ စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ႏုပ်ဳိေသာ အရြယ္၌ ႏိုင္ငံေရး ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ္လည္း သူ၏ အေတြ းအေခၚတို႔မွာ ဝါရင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္တို႔၏ အေတြ းအေခၚမ်ဳိး ျဖစ္ရကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္အား တကယ္ခ်စ္ပါသည္၊ ခင္ပါသည္၊ သတိရပါသည္ဟုဆုိလွ်င္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေတြ းအေခၚမ်ား ရင့္သန္လာခဲ့သည့္နည္းတူ လူထု၏ စဥ္းစားဉာဏ္လည္း ရင့္သန္လာၾကေစရန္ လူထုတစ္ရပ္လံုး ႀကိဳးစားသင့္လွေပသည္။ ႏိုင္ငံေရး သမား ေပါသေလာက္၊ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ရွားလွေသာ ဤႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္မ်ား ထြန္းေပၚလာပါေစရန္ ရည္သန္၍ ကြၽန္ေတာ္ မွတ္မိသမွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေဟာေျပာခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္၊ မိန္႔ၾကားခ်က္တို႔ကို ယခုတင္ျပပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို၂ဝ ရာစုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ယူဆလွ်င္ ယုတၱိတန္၏ ၊မတန္၏ ကို စာ႐ႈသူတို႔ ဂဏေသခ်ာ ပိုင္းျခားေဝဖန္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

ေမာင္ထင္

(၆)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အ႐ိုင္းဝိေသသ

ဒဂံုတာရာ

(က)

႐ုပ္ပံုလႊာ အဖြဲ႕အႏြဲ႕ စာေပမ်ဳိးေရး ရန္ ထုိစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေပ။ပညာရွင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ အတၴဳပၸတၱိမ်ား ကို ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားသည္ အထူးသျဖင့္ ရသဟန္ျဖင့္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေသာ စာဆိုလွ်င္ စြဲလမ္းသည္။ပထမေတာ့ ေရး ျဖစ္မည္ လည္း မထင္။ တာရာမဂၢဇင္း ထုတ္ေဝမည္ ဆိုေတာ့မွ ေရး ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေရး ခံပုဂၢိဳလ္ ေရြးခ်ယ္ရာမွ ႐ုပ္ပံုလႊာ အဖြဲ႕အႏြဲ႕ဟူေသာ စာေပပုံသဏၭာန္တစ္ခု ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ လူေရြးရာတြင္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္လည္း ဆုိင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေရး သည့္အခ်ိန္မွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီး ဖဆပလ အားေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္။ဖဆပလ ဥကၠ႒မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေနေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုးက ေမွ်ာ္လင့္အားထားေနေသာ ၊ ၾကည္ညိဳေနေသာ ကာလ။လူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟု အဖ်ားဆြတ္ေခၚေနေသာ အခ်ိန္၊ ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟု မေခၚဖူးခဲ့။ သီေပါမင္း နန္းက်ကတည္းက ျမန္မာထဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟု ေခၚစရာ မရွိရာမွ ဂ်ပန္ေခတ္က စ၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို လူထုက ေခၚခ်င္ပံုရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး အဓိပၸာယ္ဆက္စပ္ေနပံုရသည္။

ေက်ာင္းသားဘဝက သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ကိုေအာင္ဆန္း၊ ဖိုးေအာင္ဆန္းဟု ေခၚၾကသည္။ သူ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ ျဖစ္သြားေသာ အခါသူက သခင္ေအာင္ဆန္း အေခၚခံခ်င္သည္ကို ကြၽန္ေတာ္ သိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံသာ သခင္ေအာင္ဆန္းဟု ေခၚ ျဖစ္သည္ ထင္သည္။ သူ႔ထက္ဝါရင့္ေသာ သခင္မ်ား ကိုသာ သခင္ တပ္ေခၚသည္။ သခင္ေလးေမာင္၊သခင္တင္ေမာင္၊ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း။

ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက သူ႔ကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္ မထင္ခဲ့။ စစ္ၿပီးစ ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံတြင္ က်င္းပေသာ ဖဆပလ ညီလာခံတြင္ သူ႔ကို ေတြ ႕ေတာ့မွ သူ႔ကို ႀကိဳက္သြားသည္။သူ႔ကို အေဝးကပဲ ျမင္သည္။ ေရႊေတာင္ၾကား ေလာင္းဝစ္လမ္းရွိ စခန္းတြင္ သူ႔ကို လွမ္းေတြ ႕လိုက္ရသည္။ ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟူ၍ လူထုအသည္းစြဲအ ျဖစ္ ထိေတြ ႕ခံစားေနရေသာ အခ်ိန္တြင္ သူ႔ကို ေရး မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ သူ႔ကိုပဲ ေရး ခ်င္ေသာ ခံစားမႈ က ျပင္းျပလို႔ လာသည္ ထိုစဥ္က ဖဆပလ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴးမွာ သခင္သန္းထြန္း၊ ထိုစဥ္ကကြၽန္ေတာ္ က သူ႔အေၾကာင္း ေရး ခ်င္စိတ္ မေပၚခဲ့။ (သူေတာခုိမွ ေရး ျဖစ္သည္။)

သူ႔ကို လူ တစ္ေယာက္ အ ျဖစ္ ေရး မည္ ဟု ကေလာင္ကို ကိုင္လုိက္ေသာ အခါ ''ေအာင္ဆန္း သို႔ မဟုတ္ အ႐ိုင္း'' ဟု ေခါင္းတပ္လုိက္မိေတာ့သည္။ ဘာဘာညာညာ မစဥ္းစားေတာ့။

(ခ)

ကြၽန္ေတာ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အ႐ိုင္းဟု ေရး ရပါမည္ လားဟုသူ႔ကို ၾကည္ညိဳေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အခ်ဳိ႕က ေဒါပြေၾကာင္း သိရသည္။စာဖတ္ခုိင္း၍ ဖတ္ၾကည့္မွ ေက်နပ္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ေခါင္းစဥ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟု မတပ္ဘဲ ေအာင္ဆန္း ဟု တပ္ရပါမည္ ေလာ၊ ဖဆပလ ဆန္႔က်င္တာလား။ တပ္မေတာ္ ဆန္႔က်င္တာလားဟုေျပာသူပင္ ရွိေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ရသစာေပ ပရိသတ္ထဲ ကေတာ့မဟုတ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွ ဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ကဲေနသူအခ်ဳိ႕ ျဖစ္မည္ ထင္သည္အေတြ းေခါင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ က ဖဆပလကိုဆန္႔က်င္ရမည္ နည္း။ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံေရး သမားမဟုတ္။ ထုိအခါကဖဆပလသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ တို႔တြင္ တပ္ဦးအ ျဖစ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ရမည္ နည္း ဖဆပလ စာေစာင္ပင္ ကြၽန္ေတာ္ ကေလာင္နာမည္ တစ္ခုႏွင့္ ေဆာင္းပါး ေရး ေပးခဲ့ဖူးေသးသည္။ ထိုအခါက စာေစာင္အယ္ဒီတာမွာ ကိုထြန္းအံု (ျမဴနီစပယ္မင္းႀကီးေဟာင္း) က တက်ီက်ီ လာေတာင္းသည္။တတ္ႏုိင္သမွ် အကူအညီေပးခဲ့သည္။

''ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေတာ္ တယ္ ဖဆပလျပန္ၾကားေရး ဌာနမွာ လုပ္ပါလား''

ဟု တုိက္တြန္းသည္။ ဖဆပလတြင္ သမဂၢလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ကရွိေနၾကသည္ မဟုတ္လား။ ထိုအခါက ဖဆပလအတြင္ းတြင္ ကြဲအက္စျပဳေနၿပီ။ သည္အခါမ်ဳိးတြင္ တဘက္ဘက္ကမွ မပါခ်င္။ ကိုဗဟိန္းကလည္း သူဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းဖူးသည္။

သူက …

''ဒါမွ အလုပ္သမား လူတန္းစားနဲ႔ ထိေတြ ႕မႈ ရွိၿပီး ခင္ဗ်ား စာေတြ ပိုေတာက္ပလာမွာ ''

ဟု ေျပာသည္။ သူ႔ေစတနာကို ကြၽန္ေတာ္ နားလည္သည္။ သို႔ ေသာ ္ကြၽန္ေတာ္ လက္မခံခဲ့ေပ။ သိသည့္အတုိင္း အလုပ္သမား သမဂၢမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ခံယူေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ က မည္ သည့္ၾသဇာမွ မခံဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တာရာစာေပမဂၢဇင္းကိုထုတ္ေဝရန္ စိတ္ကူးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး တုိက္ပြဲတို႔တြင္ အေရး ပါေသာ အခန္းက ပါဝင္ထမ္းေဆာင္သည္။ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ၿမိဳ႕ကို ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ သိမ္းေသာ အခါ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သိမ္းစက ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္႐ုံးတြင္ ဗိုလ္လက္်ာ၊ ဗိုလ္စၾကာတို႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တို႔ စစ္ေဆးေပးရေသာ အလုပ္ လုပ္ရဖူးသည္။ေနာက္မွ ကိုယ္ႏွင့္ မဆုိင္ေသာ အလုပ္ဟု ယူဆကာ ထြက္ခဲ့သည္။ အထက္ပိုင္းရွိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ မသိမ္းရေသးေသာ နယ္ေျမမ်ား ေပးသို႔ ႀကဲခ်ေပၚရန္ ေလယာဥ္မွ ေဝငွသည့္…

''တို႔ဗမာအေပါင္းတို႔'' ေခါင္းတပ္ထားသည့္ စာရြက္စာသားကိုကြၽန္ေတာ္ ေရး ေပးရသည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ခ်ီတက္လာလွ်င္ပူးေပါင္းဖို႔ရန္ လႈ႔ံေဆာ္ထားသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး လုပ္ေတာ့မည္ ့အခ်ိန္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၊ ဌာနသစ္တစ္ခုအတြက္ စီမံကိန္း မူၾကမ္းတစ္ခုေရး ဆြဲေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ကြၽန္ေတာ္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ကို ဘာ့ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ရမည္ နည္း။ တာရာမဂၢဇင္း ထြက္စႏွစ္ မ်ား က တပ္မေတာ္ မွ လစဥ္ တာရာမဂၢဇင္းမ်ား ေစာင္ေရ (၈ဝဝ)ခန္႔ဝယ္သည္။ နယ္ရွိတပ္မ်ား သို႔ ျဖန္႔ေဝရန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ႏႈန္း ေပးရသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္း ေကာင္းစြာ မသိဘဲႏွင့္အေဝးမွ ထင္ျမင္ၾကဟန္ တူပါသည္။ စာဖတ္ၾကည့္လုိက္ေသာ အခါ စိတ္ေျပသြားၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္က ကြၽန္ေတာ္ ေရး သည္ စာကို ဖတ္ၿပီး…

''ေဌးၿမိဳင္ ကေတာ့ ငါ့ကို အ႐ိုင္းတဲ့ကြာ။ ငါက ဒီေလာက္လဲ မ႐ိုင္းေသးပါဘူး''

ဟု ေျပာေၾကာင္း သူ႔အပါးေတာ္ ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ေနဝင္း)ကတစ္ဆင့္ ျပန္ေျပာျပ၍ သိရသည္။

ကြၽန္ေတာ္ သည္ ႐ုပ္ပံုလႊာ အဖြဲ႕အႏြဲ႕စာမ်ား ကို အေရး ခံပုဂၢိဳလ္တို႔အသက္ထင္ရွားရွိေနစဥ္ ေရး ဖြဲ႕သည္က မ်ား သည္။ သခင္တင္ေမာင္၊ ရဲထြတ္၊မဟာေဆြ၊ ကိုဗဟိန္း စသူတို႔ကိုသာ ကြယ္လြန္ၿပီးမွ ေရး ျဖစ္သည္။

'ေအာင္ဆန္း သို႕မဟုတ္ အရိုင္း' ေရး စဥက္ ဖဆပလ အရနိွ ေ္ ကာငး္ေနစဥ္ ၁၉၄၆၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ တာရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၆၄ ႏွစ္ နီးပါး ၾကာခဲ့ေပၿပီ။

(ဂ)

ကြၽန္ေတာ္ ၏ စာအစတြင္ ပထမဦးဆံုး သူ႔ကို စေတြ ႕ေသာ ႐ုပ္ပံုအဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြင့္လုိက္သည္။ ၁၉၃၆၊ ပထမဆံုးေသာ ျပည္လံုးကြၽတ္၊ ေက်ာင္းသားညီလာခံတြင္ ေတြ ႕ရေသာ သူ႔ပံုပန္းကို ေဖာ္ျပသည္။ သူ႔ပံုက ကြၽန္ေတာ္ ့ကို စြဲလမ္းေစသည္မဟုတ္၊ သာမန္႐ုပ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴဗလီစင္ျမင့္တြင္ သူ စကားေျပာသည္ကို ပထမဦးဆံုး ၾကားရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔စကားအေျပာကလည္း ကြၽန္ေတာ္ ့ကို စြဲလမ္းေစသည္ မဟုတ္။ ထုိအခါကကြၽန္ေတာ္ သည္ နယ္မွ တက္ေရာက္လာေသာ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုကား စိတ္ဝင္စားေနသည္။ သူ႔အေပၚ ကြၽန္ေတာ္ ၏ ပထမအျမင္ကို''႐ုပ္ကလည္း မေျဖာင့္ စကားေျပာကလည္း မေျပျပစ္။ သို႔ ျဖစ္၍ စိတ္ထဲက မေက်နပ္''ဟု ဖြဲ႕ႏြဲ႕ခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ မွာ စာေပဝါသနာပါသူ ျဖစ္ရာသူ႔ကို အိုးေဝမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာဆို၍ စိတ္ဝင္စားေနခိုက္ သူ႔ပံုပန္းကကြၽန္ေတာ္ ့အႀကိဳက္ စိတ္ကူးထဲက ႐ုပ္ပံု မ ျဖစ္လာသျဖင့္ မေက်နပ္ဟုခံစားသည့္အတုိင္း ေရး လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူ႔ကို စကားေျပာကလည္း မေျပျပစ္ဟု ေရး ျခင္းမွာ ထိုအခါကသူ႔ကို စကားေျပာ မေကာင္းဟု ထင္ထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါက ကြၽန္ေတာ္ ့မွာ အေတြ ႕အႀကံဳ ရွိလွသည္ မဟုတ္။ ေလယူေလသိမ္းေကာင္းေကာင္း၊ ဟန္ပန္အမူအရာေကာင္းေကာင္းႏွင့္ မထစ္မေငါ့ ေျပာလွ်င္စကားေျပာေကာင္းဟု ထင္မွတ္ေနခဲ့သည္။ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ကို သိပ္နားမလည္ေသး။

ကြၽန္ေတာ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေရာက္၍ ၁၉၃၈-၃၉၊ တကၠသိုလ္သမဂၢဥကၠ႒အ ျဖစ္ ကိုေအာင္ဆန္း က်မ္းက်ိန္ပြဲတြင္ ဥကၠ႒ မိန္႔ခြန္း ၾကားရေသာ အခါ သူ႔ကို ႀကိဳက္သြားသည္။ တကၠသိုလ္ သမဂၢအသင္း ဥကၠ႒ေဟာင္းက ဥကၠ႒သစ္ကို လႊဲေပးရေသာ က်မ္းက်ိန္သည္ အခမ္းအနား၌ ကိုေအာင္ဆန္းေျပာေသာ ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္းတြင္ HUMANISM လူသားဝါဒအေၾကာင္းအဓိကထား၍ ေျပာသြားသည္။ မိန္႔ခြန္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကရသည္။ ယင္းအခမ္းအနားမ်ဳိးတြင္ ျပင္ပမွ နာမည္ ႀကီး ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို စကားေျပာရန္ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိရာ ထိုညက နန္းရင္းဝင္ေဒါက္တာဘေမာ္ကို ဖိတ္ထားသည္။ သူေျပာၿပီးလွ်င္ ေဒါက္တာဘေမာ္စကားေျပာသည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္ကလည္း စကားေျပာရာတြင္ နာမည္ ႀကီး။ သူ အဂၤလိပ္စကားေျပာလွ်င္ အဂၤလိပ္မ်ား ပင္ ေငးနားေထာင္ရသည္ဟူ၏ ။ ေဒါက္တာဘေမာ္က ကိုေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းကို ရည္ၫႊန္းကာOUR HUMANIST PRESIDENT ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လူသားဝါဒရွင္ဥကၠ႒ႀကီးဟု ကိုးကားေျပာဆိုသြားသည္။ ထုိညက ဥကၠ႒၏ မိန္႔ခြန္းကိုႀကိဳက္သြားၾကသည္။

အမွန္အားျဖင့္ စကားေျပာေကာင္းဆုိသည္မွာ ေလယူေလသိမ္း၊ ေျပာပံု၊ကိုယ္ေနဟန္ပန္ေကာင္းျခင္းက အဓိကမဟုတ္၊ ေျပာခါစေလာက္သာပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေျပာေသာ စကား၏ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကသာ အဓိကက်သည္ဟု နားလည္သိရွိလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကိုေအာင္ဆန္းကို စေတြ ႕စက ကြၽန္ေတာ္ က ၁၆ ႏွစ္ ခန္႔ အရြယ္သာ ရွိေသးသည္။ သူကလည္း ၂ဝ ခန္႔။ အေတြ ႕အႀကံဳက ႏုၾကေသးသည္။ ေလယူေလသိမ္း၊ ေျပာဟန္ဘယ္ေလာက္ေကာင္းပါေစ။ ေျပာသည့္စကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္အႏွစ္ သာရက မေကာင္းလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ မႀကိဳက္။ စကားေျပာေကာင္းဟု မထင္မွတ္။ အဓိပၸာယ္ေကာင္းလွ်င္ လူဟန္ပန္ကို သတိမရေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္ ့မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေရး သမားတစ္ဦး လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ စကားေျပာ နာမည္ ႀကီး။ ေလယူေလသိမ္း၊ ဟန္ပန္ေကာင္း၊ သို႔ ေသာ ္စကားတန္းကရွည္၊ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႕က မ်ား လြန္း။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စာအုပ္ထဲ ဖတ္ထားသည့္ အခ်က္ေတြ သာ အန္ခ်ေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္ စကားလံုးမရွိ။ကိုယ္ပိုင္အေတြ းအေခၚ မရွိ။ ကြၽန္ေတာ္ ့စိတ္ထဲတြင္ စကားေျပာေကာင္းဟုမထင္ျမင္မိေပ။

အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာ၊ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနကလည္း ဆုိင္သည္။ ကိုေအာင္ဆန္း သမဂၢဥကၠ႒ ကုလားထုိင္က ေျပာလုိက္ျခင္းသည္ သူ၏ ႐ုပ္ပံုဥပဓိကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။ စကားရပ္ကလည္း လူသားဝါဒ၊ ေမတၱာဝါဒ။ ကိုးကားပံုမွာ ဂႏၳဝင္ဆန္သည္။နည္းနည္း စကားလံုးႀကီးမ်ား ပါသည္။ ကိစၥမရွိ။ (တခ်ဳိ႕က စကားလံုးႀကီးႀကီးမ်ား ျဖင့္ ဟန္ေရး ျပတတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ သည္နည္းကိုသိပ္မႀကိဳက္။) ပရိသတ္ကလည္း ၁၉၃၆ သပိတ္ေမွာ က္အၿပီး ႏိုးၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားပရိသတ္။ ထိုည သူ႔ကို စြဲသြားၾကၿပီ။ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီး ေဒါက္တာဘေမာ္က သူ႔ကို အထင္ႀကီးသြားသည္။ ေလးစားသြားသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္သည္။ မၾကာခင္ပင္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္းပါဝင္ေသာ ျမန္မာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းႀကီး (အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး အတြက္) ဖြဲ႕ရာ သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ အေထြေထြ အတြင္ းေရး မွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ က သူသည္ သမဂၢ၊ ဥကၠ႒အ ျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ကာ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသုိ႔ ဝင္လုိက္သည္။ သည္ကစ၍ ႏိုင္ငံေရး သမား တင္းျပည့္ ျဖစ္လာသည္ဟု ထင္သည္။

ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သူ႔မိန္႔ခြန္းမ်ား ကို ႀကိဳက္သြားသည္။သူ႔စကားလံုးႏွင့္ သူေျပာသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြ းအေခၚျဖင့္ ေျပာသည္။ခံစားမႈ ျဖင့္ ေျပာသည္။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ဘြင္းဘြင္း။ လူထုကလည္း ဒါေၾကာင့္ ႀကိဳက္သည္ထင္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ (ကြၽန္ေတာ္ ့အျမင္အားျဖင့္ အကဲျဖတ္ရလွ်င္) စကားအေျပာေကာင္း ျဖစ္လာသည္။ သူသည္ ခံစားမႈ ျဖင့္ ေျပာေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္အေျခအေနကို သူခံစားသည့္အတုိင္း ဟန္မေဆာင္ဘဲရွင္းရွင္းေျပာသည္။

၁၉၄၃ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ဂ်ပန္က ေပးေသာ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာသည့္အခါတြင္ ေျပာေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ ခပ္ဘြင္းဘြင္း။ ခရမ္းႏုေရာင္ လြန္းခ်ိပ္ပုဆိုးဝတ္ထားေသာ အဓိပတိႀကီးႏွင့္ ဂ်ပန္ဘုရင့္တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရွ႕တြင္ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကားရသူပင္ အသည္းယားယား။ ခံစားမႈ ျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ၿပီးစ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီး သူေျပာေသာ စကားမ်ား ကိုကား ကြၽန္ေတာ္ ကိုးကားျပစရာလိုမည္ မထင္ပါ။ တုိင္းျပည္က သိၿပီး ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ က သူ႔ကို''အ႐ိုင္း''ဟု ဝိေသသျပဳျခင္းမွာ ဟန္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ သူ ခံစားသည့္အတုိင္း ႐ိုး႐ိုးဘြင္းဘြင္း ေျပာတတ္ေသာ သူ၏ စ႐ိုက္သဘာဝ ကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစလုိ၍ သာ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလကို ဆန္႔က်င္၍ မဟုတ္။တပ္မေတာ္ ကို ဆန္႔က်င္၍ မဟုတ္။

(ဃ)

သူ၏ ဟန္မေဆာင္တတ္ေသာ စ႐ိုက္သဘာဝ ကို ျပေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ျပသည္။

ဂ်ပန္ဝင္စကာလက ဝန္ႀကီးသခင္ဗစိန္၏ ထမင္းစားပဲြတြင္ ျဖစ္သည္။လူက သိပ္မမ်ား ၊ လူရင္းေလာက္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သာ ပါသည္။ဧည့္ခန္းမွ ထမင္းစားခန္းသို႔ အဝင္ မည္ သူမွ် မဝင္ေသးဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဝင္ကို ေစာင့္ေနၾကသည္။ သူ႔ကို ေနရာထားသည့္သေဘာ၊ သူ႔ကိုဝင္ပါဟု ေျပာမွ အားလံုး၏ ေရွ႕က သူ ဝင္သည္။ အားလံုး သူဝင္ၿပီးမွလုိက္ဝင္ၾကသည္။ သူက ဘာလုပ္သည္ထင္သနည္း။ စားပြဲထိပ္ပန္းကန္ထဲမွ ဗယာေၾကာ္တစ္တံုးကို ေကာက္ယူကာ စားလုိက္သည္။ စားၿပီးၿပံဳးစိစိ လုပ္ေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္ က ရယ္ခ်င္ေနသည္။ သူက မထုိင္သျဖင့္ ဘယ္သူမွ မထုိင္ၾကဘဲ မတ္တပ္ရပ္ေနၾကသည္။ ဂ်ပန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္းၿပံဳးစိစိ၊ ေနာက္ သူထိုင္၍ အားလံုး ထိုင္ၾကသည္။ ရယ္ေမာသံမ်ား ၾကားရသည္။ ျမင္ကြင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ျခယ္ေရး ျပခဲ့သည္။

သူ၏ စိတ္လက္မာန္ပါစိတ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ စိတ္ (Emotionalism)ကို ေဖာ္ျပေသာ ျပကြက္ႏွစ္ ကြက္ျဖင့္ ျခယ္ေရး သည္။ သပိတ္ေမွာ က္ႏွစ္ ပတ္လည္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ အိႏၵိယေက်ာင္းသား မစၥတာေသာ မတ္စ္က ဥကၠ႒ေဟာင္း မစၥတာ ရာရွစ္ကို တိုက္ခုိက္ရာ သူက ဥကၠ႒ ကုလားထုိင္မွ ေန၍ တားေသာ ္လည္း မရ၍ ''ရဲရင္ထြက္'' ဟု စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေျပာေသာ ျပကြက္တစ္ခု၊ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းကို သမဂၢက ပယ္ခ်သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုညိဳျမက စည္းမ်ဥ္းကိုၫႊန္ျပကာ သမဂၢအမႈ ေဆာင္ အဖြဲ႕ကို အယံုအၾကည္ မရွိ အဆိုတင္သြင္းရာ သူက ေဒါပြၿပီး ဥကၠ႒ကုလားထိုင္မွ ေန၍ ညိဳျမကို အေတာ္ ေျပာလုိက္သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ ရက္ခန္႔ၾကာေသာ အခါ ထိုေန႔က သူ ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ား ကေတာ့ ''ေၾကာင္''သည္ဟု ေခၚၾကေသာ သူ၏ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ျပကြက္မ်ား ျခယ္ေရး ထားေသးသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ ရန္ကုန္သိမ္းစသခင္ျမအိမ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ က …

''ခ်စ္မွာ လား၊ ၾကင္မွာ လား'' အစခ်ီေသာ သီခ်င္းကို စႏၵရားတီးေနစဥ္ သူသည္ တစ္ဘက္ခန္းမွ စစ္ဝတ္စစ္စားျဖင့္ ေပါက္လာကာ

''ေဟ့… ရပ္ၾက။ ခုေနအခါမွာ ရဲစိတ္ ရဲမာန္ တက္ေစမယ့္္ ရဲတင္းသံကိုသာ တီးရမွာ ။ ခ်စ္မယ္၊ ၾကင္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးက မဟန္ဘူး''

ဟု ေျပာၿပီး ထြက္သြားသည့္ျမင္ကြင္း။ ေနာက္ တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ကိုလွေမာင္ (သံအမတ္ေဟာင္း)၏ လက္ထပ္ပြဲသို႔ ေရာက္သြားရာ သူက လူၾကားထဲမွ ကြၽန္ေတာ္ ့ကို အတင္းလက္ဆြဲေခၚကာစႏၵရားတီးခိုင္းသည္။ တီးေနေသာ စႏၵရား ဆရာစိန္ေဝလွ်ံကို ရပ္ေစကာကြၽန္ေတာ္ ့ကို ဇြတ္တီးခုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကခုန္ေနၾကေသာ သူမ်ား ပင္ ခဏရပ္သြားသည္။ လူရင္းမ်ား ခ်ည္း ျဖစ္၍ ေတာ္ ေတာ့သည္။ ေနာက္ သူက ကြၽန္ေတာ္ တီးေနေသာ ကၪၥန သီခ်င္းကို မရတရျဖင့္ လုိက္ဆိုေနလိုက္ေသးသည္။ နာမည္ ႀကီး စႏၵရားဆရာ ဘယ္လိုေနမည္ နည္း။

အမွန္ ကေတာ့ သူသည္ ထုိအခါ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္အရြယ္မွ်သာရွိပါေသးသည္။ အစိတ္ပင္ မျပည့္။ ကြၽန္ေတာ္ က တာဝန္ရွိေသာ ေနရာမွာ ေနၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ သူ၏ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အျပဳအမူကို မႀကိဳက္ပါ။သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ သူယူထားေသာ တာဝန္ေနရာေၾကာင့္သာ ကြၽန္ေတာ္ မႀကိဳက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္ သူ႔႐ုပ္ပံုလႊာကို ျခယ္ေရး ေနေသာ အခါ ကြၽန္ေတာ္ သူ႔အနားကပ္၍ မရွိပါ။ ဂ်ပန္ဝင္စက ကြၽန္ေတာ္ သူႏွင့္တစ္အိမ္တည္း တစ္လေလာက္ အတူေနခဲ့ဖူးသည္။ ေရႊေတာင္ၾကားရွိ အေျမာက္ႏွင့္ အိမ္ႀကီးတြင္ ျဖစ္သည္။ ေန႔ခင္းေတာ့မဆံု ညက်မွ ဆံုတတ္သည္။ သူ႔ကို လူအ ျဖစ္ပိုသိလာရသည္။ နားလည္လာရသည္။ သို႔ ေသာ ္ သူ႔႐ုပ္လႊာကို ျခယ္စဥ္မွာ ေတာ့ သူ႔ပံုကို ခြာၾကည့္၍ ေရး သည္။ သူက တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ က အညၾတ။ ပန္းခ်ီေရး သည့္အခါ ကားခ်ပ္မွ ေနာက္ဆုတ္၍ ခြာၾကည့္ကာ အကဲျဖတ္ရသည့္သေဘာ။

ကြၽန္ေတာ္ က ေအာက္ပါအတုိင္း အကဲျဖတ္ထားသည္။

''သူ႔တြင္ သိမ္ေမြ႕ျခင္းမရွိ။ အလွအပကို မမက္ေမာ၊ သူသည္ၾကမ္းတမ္းသည္။ ႐ုိင္းသည္၊ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရး တြင္ ရွိေသာ ဧည့္ဝတ္ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းျခင္း စသည္တို႔ကို သူသည္ လံုးဝဂ႐ုမစိုက္။ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ သဘင္ စေသာ အႏုပညာမ်ား ကို မလုိက္စား၊ သူ႔ကိုယ္သူ အတင္းယဥ္ေက်းေအာင္ မလုပ္။ သူ၏ နဂိုအတုိင္း ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ မျပဳမျပင္ဘဲ ေန၏ ။

သူ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဝိညာဥ္ကား ျပင္းထန္လွေခ်၏ ။ သူသည္ႏိုင္ငံေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ လုပ္ေသာ သူ ျဖစ္၏ ။ သူသည္ ႐ိုင္း၏ ။ၾကမ္း၏ ။ ေၾကာင္၏ ။ ကိစၥမရွိ။ သူသည္ ဧည့္ခန္းေဆာင္မွ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္၊ တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္တစ္ခုတည္းကိုသာ မဲ၍ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး သတၱဝါ ျဖစ္၏ ။ ကိစၥမရွိ။ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မကြယ္လြန္မီ ခုနစ္လခန္႔က ေရး ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၄ဝ နီးပါးက ျဖစ္သည္။ ယခု သည္စာကို ျပန္ဖတ္ၾကည့္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၏ အျမင္ မေျပာင္းလဲပါ။

သူ က်ဆံုးသည့္ေန႔က ကြၽန္ေတာ္ သူႏွင့္ ေတြ ႕ရန္ သူ႔႐ုံးခန္းတြင္ ခ်ိန္းထားေသာ ေန႔ ျဖစ္သည္။ သူ႔အပါးေတာ္ ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွမွတဆင့္ ခ်ိန္းထားျခင္းသည္ သူ႔ထံ တာရာအတြက္ ေဆာင္းပါးေတာင္းရန္ႏွင့္ စကားစျမည္ းေျပာရန္ ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္းသည့္အခ်ိန္ကလည္း ႐ံုးတက္စ နံနက္ပိုင္း။မိုးက တစိမ့္စိမ့္ အိမ္မွ ထြက္မည္ ျပဳေသာ အခါ အိမ္က…

''မိုးေအးတယ္ ေကာ္ဖီေသာက္သြားဦး''

ဟု ဆုိသည္၊ ထိုအခါ ကြၽန္ေတာ္ မွာ က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္း၊နည္းနည္း ၾကာသြားသည္။ ေကာ္ဖီက အဆင္သင့္ရွိသည္မဟုတ္။ ကြၽန္ေတာ္ ့ကို ေျပာၿပီးမွ ေရေႏြးအိုးတည္ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္ အတြင္ းဝန္႐ုံးထဲ ေရာက္သြားေတာ့ လုပ္ႀကံခံရၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ လံုးဝမသိ။ သူ႔႐ုံးခန္းေလွကားသို႔ တက္သြားမိသည္။ ဘယ္သူကမွ မတားၾက။ ေဆး႐ုံသို႔ သယ္သြားစ ျဖစ္မည္ ။ လူသူရွင္းၿပီး တိတ္ဆိတ္ေန၍ ကြၽန္ေတာ္ က ႐ုံးမ်ား ဆင္းသြားၾကၿပီးလားဟု အေတြ းေခါင္ကာ ေလွကားထက္ဝက္ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးမွ ျပန္ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္ထပ္ေရာက္ၿပီး အလယ္က ႐ုံးခန္းတစ္ခန္းေရာက္မွရင္နင့္ဖြယ္ အေၾကာင္းကို သိရသည္။ ကံသီေပလုိ႔ အကယ္၍ သာ ထိုေန႔ကကြၽန္ေတာ္ ေကာ္ဖီမေသာက္ဘဲ တန္းလာမိလွ်င္ အကယ္၍ ဤ႐ုံးေလွကားအတက္ သို႔ မဟုတ္ ႐ုံးခန္းနားအေရာက္ လုပ္ႀကံသူမ်ား ႏွင့္ ဆံုလွ်င္ မေတြ းဝံ့စရာပင္။ လူသတ္သမားထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ၿမိဳ႕သား၊ ေက်ာင္းေနဘက္(ကြၽန္ေတာ္ ့ထက္ ၇-၈ ႏွစ္ ခန္႔ ႀကီးမည္ ။) ပါေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူက မွတ္မိလွ်င္။

ကြၽန္ေတာ္ အင္မတန္ လိုခ်င္ေသာ သူထံမွ ေဆာင္းပါး မရေတာ့ပါ။ဗိုလ္ထြန္းလွထံမွ တာရာအတြက္ ေရး ေပးမည္ ။ အလုပ္မ်ား ေနလုိ႔ဟုေျပာေၾကာင္း ၾကားခဲ့ရသည္။ သူ စာေရး မညံ့၊ စာေရး ဆရာလည္း ျဖစ္ခ်င္သည္။ ကြယ္လြန္မည္ ့ႏွစ္ က ထင္သည္။ သူ သတင္းစာဆရာမ ်ား ႏွင့္ေတြ ႕ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ …

''လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရး က ထြက္ၿပီး စာေရး မယ္။ သည္ေတာ့မွ (အာဏာႏိုင္ငံေရး ) Power Politics လုပ္ၾကတာၾကည့္ၿပီး ေဘးက

ထုိင္ၾကည့္ၿပီး ရယ္ေမာေနမည္ ''ဟု ေျပာေၾကာင္း ဖတ္လုိက္ရသည္။

ေက်ာင္းသားဘဝက ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ကို အထင္မႀကီးခဲ့ပါ။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္လာေသာ အခါ စိတ္ဝင္စားလာမိသည္။ ယခုျပန္ၾကည့္ေသာ အခါ သူ႔ကို ေလးစားလာသည္။ ''အ႐ိုင္း'' ဟု ေဖာ္ျပေသာ တင္စားသည့္ ဝိေသသမွာ ရွင္းေလာက္ပါၿပီ။

ဒဂံုတာရာ

(၇)

အဲဒါ ေအာင္ဆန္း

နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မမွီလိုက္၊ မသိလိုက္ၾကရေသာ လူငယ္ကေလးမ်ား က..."ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လုိလူလဲ..."ဟု ေမးလာခဲ့သည္ ျဖစ္အ့ံ။ "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုတာ အဲဒါပဲ" ဟု ေျဖရန္မွတပါး အျခားစကားမရွိ။ တုိင္းျပည္၏ အညြန္႕အဖူး လူငယ္ကေလးမ်ား သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေမြကို ဆက္ခံႏိုင္ၾကပါေစ။ ။

(၁)

ေၾသာ္… ဘာလုိလုိႏွင့္ သူကြယ္လြန္သည္မွာ အႏွစ္ ၆၁ ပင္ျပည့္ေလၿပီ။ ႏွစ္ ေတြ ၾကာေသာ ္လည္း သူ႔ကို အစဥ္သတိရမိသည္။ ေမ့လုိ႔ေဖ်ာက္လုိ႔မရ။ သူ ကြယ္လြန္သြားေသာ ္လည္း သူသည္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ၾကားထဲဝယ္ ရွိေနေသးသလုိ ထင္ေယာင္ ျမင္ေယာင္ ျဖစ္ရသည္မွာ လည္းမၾကာခဏပင္။

''ေသသူကို ရွင္သူက တရပါလိမ့္'' ဟူေသာ ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာ္လွ၏ သံခ်ဳိသည္ အျခားကိစၥမ်ား တြင္ မည္ သို႔ အက်ဳိးပတ္သက္ ဟပ္စပ္ေလမည္ ကိုမသိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူကား မ်ား စြာ မွန္ကန္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကသူတိုင္းသည္ ''ဒီအခ်က္မ်ဳိးမွာ ငမိုး(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) သာရွိရင္ ဘယ္လို ေျပာမွာ ပဲ''ဟု တမ္းတၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

သူ႔ကို တမ္းတခ်င္၍ သာ တမ္းတၾကသည္။ တမ္းတယူၾကရေလာက္ေအာင္ သူသည္ ႐ုပ္လည္း မေခ်ာ၊ အေျပာလည္း မခ်ဳိ၊ ေလာကြတ္လည္းမပို၊ အဝတ္အစား ကပုိကယိုႏွင့္ အလြန္ ဂြက်သူတည္း။ လူယဥ္ေက်းဆုိသူတို႔ သတ္မွတ္ထားအပ္ကုန္ေသာ ေလာကတံထြာ ပကာသန ထံုးတမ္းစဥ္လာမႈ မ်ား ကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳခ်င္မွ ျပဳသူတည္း။ သို႔ ေသာ ္ ျမန္မာျပည္သား ျပည္သူလူထုႀကီးသည္ သူ႔ကို အလြန္ ခ်စ္ခင္ၾက၏ ။ သူကဘာခုိင္းခုိင္း လုိက္နာလုပ္ကိုင္ရန္ အသင့္ရွိေနၾက၏ ။ လူထုႀကီးသည္ ဘာ့ေၾကာင့္ သူ႔ကို တမ္းတမ္းစြဲ ခ်စ္ခင္ၾကရသနည္း။ အေျပာမခ်ဳိ၊ ေလာကြတ္မပိုသည့္ ဂြက်က်သူ ျဖစ္ေသာ ္လည္း လူထုက ခ်စ္ခင္စရာ အကြက္ကေလးေတာ့ ရွိပါလိမ့္မည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ တမ္းတမ္းစြဲ ခ်စ္ခင္ၾကရသည္ကို သူ႔အေၾကာင္း အသင့္အတင့္ ေဖာ္ျပမွသာ တစ္စြန္းတစ္စ ရိပ္မိႏိုင္တန္၏ ။ သူသည္ မည္ သို႔ ေသာ သူနည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ တြင္ ဆယ္တန္း ေအာင္ၿပီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ၏ ။ အသက္ ၂ဝ တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္ေသာ ''အိုးေဝ'' မဂဇၢင္း၏ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး၌ သပိတ္ေမွာ က္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအ ျဖစ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို ဥပေဒအတြင္ းမွ စတင္ ပုန္ကန္စဥ္ သူ႔အသက္မွာ ၂၁ ႏွစ္ သာရွိေသး၏ ။ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအသင္း၏ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရ၏ ။ အသက္ ၂၃ႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တို႔ဗမာ(သခင္)အစည္းအ႐ုံး၌ အေထြေထြအတြင္ းေရး မွဴးအ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၏ ။ သာယာဝတီညီလာခံ၌ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို လက္နက္ျဖင့္ ေတာ္ လွန္ပုန္ကန္ရန္ အစီအစဥ္ ေရး ဆြဲ ခ်မွတ္စဥ္က သူ၏ အသက္မွာ ၂၅ ႏွစ္ မွ်သာ ရွိေသး၏ ။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား အဆက္အသြယ္ ရရွိရန္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ထြက္သြားသည္။ၿဗိတိသွ်တို႔ကို တိုက္ခုိက္ရန္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အ ျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္လာစဥ္က သူ႔အသက္ ၂၆ ႏွစ္ ရွိၿပီ။ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို သူ႔တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပန္၍ ေတာ္ လွန္တုိက္ခုိက္စဥ္က သူ႔အသက္ ၃ဝ ရွိၿပီ။ ''တစ္ႏွစ္ အတြင္ း လံုးဝလြတ္လပ္ေရး ရရမယ္''ဟုႀကံဳးဝါးစဥ္က သူ႔အသက္ ၃၂ ႏွစ္ ။ ပထမဆံုး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပၿပီးလွ်င္ သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က သူ႔အသက္ ၃၂ႏွစ္ သာ ရွိေသးသည္။ လြတ္လပ္ေရး ဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေပးၿပီး၍ သူက်ဆံုးသြားေသာ အခါ၌ သူ႔အသက္ ၃၃ ႏွစ္ မွ်သာ ရွိေသး၏ ။ ဤအသက္ပိုင္းမွ်ႏွင့္ သူလုပ္သြားခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ၾကည့္ပါ။ သူ ဘယ္လိုလူ ျဖစ္ေၾကာင္း ရိပ္မိေကာင္းပါသည္။

ဤမွ်ေသာ အသက္အရြယ္ ငယ္ငယ္ျဖင့္ ဤမွ်ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ သူ၏ စြမ္းရည္မ်ား ကား အဘယ္နည္း။

(၂)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတြင္ ထူးျခားေသာ ဗီဇစြမ္းရည္မ်ား ရွိပါသည္။ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သူ႔စြမ္းရည္မ်ား ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သူ႔အေျပာ၊ သူ႔စ႐ိုက္ သူ႔ဓေလ့၊ သူ႔စိတ္ထား၊ သူ႔လုပ္ဟန္မ်ား သည္သူ၏ စြမ္းရည္မ်ား တည္း။

အခ်ိန္မွာ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္ းဝယ္။

ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္၏ ။ တစ္ေန႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္မွ အရံဗိုလ္မွဴးကေလးလည္း ျဖစ္၊ ထက္ျမက္ေသာ ပညာမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္သူ ေမဂ်ာကင္းဘဲလ္သည္ ေအာင္ဆန္းကို သူ၏ ကားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ျပန္လာၾက၏ ။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ယႏၲရားအတြင္ း၌ ထက္ျမတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကင္းဘဲလ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီစနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို အျမစ္မွ တူးၿဖိဳေနေသာ ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ကားတစ္စီးတည္းအတူ စီးလာၾကျခင္းမွာ ဆန္းေပစြ။ ေမဂ်ာ ကင္းဘဲလ္က ယခု ျဖစ္ပြားေနေသာ ကမၻာစစ္ႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔အား အကူအညီေပးပါမည္ ့အေၾကာင္း သနားစဖြယ္ တုန္ရီေသာ အသံျဖင့္ ေအာင္ဆန္းထံ အကူအညီေတာင္း၏ ။ တျခားသူတစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါမူ သူ႔ေမာ္ေတာ္ ကားတြင္ စီးလာမိသျဖင့္ ကတိမေပးသည့္တုိင္ ဝိနည္းေရွာင္ၿပီး အေျဖေပးေပလိမ့္မည္ ။သို႔ ရာတြင္ စကားကို လိမ္လည္မေျပာ၊ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း ေျပာတတ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသည္ မိမိမွာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္ကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ တာဝန္ရွိသူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေမဂ်ာ ကင္းဘဲလ္ ေတာင္းပန္သကဲ့သုိ႔ မကူညီႏိုင္ျခင္းကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျဗာင္ဖြင့္ေျပာလုိက္ေလသည္။ ေျပာင္ပါေပ့ ရွင္းပါေပ့။

ေတာ္ လွန္ေရး ကာလအတြင္ းဝယ္ အခ်ဳိ႕အရာရွိမ်ား အေတြ းအေခၚ လြဲၿပီးအဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ အဂၤလိပ္စာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္အျခားေတာ္ လွန္ေရး အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းထားလုိသူ အရာရွိမ်ား အခ်င္းခ်င္း ၾကည့္၍ မရ ျဖစ္စျပဳလာသည္။ အေျခအေနကို သိထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ သရက္ေခ်ာင္းရြာ စခန္း၌ အရာရွိမ်ား ကို တန္းစီေစၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း စကားေျပာေလေတာ့၏ ။

''xxx ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့။ ရဲေဘာ္တို႔ ထင္သလို အဂၤလိပ္ျပန္လာရင္ ရာထူးပဲ တုိးၾကမလား၊ ေသနတ္ေမာင္းပဲ ထပ္ခ်ဳိးၾကရမွာ လားဆိုတာ ဟိုတစ္ခါက်ေတာ့ သိရပါလိမ့္မယ္။ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို ေမွ်ာ္ၿပီး အေတြ းလြန္ မေနၾကနဲ႔။ နားအလည္ လြယ္ဆံုး ေျပာလိုက္မယ္။ အခုဂ်ပန္က က်ဳပ္တို႔တေတြ နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအားလံုးကို ''ခ်''သြားေပမယ့္ဆီဆြတ္လုိ႔ ေတာ္ ေသးတယ္။ အဂၤလိပ္ျပန္လာရင္ ဆီမဆြတ္ဘဲ ''ခ်''လိမ့္မယ္။ ဒါပဲ က်ဳပ္ေျပာခဲ့မယ္''

ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္ း မည္ သူမွ် မလႈပ္ရဲေသာ အခ်ိန္တြင္

''လြတ္လပ္ေရး ရေပမယ့္ စာေပၚက လြတ္လပ္ေရး ပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ကဒုကၡေရာက္ လွတယ္ဆုိၿပီး ညည္းတြားေနၾကတယ္။ ဒါ အစရွိေသးတာပဲ။ေနာက္ လာစရာ ဒုကၡေတြ ရွိပါေသးတယ္''

ဟု ဖြင့္ေျပာရဲသူမွာ ေအာင္ဆန္း ျဖစ္၏ ။ ေအာင္ဆန္းသည္ ေလာကြတ္မေႏွာ၊ ေျပာစရာရွိလွ်င္ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း ေျပာတတ္၏ ။ လိမ္လည္ညာဝါး၍ မေျပာတတ္။ ေကြ႕လည္ေခ်ာင္းပတ္ ေျပာေနေလ့ မရွိ။ မွန္သည္ ထင္လွ်င္ မည္ သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မေထာက္ ေျဗာင္ေျပာတတ္၏ ။ ဤသည္တို႔ကား ေအာင္ဆန္း၏ အေျပာ။

(၃)

ဂ်ပန္ေခတ္ (၁၉၄၂-၄၅) အတြင္ းက ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၏ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စစ္အက်ႌ ႏွစ္ ထည္၊ေဘာင္းဘီႏွစ္ ထည္သာ ရွိ၏ ။ သူ ဂ်ပန္က ယူလာေသာ ခပ္လတ္လတ္သကၠလပ္ အစိမ္းယူနီေဖာင္းတစ္စံုကို ဤစာေရး သူ အားေပးၿပီး၊ သူကမူအေပါက္အၿမဲမ်ား ဖာထားေသည့္ စစ္ဝတ္စံုတစ္စံုကို ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး ၿပီးသည္အထိ ဝတ္ဆင္သြားခဲ့သည္။ သူ႔တြင္ ေအာက္ခံစြပ္က်ယ္အက်ႌတစ္ထည္မွ်ပင္ ေကာင္းေကာင္းမရွိ။ ရွိသည့္စြပ္က်ယ္မွာ လည္း ဇာေပါက္ေဖာက္ထားသလို အေပါက္ေတြ ဗလပြႏွင့္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္ေနေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ၌ သူ႔တြင္ လံုခ်ည္ႏွစ္ ထည္၊ ရွပ္သံုးထည္၊အေပၚအက်ႌ တစ္ထည္သာ ရွိေလသည္။

''က်ဳပ္ ဘိလပ္က ျပန္လာတာ ဘာပါသလဲေမးရင္ ယူနီေဖာင္းတစ္စံုပဲ ပါလာတယ္''

ဟု ေျပာျပေသးသည္။ သူႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနခဲ့ဖူးသူတိုင္း ဤကိစၥမ်ား ကို သိၾကမည္ ထင္သည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ ပလႊားၾကြားဝါမႈ မရွိ။ ျဖစ္သလိုဝတ္၊ ျဖစ္သလိုေန၊ ႀကံဳသလို စား၏ ။ ဤကား ေအာင္ဆန္း၏ စ႐ိုက္။

(၄)

ေအာင္ဆန္းသည္ လုိလွ်င္လုိသလို၊ မလုိလွ်င္ မလိုသလို ေျပာေလ့လုပ္ေလ့မရွိ။ ႐ႈသိုးသိုး ပံုသဏၭာန္တြင္ စကားနည္းသည္။ စကားမေျပာေသာ ္လည္း လူ႔သေဘာကို သိတတ္၏ ။ သူ႔ကို ကပ္၍ သာေပါင္း ညာစားလုပ္မည္ ့သူမ်ား ကို သူ လက္မခံ။ သတၱိေၾကာင္သူ စိတ္သေဘာထားေသးသိမ္သူမ်ား သည္ ဓမၼတာအားျဖင့္ ကိုယ္က အေပၚစီးရသည့္အခါေဆာင့္ၾကြားၾကြားႏိုင္တတ္၏ ။

ေဆာင့္ၾကြားၾကြား ႏိုင္တတ္သူတုိ႔သည္ မိမိတို႔အေရး မလွသည့္အခါအၿမီးကုပ္သြားေလ့ ရွိတတ္၏ ။ အာဃာတ တစ္ခြဲသားထားတတ္၏ ။ေအာင္ဆန္းသည္ အာဏာမရွိသျဖင့္ မည္ သူ႔ကိုမွ် မေၾကာက္၊ အာဏာရွိလာေသာ အခါတြင္ လည္း မည္ သူ႔ကိုမွ် မတရားမလုပ္၊ အာဃာတလည္းမထားတတ္၊ ေအာင္ဆန္းက လက္စားေခ်ေသာ ေၾကာင့္ ေထာင္က်သူ၊ဒုကၡေရာက္ရသူတစ္ဦးမွ် မရွိ၊ ဤကား ေအာင္ဆန္း၏ စိတ္ထား။

(၅)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စစ္အတြင္ းက သူလွ်ဳိတစ္ဦးကို ေသဒဏ္ကိုယ္တုိင္ေပးဖူး၏ ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးက အဂၤလိပ္ျပန္လာေသာ အခါ သတင္းေပး စြဲခ်က္တင္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို ဖမ္းရန္ အဂၤလိပ္တို႔က စီစဥ္ေနသည္။ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္က သူ႔ကို ထိုအေၾကာင္းဟုတ္မဟုတ္ ႏွစ္ ကိုယ္ၾကား ေမးပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာ ျဖင့္ ထိုကိစၥမွန္ေၾကာင္း၊ အားလံုးအတြက္ သူ တာဝန္ခံယူေၾကာင္း ေျပာျပရာ ဆာေဒၚမန္စမစ္ကိုယ္တုိင္ကပင္လွ်င္ သူ၏ ႏွလံုးရည္ကို ခ်ီးက်ဴးေလးစားေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းမိျခင္းအတြက္ အမွာ းကို ေနာက္လိုက္မ်ား အေပၚ လႊဲမခ်။ ကိုယ္တုိင္မွာ းေၾကာင္းဝန္ခံ၏ ။ တာဝန္ယူ၏ ။ အနစ္နာခံစရာရွိလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ပီပီ သူသာလွ်င္ တာဝန္ယူ၍ အနာခံသည္။ မွာ းလွ်င္ မွာ းေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။အမွာ းကို ကိုယ္လြတ္႐ုန္းၿပီး ေနာက္လုိက္မ်ား အေပၚ လႊဲမခ်၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းအေပၚ မည္ သည့္အခါမွ် အေကာက္မႀကံ၊ ေခ်ာက္မတြန္း၊ ဤသည္တို႔ကား ေအာင္ဆန္း၏ ဓေလ့ႏွင့္ ေအာင္ဆန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ။

၁၉၄၆ ခု၊ ေအာက္တုိဘာလအတြင္ းက ျပဳလုပ္ေသာ လူထုရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို အမွတ္ရမိပါေသးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ (ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး)ကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ား က သြားပုပ္ေလလြင့္ေျပာေနေလသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား လြန္လာေသာ အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထၿပီး ေညာင္ျမစ္တူးရွာရေလသည္။ သူ႔ခမ်ာ မေျပာခ်င္ပါဘဲလ်က္ ေျပာခဲ့ရသည္။

''က်ဳပ္ ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ (လူထု)ကို မလိမ္ဘူး။ ေရွးကလည္းမလိမ္ခဲ့ဘူး။ ယခုလည္း မလိမ္ဘူး။ ေနာက္လည္း မလိမ္ဘူး။ သခင္စိုးတုိ႔လို ဘုရားငေဆာင္းက်င့္နည္း၊ သူမ်ား သားပ်ဳိ သမီးပ်ဳိေတြ လည္း မဖ်က္ဆီးဘူး။ ေရႊေငြစိန္ေက်ာက္ေတြ လည္း ရေအာင္ က်ဳပ္တို႔ မလုပ္ဘူး။ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ စီးပြား မရွာဘူး။ လုပ္ေဖာ္လုပ္ဖက္အခ်င္းခ်င္းကိုလည္း ရန္သူ႔လက္ ဘယ္ေတာ့မွ မအပ္ဘူး''

''ဂ်ပန္ေခတ္ တစ္ေခတ္လံုးမွာ လည္း စစ္ဝန္ႀကီးဆိုေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ ့မွာ အဝတ္ႏွစ္ ထည္ သံုးထည္က လြဲၿပီး အပိုမရွိခဲ့ပါဘူး။ ယခုေခတ္ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒါေတြ ကို ဝတ္ေနရတာ ပဲ။ အခု ဝတ္ေနတဲ့ေဘာင္းဘီနဲ႔အက်ႌေတာင္ ယခု ဝန္ႀကီးရာထူး ဝင္ယူၿပီးမွ မိတ္ေဆြက ၾကည့္မေကာင္းလို႔အတင္းအခ်ဳပ္ခုိင္း ဝတ္ေပးလို႔ ဝတ္ေနရတာ ပဲ''

(မွတ္ခ်က္။ ။ ''ဘုရားငေဆာင္း'' ဆုိသူမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမ ျဖစ္ မီက ေျမလတ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ရင္ေငြ႕လႈံ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။)

ဤစကားမ်ား ကို ေထာက္၍ ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ပို၍ သိႏိုင္ပါသည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ သူမ်ား သားပ်ဳိ သမီးပ်ဳိကို မဖ်က္ဆီး၊ ဘုရားငေဆာင္းအက်င့္မ်ဳိးမက်င့္၊ မိန္းမမႈ မေပြ၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းတြင္ သန္႔ရွင္း၏ ။ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုကို သနားလွခ်ည္ရဲ႕ ဟု စင္ျမင့္ေပၚမွ လူသိနတ္ၾကား ေအာ္ဟစ္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဖြဲႏုခိုးေရာင္ းစားေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ဆန္းသည္ စိန္ေရႊမစု၊ ေအာင္ဆန္းသည္ႏိုင္ငံေရး ျဖင့္ အျမတ္မထုတ္၊ သူေသသြားေသာ အခါ သူပိုင္ပစၥည္းဆို၍ ပုဆိုးသံုးထည္၊ ရွပ္ႏွစ္ ထည္၊ အေပၚအက်ႌႏွစ္ ထည္သာ က်န္ရစ္ခဲ့၏ ။ သူပိုင္ေမာ္ေတာ္ ကား၊ တုိက္အိမ္၊ ေျမယာ၊ ေရႊေငြပစၥည္း ဘာမွ်မက်န္ရွိ။ နတၴိ။ဤကား ေအာင္ဆန္း၏ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ ။

(၇)

ဂ်ပန္မ်ား ကို ေတာ္ လွန္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္ း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ၿဗိတိသွ် အမွတ္ ၁၄ တပ္မေတာ္ ၏ စစ္ေသနာပတိ စစ္သူႀကီးဆလင္းတုိ႔ေတြ ႕ဆံု၍ စကားေျပာဆိုၾကပါသည္။ ေတြ ႕ဆံုပံုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပံုမ်ား ကိုစစ္သူႀကီးဆလင္းက သူ၏ ''အ႐ႈံးမွ အႏိုင္သို႔ '' စာအုပ္တြင္ ျပည့္စံုစြာ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆလင္းက

''ကြၽႏ္ုပ္ ေအာင္ဆန္းကို စြဲမွတ္မိသည္။ သူသည္ ကိုယ္က်ဳိးရွာသမားမဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္ယူဆထားမိသကဲ့သို႔ မယံုၾကည္ မေလးစားအပ္သည့္ ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္၊ သူ႔တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ စစ္ၿပီးျမန္မာျပည္ကို ကယ္တင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္ အယူအားျဖင့္ ေအာင္ဆန္းသည္ တကယ့္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ျပင္ စိတ္ကူးယဥ္သမားမဟုတ္၊ အမွာ းအမွန္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အလြန္႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သည္။ကတိတစ္လံုးေပးမိလွ်င္ ယင္းကတိကို တည္ၾကည္စြာ ေစာင့္ထိန္းသူ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းသည္ ကတိတည္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ သူ႔ကို ျမန္မာျပည္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမတ္အ ျဖစ္ သေဘာထားကာ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါသည္''ဟု ထုတ္ေဖာ္ေရး သားသြားေလသည္။

ေအာင္ဆန္းသည္ အေျပာႏွင့္အလုပ္တြင္ ျပတ္သား၏ ။ ရွင္း၏ ။သူသည္ ေျပာသလိုလုပ္၍ လုပ္သလို ေျပာ၏ ။ သူ တာဝန္မယူႏိုင္သည္ကိုဝါၾကြား၍ လုပ္ႏိုင္သည္၊ လုပ္ေပးမည္ ဟု မေျပာ။ စကားကို လိမ္၍ ညာ၍ မေျပာသလို အလုပ္ကိုလည္း လိမ္၍ ညာ၍ မျပတ္မသား ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္။ ''တစ္ႏွစ္ အတြင္ း လြတ္လပ္ေရး ရေစ့မယ္''ေျပာ၏ ။ေျပာသလို တစ္ႏွစ္ အတြင္ း လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ လုပ္ျပသြား၏ ။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အဆင္းရဲခံႏိုင္လြန္း၏ ။ အငတ္ခံႏိုင္၏ ။ မည္ သည့္ဒုကၡ အခက္အခဲေတြ ႕ေတြ ႕ မညည္းညဴ။ ေအာင္ဆန္းသည္ အလုပ္ရွိလွ်င္အိပ္ရမွန္းမသိ၊ စားရမွန္းမသိ လုပ္ေလ့ရွိ၏ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆလင္း ေျပာသကဲ့သို႔ ေအာင္ဆန္းသည္ ကတိတစ္လံုးေပးၿပီးလွ်င္ ထုိကတိကို ေျပာသည့္အတုိင္း တည္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္း၏ ။ ဤကား ေအာင္ဆန္း၏ လုပ္ဟန္။

(၈)

ေအာင္ဆန္းသည္ သေဘာထားႀကီးမား၏ ။ လူႀကီးစိတ္ထား ရွိ၏ ။ဆရာမင္းသုဝဏ္က စာေရး သူအား ေျပာျပဖူးသည္မွာ ေအာင္ဆန္းတကၠသိုလ္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ဦးတင္ထြဋ္က ဒုတိယ အဓိပတိ ျဖစ္ေနသည္။ ေအာင္ဆန္း လုပ္သမွ် ဦးတင္ထြဋ္က အၿမဲႏွိမ္ေလ့ရွိ၏ ။ဦးတင္ထြဋ္ လုပ္သမွ် ေအာင္ဆန္းက အၿမဲကန္႔ကြက္ေလ့ ရွိ၏ ။ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မွ် တည့္႐ႈသင့္ျမတ္သည္မရွိ ေဆးေခ်းႏွင့္ ေတာက္တဲ့လို သူတို႔ႏွစ္ ဦးမွာ ပဏၰာမစားၾက။ ေအာင္ဆန္းသည္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ဦးတင္ထြဋ္ကို ကလဲ့စားေခ်မည္ ဆုိပါက ဦးတင္ထြဋ္ခမ်ာ ဒုကၡေရာက္ဖို႔သာ ရွိ၏ ။ ေအာင္ဆန္းကလက္စားေခ်သလား။ ေဝးေလစြ။

''ဦးတင္ထြဋ္ဟာ လူေတာ္ တစ္ေယာက္ ဗ်။ သူ႔ကို က်ဳပ္တို႔အထဲေရာက္ေအာင္ ဆဲြယူၿပီး သံုးရမယ္''

ဟု ေျပာ၏ ။ ေျပာသည့္အတုိင္း သူ႔ကို ႏွိမ္ေလ့ရွိေသာ ဦးတင္ထြဋ္ကိုသူ႔လူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြား၏ ။ သင့္ျမတ္လုိက္ၾကတဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ သိၾကသည့္အတုိင္းပင္။

ေနာက္တစ္ခု သူ႔ကို လူသတ္မႈ ျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ထံ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ေသာ သူ၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တစ္ဦးကို ဂလဲ့စားေခ်ခဲ့သေလာ။ ေဝးစြ။ ''သူလည္းသူ႔အေၾကာင္းနဲ႔ သူမို႔ ေျပာရတာ ျဖစ္မွာ ပါကြာ'' ဟု ခြင့္လႊတ္သြား၏ ။သာမန္လူတစ္ဦးအဖို႔ သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိႏိုင္သည္ကို သည္းခံၿပီးလွ်င္ခြင့္လႊတ္ေလ့ရွိ၏ ။ ဤကား လူပင္ငယ္ေသာ ္လည္း ရင့္က်က္ေသာ ေအာင္ဆန္း၏ သေဘာထား။

(၉)

ဂ်ပန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ မိမိရန္သူ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေအာင္ဆန္းကိုအစိမ္းလုိက္ ဝါးစားခ်င္မည္ မွာ ေဗဒင္ေမးဖို႔ မလုိ။ သို႔ ရာတြင္ သူတို႔သည္ေအာင္ဆန္းကို တကယ္မုန္းခဲ့ၾကသလား။ ပြင့္လင္းေျဖာင့္မတ္၍ ႏိုင္ငံေရး ကို ယံုၾကည္ခ်က္ သန္႔ရွင္းစြာ ျဖင့္ လုပ္ေနေသာ ေအာင္ဆန္း၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ ကို သူတို႔ အလြန္တန္ဖိုးထားၾက၏ ။ ေလးစားၾက၏ ။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ အိႏၵိယမဟာမင္းႀကီး႐ံုးတြင္ က်င္းပေသာ အိႏၵိယျပည္ လြတ္လပ္ေရး ေန႔ အခမ္းအနား၌ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာဟူးသတ္ရန္႔စ္က-

''ဒီလိုေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရွိတာ ဝမ္းနည္းမိတယ္။ သူသာရွိရင္ ဘယ့္ေလာက္ ဝမ္းသာမည္ လဲ''

ဟု တမ္းတရွာ၏ ။ သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး က်ားကစားဘက္တစ္ဦး ျဖစ္သူျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ(ေဟာင္း) ဆာေဒၚမန္စမစ္မွာ မက်န္းမာ၍ အဂၤလန္သို႔ ျပန္သြားရေလသည္။ သူ မျပန္မီကေလးတြင္ ေနာက္ဆက္ခံမည္ ့ ဘုရင္ခံအတြက္ အေျခအေနမွတ္တမ္းကို ေရး ခဲ့၏ ။ ယင္းမွတ္တမ္း၌ ''ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ ေပၚလြင္ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ ဤတိုင္းျပည္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ေနာက္လိုက္အမ်ား ဆံုး ရွိသူ ျဖစ္သည္ကို ယံုမွာ းသံသယ ရွိဖို႔မလုိ။ ကြၽႏ္ုပ္အျမင္ျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ သူသည္ အလြန္႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ အမ်ဳိးသားတပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ႀကီးသည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို က်ယ္ျပန္႔စြာ စုစည္းထားေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္''

ဟု ေရး သားခဲ့ရွာသည္။ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္ရန္႔စ္ကလည္း-

''ေအာင္ဆန္းသည္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ကို အေျခတက် ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္ သူ၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈ မပါဘဲႏွင့္လုပ္၍ မ ျဖစ္ႏိုင္''

ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဖူးသည္။ ျမန္မာျပည္ စစ္ေၾကာင္း၏ ျပည္သိမ္းတပ္မေတာ္ ဂ်ပန္စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အီးဒါးကလည္း ''ေအာင္ဆန္းသည္ ေငြကိုလည္းမမက္၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းလည္းမဆန္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေတြ က သူ႔ကို ေလးစားသည္''

ဟု ေျပာ၏ ။ ဤသည္ကို ၾကည့္ပါ။ ေအာင္ဆန္းကို သူ၏ စစ္ၿပိဳင္ဘက္ရန္သူမ်ား ကပင္ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ေလးစားၾကေလသည္။ဤကား ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ။

(၁၀)

ေအာင္ဆန္းသည္ မိုးေပၚက က်လာသူမဟုတ္။ လူထုထဲက လူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ပုဂၢိဳလ္စြဲ ကိုးကြယ္မႈ ျပဳလုိ၍ ဤစာကို မေရး ။ လူထုထဲမွ လူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သူ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္၊ စ႐ိုက္ဓေလ့၊စိတ္ထား စသည္တို႔ကို အတုယူလိုသူတို အတုယူႏိုင္ေစျခင္းငွာသာ ေရး သားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သူ႔ေခတ္က သူ မည္ သို႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္သည္၊ မည္ သို႔ စည္း႐ုံးသည္၊ မည္ သို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးသြားသည္တို႔ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ယခုေခတ္လူငယ္ေတြ က အလုပ္လုပ္လွ်င္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိမည္ ဟုလည္း ယူမွတ္ပါသည္။

လူထုႀကီးသည္ သူ႔အေျပာ၊ သူ႔စ႐ိုက္၊ သူ႔စိတ္ထား၊ သူ႔ဓေလ့၊ သူ႔စာရိတၱ၊ သူ႔လုပ္ဟန္၊ သူ႔သေဘာထားမ်ား ေၾကာင့္ သူ႔ကို ခ်စ္ၾက၊ ျမတ္ႏိုးၾက၊ ခင္တြယ္ၾကသည္။ လူထုႀကီးႏွင့္ ေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လူထုတစ္သားတည္း က်ေနေလသည္။ ခဲြ၍ မရ။

ေအာင္ဆန္းကို မသိလိုက္၊ မမီလိုက္ၾကသူ လူငယ္မ်ား က ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လိုလူလဲ''ဟု ေမးခဲ့သည္ ျဖစ္အံ့။''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုတာ အဲဒါပဲ'' ဟု ေျဖလုိက္ပါရေစ။ တုိင္းျပည္၏ အၫြန္႔အဖူး လူငယ္လူရြယ္ကေလးမ်ား သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေမြကို ဆက္ခံႏိုင္ၾကပါေစ။

နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ဝန္ဇင္းခ်စ္သူမ်ား သန္း၀င္းလႈိင္ ၏ “ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျမန္မာ့ေအာင္ဆန္း ” ကိုၾကိဳက္ရင္ Facebook မွာ Like လုပ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကို Share ေပးပါအံုးေနာ္။


ဦးႏုဘ၀ႏွင့္ စာေပမွတ္တမ္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ား

လူငယ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မွဴ